BNDR september 2023

Water: onze vriend of vijand?

Water is het thema van de BNDR die voor je ligt. De kracht van water is ongekend! Het kan verwoesten. Kijk naar overstromingen, waar onze leden uit Limburg en Brabant maar al te goed over kunnen meepraten. Water kan ook scheppen. Dit zien we allemaal bij onze gewassen. Ofwel door regen ofwel door beregenen, het water zorgt voor gewassen die leven en ons een inkomen bezorgen.

Het is dan ook niet voor niets dat zowel in het Landbouwakkoord als in onze input voor de aankomende verkiezingen, het thema water door NAJK is neergezet als speerpunt. Wat gaan we doen tegen verzilting of hoe gaan we daar mee om. Wat gaan we doen wanneer er een watertekort dreigt en kunnen we dan wel beregenen?

Bij ons thuis op de boerderij is water al heel lang een element die wij zoveel mogelijk proberen te sturen. Dat doen we door het toepassen van drainage en water vast te houden in onze sloten op een peilniveau dat de drainbuizen onder water liggen. De kunst is om op het juiste tijdsstip te kiezen voor de juiste ingreep, zodat je de kracht van water vóór jou laat werken in plaats van tégen jou.

Dat ons land veel water voorhanden heeft, is een unieke uitgangspositie, maar maakt de gemiddelde Nederlander ook verwend. Naar mijn idee heeft hij niet in de gaten hoe belangrijk water is. Immers, het komt toch wel uit de kraan of uit een fles uit de supermarkt. Deze luie gedachte is er één die we moeten keren. Als je het belang van water niet inziet, dan vindt je besluitvorming hierover niet belangrijk.

Dat is ook te zien bij de waterschapsverkiezingen, qua opkomst. Sterker nog, ons belangrijkste overheidsorgaan, het waterschap, wordt door de politiek verzwakt. Het moet democratisch en de geborgde zetels staan zelfs ter discussie. Kortom, wij, jonge boeren en tuinders moeten een visie hebben op water, haar belang voor ons en hoe we goede inhoudelijke besluiten nemen over water. Onze belangrijkste levensader en vijand moeten we blijven kunnen gebruiken of beteugelen!