Wat deed NAJK voor jou in december?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Portefeuillehouder bedrijfsovername, Eke Folkerts en algemeen secretaris, Neline Both hadden een online afscheid georganiseerd voor Carla Boonstra van het ministerie van LNV. Een waardevol contact voor onze organisatie.
 • Per 1 december 2020 biedt NAJK naast de BodemBattles ook BodemMasters aan: een interessante invulling van een schoolles of AJK-avond met het thema bodem. De BodemMasters zijn zelfs online te volgen, dus volledig coronaproof. Stuur een mailtje naar cklok@najk.nl voor meer informatie!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, was op 3 december aanwezig bij het Meat Café, een jaarlijkse bijeenkomst van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Dit keer ging het over ‘true pricing’ en de vleestaks. Een hele interessante webinar om te volgen en vooral te merken hoe dit leeft in de vleesverwerkende sector.
 • De stikstofwet is aangenomen! Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurders Marije Klever (melkveehouderij) en Harold Overmars (leefomgeving) hebben zich ook in december voor de volle 100% ingezet binnen het stikstofdossier.
 • In december verscheen ook de achtste stikstofupdate bij onze leden in de mailbox. Met deze speciale nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het stikstofdossier.
 • NAJK heeft samen met andere natuurorganisaties een verzoek gedaan aan minister Schouten om gezamenlijk aan de slag te gaan met overgangsgebieden. NAJK wil dat er vanuit Programma Natuur wordt geïnvesteerd in agrarisch beheer van gronden, waardoor geld vanuit deze pijler ook daadwerkelijk bij de boer terecht komt. Lees hier het hele bericht.
 • Op 7 december is de zesde openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) van start gegaan. Jonge Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen. NAJK laat in dit bericht zien wat de JOLA in jouw provincie inhoudt.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts met de portefeuille bedrijfsovername heeft in december bij verschillende provincies presentaties gegeven over de JOLA, waarbij heel gerichte en specifieke vragen werden gesteld. Een thema dat leeft onder onze leden!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, is druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het online Bodem Event: het leukste Bodem Event voor jongeren op 1 februari 2021!
 • Op 12 december was het weer BNDR-tijd. De winnaar van de foto-actie werd bekend gemaakt, Roy Meijer en Harold Overmars stelden zich voor en er was aandacht voor landschapsinrichting.
 • Tot en met 13 december kon je jezelf inschrijven voor De toekomst begint vandaag, het gezamenlijke project van NAJK en de Rabobank, waarbij vijf NAJK-leden de kans krijgen op persoonlijk bedrijfsadvies op maat w.v. €2.500,- We hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. In januari stellen we de deelnemers aan jullie voor.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij ging samen met onze projectleider, Marloes van Schaik, in gesprek over een mogelijk nieuw project. Hopelijk hierover snel meer!
 • Op 14 december nam NAJK je, samen met subsidieadviseurs van Flynth, mee in de wereld van de JOLA-aanvraag. Want wat komt er nou precies bij zo’n aanvraag kijken? Tijdens een webinar gaven we handvatten en tips om een JOLA-subsidie aan te vragen en er was gelegenheid tot het stellen van vragen.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. In december werden de prijswinnaars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. Deze kleurwedstrijd spoorde de kinderen tot en met twaalf jaar aan om bewust stil te staan bij de mogelijke gevaren op en rond het erf en de bijbehorende oplossingen.
 • Tim van der Mark, portefeuillehouder intensief, schreef een interessante column met als titel ‘de boer als watergeus’. Als je het verhaal van de watergeuzen eens nader onder de loep neemt, zie je volgens onze dagelijks bestuurder gelijkenissen met wat er zich momenteel afspeelt in de Nederlandse landbouw. Lees meer hierover in zijn column!
 • Het dagelijks bestuur wenste jullie allemaal, namens NAJK, hele fijne feestdagen en een gezond en vruchtbaar nieuwjaar!

Wat doet NAJK voor jou in januari?

