BNDR september 2020

Hete zomer…

De afgelopen zomer kan wederom de boeken in als heet en droog. Menigeen van ons heeft weer vele uren extra versleten met het verzorgen van onze gewassen en dieren die ons allen dierbaar zijn. Naast de letterlijke betekenis van ‘hete zomer’, was dit ook figuurlijk het geval. In het bijzonder hield  het stikstofdossier weer de gemoederen flink bezig. In dit dossier zien we momenteel vooral de beëindigingsregeling voor varkenshouders en de voermaatregel in de melkveehouderij, die nu gelukkig van tafel is. Dit zijn de eerste voorlopers van een reeks maatregelen die in de toekomst tot uitvoering zullen worden gebracht. Vooral de voermaatregel was het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet: een generieke regel die ver ingrijpt op onze bedrijfsvoering, een risico vormt voor de diergezondheid, weinig transparant is en het ministerie van LNV dat nagenoeg niet openstaat voor alternatieve ideeën of aanpassingen. Zelfs voor NAJK gaf dit aanleiding om aan te sluiten bij het protest van 22 juli 2020. Normaal bereik je immers resultaat met lobby en overleg waar we mee terug kunnen naar onze leden. Daar was in dit traject geen sprake van en daarom werd het ook voor NAJK tijd om door middel van protest een signaal af te geven. Een duidelijk signaal dat er op een andere manier ‘samengewerkt’ moet worden met het ministerie, want er zullen nog genoeg uitdagingen volgen. Gelukkig heeft het ministerie met het schrappen van de voermaatregel dit uiteindelijk ook ingezien.

Daarnaast zitten we ook nog midden in de Covid-19-crisis. Een crisis die ons allen raakt in onze bewegingsvrijheid, maar ook in de afzet van onze producten. Voor de ene sector is dit ingrijpender dan voor de andere. Vandaar ook het thema van deze BNDR: ‘Financieel gezond in crisistijd’. Immers als je bedrijf financieel gezond is, kun je wel tegen een stootje. Laten we echter hopen dat de gevolgen van COVID-19 niet méér worden dan dit ‘stootje’. Anders is er ook voor de financieel gezonde bedrijven geen houden meer aan.

Rest mij nog om jullie allen succes en sterkte te wensen de komende periode!

Andre Arfman

voorzitter NAJK