BNDR september 2021

De kracht van water!

De kern van al het leven op aarde is zuurstof en water. Voor ons als boeren en tuinders is dat de realiteit van de dag. Deze BNDR gaat over water en alle eigenschappen van water die zowel een positieve als negatieve bijdrage leveren aan onze land- en tuinbouwpraktijk.

De positieve kanten van water kennen we: zonder water geen gewas en geen dier dat functioneert. De vanzelfsprekendheid van het kunnen beschikken over water is iets waar wij als boeren en tuinders over na moeten denken. Heeft het water in de toekomst nog alle eigenschappen die nodig zijn voor de teelt van onze gewassen? En kunnen we nog wel aan de juiste hoeveelheid komen? De negatieve kanten van water kennen we ook. Te veel wateraanvoer door regen of hoogwaterstand is niet alleen desastreus voor onze gewassen, ook voor onze bedrijfsgebouwen en veiligheid. Dit hebben we deze zomer gezien in Limburg en delen van Brabant. Ik ben zelf met minister Schouten naar Limburg afgereisd om drie NAJK-leden te bezoeken en te luisteren naar hun verhaal over de verwoestende kracht van het water op hun bedrijf en binnen de familie. Dat heeft op mij diepe indruk gemaakt. Deze gebeurtenis moet ons aan het denken zetten. Hoe voeren we een teveel aan water goed af? Hoe kunnen we het water goed bergen? En wat doet het buitenland hieraan? Het zijn allemaal vragen die de noodzaak laten zien van een langetermijnvisie op dit onderwerp.

Dan rest ons nog de vraag: wie gaat er eigenlijk over het water? Ik hoop van harte dat we doorhebben dat water een té belangrijk thema is om de politiseren. Mensen met verstand van dit thema moeten hierover nadenken en beslissen. Een belangrijke taak voor ons als boeren en tuinders!

Roy Meijer, NAJK-voorzitter