Natuurlijk zit NAJK in januari ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In januari worden de deelnemers van De Toekomst Begint Vandaag, het gezamenlijke project met Rabobank, bekend gemaakt. Welke vijf jonge ondernemers gaan er met het bedrijfsadvies t.w.v. €2.500,- vandoor?
 • Op woensdag 20 januari organiseren we samen met onze partner Royal Reesink een pubquiz voor onze leden. Welke AJK is de slimste? Aanmelden kan tot en met maandag 18 januari!

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder Marije Klever ging in gesprek met de Groene Kring, de belangenvereniging voor jonge boeren in Vlaanderen, over het onderwerp pacht. Goed om over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.
 • Op 3 november heeft het ministerie van LNV de ‘Regeling Gerichte opkoop veehouderijen’ gepubliceerd. Voor jonge boeren die piekbelasters zijn, is dit een regelrechte strop. NAJK vindt het beroepsverbod bij opkoop absurd en sprak haar onrust uit in een nieuwsbericht.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, hielp de jonge boeren in Tanzania door online vragen te beantwoorden en actieplannen te bespreken met Agriterra.
 • Tot en met 9 november konden politieke partijen in de Tweede Kamer schriftelijk input leveren op het voorstel Omgevingswet over stikstofreductie en natuurverbetering. NAJK heeft de politieke partijen laten weten het wetsvoorstel niet te ondersteunen. Lees hier.
 • NAJK mocht in november weer een BodemBattle verzorgen! Neem jij ook graag een ‘duik in de bodem’? Vanaf december zijn er ook speciale BodemMasters beschikbaar voor zowel scholen als AJK’s. Beide kunnen coronaproof worden uitgevoerd. Stuur een mailtje naar cklok@najk.nl voor meer informatie!
 • Op 10 november startte de trilogen: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers gingen met elkaar in onderhandeling over het nieuwe GLB. NAJK en CEJA Young Farmers pleitten voor minimaal 4% van het budget voor jonge boeren!
 • November stond in het teken van de lancering van De toekomst begint vandaag, het gezamenlijke project van NAJK en de Rabobank, waarbij vijf NAJK-leden de kans krijgen op persoonlijk bedrijfsadvies op maat. Sta jij ook voor een grote verandering of cruciaal punt in je professionele leven? Je kunt je nog tot 13 december 2020 inschrijven om kans te maken op één van de vijf adviezen t.w.v. €2.000,-
 • Op 11 november gingen Roy Meijer, namens NAJK, en Trienke Elshof, namens LTO Nederland, in gesprek met de Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD). Een open gesprek waarbij de vele vragen vanuit de sector werden meegenomen. Je luistert het hier terug!
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken, was aanwezig bij de Civil Dialogue Group (CDG) sugar. Tijdens deze bijeenkomst werd hij bijgepraat over de suikermarkt in de wereld. Er werd teruggeblikt op het afgelopen jaar en gekeken naar de verwachtingen voor de toekomst.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was aanwezig bij de Nationale Bodemtop 2020, welke dit jaar online plaatsvond. Hij kreeg een overzicht van wat er sinds de vorige bodemtop heeft plaatsgevonden en er kwamen een boer en een bodemdeskundige vertellen over hun ervaringen.
 • Zowel (oud-)voorzitter Andre Arfman als portefeuillehouder melkveehouderij, Marije Klever hebben zich weer ingezet voor alle zaken rondom het stikstofdossier.
 • Op 13 november werd er een speciale digitale NAJK-ledenavond over stikstof georganiseerd waarin we jullie hebben bijgepraat en de gelegenheid hebben gegeven tot het stellen van vragen en het delen van jullie zorgen en frustraties. Een interessante avond welke naar ons mening zeker voor herhaling vatbaar is.
 • Willem Voncken, portefeuillehouder internationaal, schreef een pakkende column met als titel ‘hoe doe je het tegenwoordig nog goed?’. “Het lijkt wel alsof wij boeren van alles het probleem zijn. Komt er een nieuw maatschappelijk probleem op tafel? Grote kans dat er met het vingertje naar de boer gewezen wordt”, aldus Voncken. Maar toen ging er bij Willem een lampje branden! Benieuwd welke ingeving hij kreeg? Lees het in zijn column!
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark zette weer alles op alles om ons ledensysteem nieuw leven in te blazen. Hopelijk hierover snel meer!
 • Je had tot en met 22 november de kans om mee te doen aan de fotowedstrijd van NAJK. We hebben superleuke inzendingen mogen ontvangen. Benieuwd of jouw foto met de felbegeerde NAJK-trui wordt beloond? Houdt onze Facebookpagina en de BNDR van december goed in de gaten!
 • Onderzoek van Investico, platform voor journalistiek onderzoek, concludeerde dat het ‘stikstofprobleem’ simpel op te lossen is met het opkopen van slechts enkele agrarische piekbelasters. NAJK baalt dat deze ophef zo groots werd uitgemeten en hiermee wederom de landbouw onterecht in een negatief daglicht wordt gezet.
 • NAJK heeft een nieuwe voorzitter! De jonge melkveehouder Roy Meijer is tijdens de algemene ledenvergadering op 26 november 2020 unaniem verkozen tot de nieuwe dagelijks bestuurder. Hij treedt hierbij in de voetsporen van Andre Arfman, die na ruim 4,5 jaar de voorzittershamer doorgeeft. Hij stelt zich graag aan jullie voor!

Wat doet NAJK voor jou in december?

Natuurlijk zit NAJK in december ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 7 december wordt de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) weer opengesteld. Jonge Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen op het bedrijf.
 • Op 12 december is het weer BNDR-tijd! Houd de brievenbus goed in de gaten, want er is weer voldoende leesvoer.
 • Maandagavond 14 december houdt NAJK een webinar over de JOLA-regeling. Een subsidieadviseur van Flynth zal je meenemen in de wereld van de JOLA-aanvraag. Want wat komt er allemaal bij een aanvraag kijken? Deze adviseur geeft tips en gaat samen met jou op zoek naar het antwoord op jouw vragen. Bereid je goed voor op je JOLA-aanvraag en volg het webinar.
 • Het dagelijks bestuur wenst jullie namens NAJK hele fijne dagen toe en een spetterend 2021!

JOLA openstelling vanaf 7 december 2020

Vanaf vandaag is de zesde openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) van start gegaan. Jonge Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen. NAJK laat graag zien wat de JOLA in jouw provincie inhoudt en organiseert samen met Flynth een webinar over het onderwerp.

In elke provincie kunnen jonge landbouwers vanaf vandaag weer subsidie aanvragen voor de aanschaf van moderne voorzieningen, installaties en machines. De investeringslijst bevat dit jaar voor iedere provincie 28 categorieën. “Eerdere jaren zagen we soms dat provincies categorieën schrapte. Voornamelijk in Brabant werd de lijst normaal gesproken behoorlijk ingekort. Het is positief dat de landelijk opgestelde investeringslijst in alle provincies gelijk blijft”, aldus Eke Folkerts, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername.

Verduurzamen en versterken
De JOLA-regeling is een onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en is bedoeld om jonge agrarisch ondernemers te ondersteunen in het verduurzamen en versterken van hun bedrijf. Iedere jonge landbouwer krijgt eenmalig de mogelijkheid een JOLA-subsidie te ontvangen welke 30% van de totale investering bedraagt. Het subsidiebedrag kent een minimum van € 10.000 en een maximum van € 20.000 per aanvraag.

Provinciale openstelling
De JOLA-regeling is een provinciale openstelling. Het totale beschikbare budget is dus per provincie verschillend. In het overzicht hieronder is per provincie weergegeven wat het totale beschikbare budget is. Benieuwd naar het hele besluit? Klik dan op de provincie naar keuze.

Brabant € 560.000
Drenthe € 600.000
Flevoland € 340.000
Friesland € 540.000
Gelderland € 1.500.000
Groningen € 410.000
Limburg € 882.150
Noord-Holland € 40.000
Overijssel € 500.000
Utrecht € 400.000
Zeeland € 1.137.640
Zuid-Holland € 300.000

Webinar JOLA: 14 december
NAJK organiseert op maandagavond 14 december een webinar over de Jonge Landbouwersregeling. Een subsidieadviseur van Flynth zal je meenemen in de wereld van de JOLA-aanvraag. Want wat komt er allemaal bij een aanvraag kijken? Deze adviseur geeft tips en gaat samen met jou op zoek naar het antwoord op jouw vragen. Bereid je goed voor op je JOLA-aanvraag en volg het webinar. Kijk hier voor meer informatie over het webinar!

 

 

NAJK geïrriteerd over ophef piekbelasters

Iedereen die zich afgelopen jaar heeft verdiept in het stikstofdossier weet hoe complex deze is. Onderzoek van Investico, platform voor journalistiek onderzoek, concludeerde woensdag 25 november dat het ‘stikstofprobleem’ simpel op te lossen is met het opkopen van slechts enkele agrarische piekbelasters. Dit onderzoek doet volgens NAJK geen recht aan de werkelijke complexiteit. Daarom is NAJK geïrriteerd dat deze berichtgeving zo groots werd uitgemeten en hiermee wederom de landbouw onterecht in een negatief daglicht wordt gezet.

De piekbelasters en het gebied dat gekozen is voor de berekeningen die ten grondslag liggen aan het onderzoek van Investico, liggen met name in het oosten van het land. Hier wordt relatief weinig bouwruimte gevraagd en zitten relatief veel agrarische bedrijven. Waren deze berekeningen meer in het westen van Nederland gemaakt dan waren andere, niet-agrarische piekbelasters, veel relevanter geweest. Dit maakt de berichtgeving heel eenzijdig en juist dat steekt NAJK.

Het is er NAJK alles aan gelegen om rust en toekomstperspectief te krijgen voor de jonge landbouwer. Het uit het verband trekken van de situatie en daarmee een verkeerd beeld schetsen, werkt dit tegen. De uitwerking van de stikstofoplossingen is een complex geheel waarin NAJK blijft zoeken en strijden naar een manier waarbij dit kan zonder dat dit het einde betekent van ontwikkelingsperspectief voor hen die door willen!

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij een presentatie over de GLB-pilots. Volgens hem liggen er veel ideeën en zijn veel van deze ideeën ook mogelijk, maar moet er wel goed naar de verdere inrichting worden gekeken.
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, deed namens NAJK een noodoproep aan alle politici van Nederland: help de jonge boer!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, ging in gesprek met de minister en andere belangenbehartigers over het mestbeleid. Marije heeft hier duidelijk aangegeven er van te balen dat er zo weinig terugkomt in de contouren van de visie van NAJK en daarbij nadrukkelijk haar zorgen met betrekking tot de diversiteit tussen gebieden en bedrijven geuit.
 • Andre Arfman, voorzitter van NAJK, nam plaats in de jury van het traject de Groene Groeiers van VNO-NCW. De jury mocht 15 innovaties binnen de agrarische sector beoordelen.
 • NAJK mocht in oktober maar liefst vijf BodemBattles verzorgen op scholen! Neem jij ook graag een ‘duik in de bodem’? Vanaf december zijn er ook speciale BodemMasters beschikbaar voor zowel scholen als AJK’s. Beide kunnen coronaproof worden uitgevoerd. Stuur een mailtje naar communicatie@najk.nl voor meer informatie!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts ging in gesprek met Flynth over de mogelijkheden voor zij-instromers en hoe het huidige platform Boer zoekt Boer verbeterd zou kunnen worden.
 • NAJK werd, net als heel agrarisch Nederland, teleurgesteld door de stikstofwet van het kabinet. In deze wet ontbreekt het wederom aan toekomstperspectief voor de agrarische sector. Lees hier het persbericht van NAJK.
 • Het kabinet presenteerde haar nieuwe voorstellen om uit de stikstofcrisis te komen. DAJK-voorzitter Roy Meijer gaf namens NAJK in de studio van Nieuwe Oogst toelichting op de voorstellen en de inzet van de belangenbehartigers van de landbouw. Kijk hier het interview terug.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij een klimaatoverleg van de landbouw, waar uitgebreid werd stilgestaan bij de bossenstrategie.
 • NAJK is sinds oktober officieel lid van het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens: de BO Akkerbouw. “Met het lidmaatschap krijgt NAJK een volwaardige plek aan tafel wat past bij het belang van jonge boeren voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw”, aldus Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw.
 • Portefeuillehouder melkveehouderij, Marije Klever, nam deel aan het overleg over een heuse bemestingsapp. Er wordt hard gewerkt aan een app die helpt bij het vinden van een goed uitrijmoment en in de toekomst bij de borging van weidegang.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes met de portefeuille akkerbouw was aanwezig bij een presentatie van de Koepel Groene Gewasbescherming. Onderzoekers van de WUR presenteerden hier hun voortgang en de voorlopige resultaten.
 • Willem Voncken, de portefeuillehouder internationaal, is druk bezig geweest met de stemmingen binnen de EU over het nieuwe GLB.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman schreef een pakkende column met als titel ‘‘Stop met het eten van vlees en verbeter de wereld!’. Een uitspraak die hij helaas regelmatig tegenkomt in verschillende discussies rondom onderwerpen als klimaat en stikstof. “Wat mij betreft is het prima om hier een discussie over te voeren, maar dan moet deze wel eerlijk zijn,” aldus Arfman.
 • Eke Folkerts, onze dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, was 22 oktober aanwezig bij het webinar van Boer zoek Boer. Maar liefst 135 bedrijfsovernemers en -overdragers sloten hierbij aan, stelden hun vragen en gingen met elkaar in gesprek. Zeker de moeite waard om terug te kijken!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts, was ook aanwezig bij het webinar van LNV over het Vermogensversterkend Krediet (VVK). Een aanrader als je onlangs een agrarisch bedrijf bent gestart of over hebt genomen.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, ging met verschillende partijen in overleg over de zogeheten bietenzaadcoating. Er is een nieuwe vrijstelling aangevraagd. Er is een brief gestuurd naar een aantal politieke partijen om ervoor te zorgen dat ze zich bewust blijven van de noodzaak en ons blijven steunen.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Oktober stond in het teken van de kleurwedstrijd. Deze kleurwedstrijd spoorde de kinderen tot en met twaalf jaar aan om bewust stil te staan bij de mogelijke gevaren op en rond het erf en de bijbehorende oplossingen. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de winnende kunstwerken!
 • Zowel voorzitter Andre Arfman of dagelijks bestuurder Willem Voncken kregen een update van CEJA over de standpunten die zijn ingenomen door zowel het Europees parlement als de Europese Raad. Daarna werden de aandachtspunten voor de komende tijd nader onder de loep genomen.
 • Harold Overmars werd op 29 oktober unaniem verkozen tot de nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving. Hij stelt zichzelf voor in de volgende video!
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, sloot zich voor de tweede keer aan als online Agripooler in Vietnam. Door middel van video’s en videocalls probeerde hij de coöperaties daar te inspireren om jongeren meer bij hun organisatie te betrekken.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK in november ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK en LTO Nederland organiseren een webinar over de stikstofwet. We gaan in gesprek met Tweede Kamerleden Mark Harbers (VVD) en Jaco Geurts (CDA). Houdt onze social media kanalen in de gaten.
 • Op vrijdagavond 13 november organiseert NAJK een digitale ledenbijeenkomst over stikstof. Er is veel gaande en er komt van alles in het nieuws. NAJK-leden krijgen ruim de mogelijkheid om alle vragen te kunnen stellen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, neemt weer deel aan de CEJA-vergadering. Belangrijk onderwerp op de agenda is het nieuwe GLB en de nationale invullingen daarvan.
 • In november vindt de verkiezing van de nieuwe voorzitter van NAJK plaats, spannend! Na bijna 4,5 jaar zit Andre zijn termijn erop en neemt hij afscheid als voorzitter.

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op de eerste vrijdag van september was het tijd voor de MaïsChallenge Masterclass 2020, een dag waar de deelnemers klaar werden gestoomd voor de laatste fase van de Challenge.
 • Voorzitter Andre Arfman ging in gesprek met RVO, waar ze dieper in gingen op het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Een goed gesprek waarin beide partijen de actualiteiten en frustraties hebben kunnen delen.
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, stond in de Nieuwe Oogst met een artikel over buiten familiaire bedrijfsovername.
 • Volgens NAJK moeten er eerst andere stappen worden gezet alvorens we overgaan op extern salderen. Om de ernst van de situatie duidelijk te maken schreef NAJK een persbericht.
 • Dinsdagavond 8 september heeft minister Schouten via een Kamerbrief inzicht gegeven in de nieuwe contouren van het mestbeleid. Naar aanleiding van deze maatregelen schreef NAJK het persbericht: Maak van het mestbeleid geen schijtbeleid!
 • Voorzitter Andre Arfman leverde zijn bijdrage aan de Prinsjesdagcampagne #vooronsland waarin boeren en tuinders werden opgeroepen om aan te geven waarom ze over tien jaar nog boer willen zijn.
 • Hoewel Aeres Hogeschool Dronten en al samenwerkten op evenementen en tijdens projecten, hebben ze met een samenwerkingsovereenkomst besloten om nóg nadrukkelijker samen te gaan werken en de krachten te bundelen. Samen staan ze sterk voor de belangen van jonge ondernemers!
 • Op 12 september was het weer BNDR-tijd. De winnaar van de foto-actie werd bekend gemaakt, Eke Folkerts stelde zich voor en er was aandacht voor de financiële gezondheid in crisistijd.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes met de portefeuille akkerbouw schreef een column met als titel ‘De Europese bietenbrug opgaan’. Volgens hem is er wel degelijk toekomst in de bietenteelt, maar dan moet er eerst iets veranderen.
 • Joline Brouwers vertegenwoordigde NAJK in Brussel op het gebied van Arable COP’s (Cereals, Oilseeds and Protein Sectors).
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. In de week van 14 t/m 18 september vond de Veilig op 1-Week plaats van de groene en agrarische sector. Tijdens deze week lag de focus op machineveiligheid. Door een ervaringsverhaal te delen en een kleurwedstrijd op te zetten besteedde BoerVeilig extra aandacht aan dit onderwerk.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, ging in gesprek met ForFarmers over de nieuwe beleidsregels rondom extern salderen.
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, sloot zich drie dagen aan bij een online missie van Agriterra in Vietnam. Door middel van video’s en videocalls probeerden ze de coöperaties daar te inspireren om jongeren meer bij hun organisatie te betrekken.
 • In september ging de zoektocht naar een extra bestuurslid voor de nieuwe portefeuille leefomgeving gestaag verder. Wordt vervolgd!
 • Bestuurder Eke Folkerts was aanwezig bij de opening van de SIA-projecten in Regio Noord. Binnen deze projecten wordt het thema ‘bedrijfsovername’ nader onder de loep genomen.
 • Portefeuillehouder intensief, Tim van der Mark, is geïnterviewd voor het online magazine ‘Food inspiration’, waarin aandacht wordt gevraagd voor de verschillende verhalen van jonge agrarisch ondernemers.

Wat doet NAJK voor jou in oktober?

Natuurlijk wordt er in oktober ook veel door NAJK georganiseerd. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 22 oktober is het de dag van de Webinars bij NAJK! ‘s Middags staat er een Webinar gepland over het Vermogensversterkend Krediet (VVK). Dit is onderdeel van het bedrijfsovernamefonds. ‘s Avonds is de Webinar van Boer zoekt Boer over buiten familiaire bedrijfsovername aan de beurt. Kijk voor meer informatie op www.najk.nl.

Wat deed NAJK voor jou in augustus?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in augustus? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, schoof aan bij het radioprogramma Buro de Vries om onder andere te praten over de boeren en haar blik op de toekomst.
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark met de portefeuille intensief schreef een column over de gekke zomer van 2020. Een column met een belangrijke boodschap.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren. In augustus verschenen er verschillende wist je datjes op onze Facebookpagina om mensen bewust te laten worden van de gevaren op en rondom het erf.
 • Er heerste opluchting bij NAJK toen de minister van LNV eindelijk liet weten de voermaatregel van tafel te vegen.
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, schreef samen met LTO, NAV en BO-akkerbouw een brief aan de minister van LNV over het legaliseren van de bietenzaad coating. Lees hier meer.
 • Bestuurder Eke Folkerts was aanwezig bij de opnames voor het digitale programma ‘zitten met Henk’, waarbij verdiepende gesprekken worden gevoerd met ondernemers in crisistijd.
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken met de portefeuille internationaal ging in gesprek over het FARMFIT-event: een tweedaags symposium in Duitsland waarbij voorlopers en innovatieve boeren en tuinders van over de hele wereld samen worden gebracht. Wellicht kan NAJK hier ook iets voor betekenen.
 • In augustus werden de eerste sollicitatiegesprekken gevoerd tijdens de zoektocht naar een extra bestuurslid voor de nieuwe portefeuille leefomgeving. Wordt vervolgd!
 • Ook in augustus is er weer hard gewerkt om het kantoorpand in Utrecht van de nodige make-over te voorzien. Het einde lijkt eindelijk in zicht!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts ging in gesprek met Ron Methorst, Lector Omgevingsinclusief Ondernemen op de Aeres Hogeschool Dronten. Hier werden de lopende SIA-projecten nader onder de loep genomen en gekeken naar een passende koppeling naar het Kenniscentrum Bedrijfsovername.
 • In augustus was het weer tijd voor een leuke winactie. Degene die de agrarische sector het mooist, leukst of grappigst in beeld wist te brengen wint de enige echte NAJK-trui. Heb je meegedaan? Houd dan de komende BNDR en de Facebookpagina goed in de gaten!
 • Eke Folkerts werd geïnterviewd door de nieuwe oogst over buitenfamiliaire bedrijfsovername.

Wat doet NAJK voor jou in september?

Natuurlijk wordt er in september ook veel door NAJK georganiseerd. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op vrijdag 4 september is het tijd voor de MaïsChallenge Masterclass 2020, een dag waar de deelnemers klaar worden gestoomd voor de laatste fase van de Challenge.
 • De tweede zaterdag van september is het weer BNDR-tijd!
 • Er zit een mooie samenwerking aan te komen, houd de website en socials goed in de gaten!

 

Wat deed NAJK voor jou in juli?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juli? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Het NAJK-bestuur is in gesprek geweest met Hugo de Jonge, de lijsttrekker van het CDA. Tijdens deze online bijeenkomst hebben ze per portefeuille hun dilemma’s gedeeld en zorgen geuit over de toekomst van de agrarische sector.
 • NAJK riep minister Schouten op om de motie Geurts/Harbers uit te voeren. Deze motie vraagt om doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving van de voermaatregel en de aangedragen alternatieven. Op deze manier hoopten we een stap te kunnen zetten richting herstel en vertrouwen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, ging samen met andere belangenbehartigers in gesprek met minister Carola Schouten over een alternatief voor de gestelde voermaatregel. Helaas werd deze niet uitvoerbaar geacht.
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername werd geïnterviewd door zowel de Nieuwe Oogst als de Boerderij over haar kersverse functie binnen NAJK.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren. In juli verschenen de eerste twee ervaringsverhalen en de zelftest voor het project BoerVeilig. Heb jij je bedrijf al getest?
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken met de portefeuille internationaal ging in gesprek met Euryfa, een Europese organisatie die jongeren van de hele EU samen wil brengen. Zo hopen ze tot een duurzaam voedsel systeem te komen. Een systeem waar de stem van de boeren en tuinders uiteraard niet mag ontbreken.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever was aanwezig bij het derogatie-overleg met het ministerie van LNV.
 • Via deze video heeft NAJK samen met dagelijks bestuurders en leden haar noodkreet laten horen over de toekomst van jonge boeren en tuinders: “Wij jonge boeren zien nog een toekomst in Nederland, maar wil de Nederlandse overheid ook nog een toekomst voor ons?”
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw en Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, werden gefilmd voor een training van Agriterra.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Eke Folkerts, nam deel aan een bijeenkomst over de onafhankelijke adviseur georganiseerd door het ministerie.
 • Om de onhoudbare situatie rondom de voermaatregel te laten zien, heeft NAJK de ‘Nieuwe Schijf van 5’ ontworpen. Benieuwd hoe deze er na het invoeren van alle maatregelen uit komt te zien? Bekijk het hier.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille Internationaal, Willem Voncken, en voorzitter Andre Arfman, hebben weer deelgenomen aan de vergadering van het Europees overkoepelend orgaan voor jonge boeren, CEJA. Hier hebben ze gesproken met EU-commissaris Wojciechowski en aangegeven dat het niet werkt om alleen maar nieuw beleid en regels te maken om bepaalde doelen te bereiken. Jonge boeren moeten enthousiast gemaakt worden om te innoveren en te verduurzamen.
 • In juli stonden er weer een aantal activiteiten rondom het thema klimaat gepland, waar onder andere dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes bij aanwezig was. Het klimaat blijft voor NAJK een belangrijk onderwerp in relatie tot de toekomst van jonge boeren en tuinders.
 • Het kantoorpand in Utrecht kon wel een opknapbeurt gebruiken. In juli hebben bestuurders vanuit het hele land geholpen met slopen. Vanaf nu kan het alleen nog maar mooier worden!
 • NAJK is altijd druk bezig om de communicatie naar en van haar leden te kunnen verbeteren. Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, gaf een presentatie over het mogelijke nieuwe ledensysteem met een aantal interessante mogelijkheden.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, schreef een pakkende column over de grote verschillen tussen beleidsmakers en boeren.
 • In juli vond het jaarlijkse overleg plaats tussen NAJK en haar partners. Dit keer niet op kantoor, maar bij Kamps de Wild BV, tussen de verschillende machines. Op naar weer een prachtig jaar met een fijne samenwerking!
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, ontving Andre Hoogendijk van de BO-Akkerbouw bij hem thuis op het bedrijf.
 • NAJK nam op 22 juli deel aan de protesten in de Bilt om aandacht te vragen voor de onterechte behandeling van de agrarisch ondernemer binnen het stikstofdossier. Andre Arfman, voorzitter NAJK, riep tijdens zijn toespraak bij dit protest de overheid op om constructief en eerlijk met de sector samen te werken: “Ze moeten zich houden aan feiten in plaats van halve waarheden.”
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever was te zien bij Op1 over het protest tegen de stikstofmaatregelen. Bekijk hier het fragment.
 • Aangezien de gesprekken met het LNV weinig goeds opleverden, hebben NAJK en LTO Nederland besloten om de gesprekken met het ministerie van LNV over de voerspoormaatregel te staken. Verder praten lijkt zinloos zolang het alternatieve plan van de sector als ‘onuitvoerbaar’ wordt bestempeld én er geen PBL-doorrekening is.
 • De maand juli stond voor NAJK ook in het teken van de zoektocht naar een extra bestuurslid voor de nieuwe portefeuille leefomgeving, welke een groot aantal complexe dossiers (stikstof, klimaat en biodiversiteit) onder zijn of haar hoede zal nemen. Wordt vervolgd!

Wat doet NAJK voor jou in augustus?

Hoewel augustus bij NAJK grotendeels in het teken staat van vakantie, opladen en plannen maken, zitten we natuurlijk niet stil. Lees het laatste nieuws op NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Om alle leden in september weer te kunnen verblijden met ons ledenblad de BNDR, worden in augustus nog de laatste puntjes op de ‘i’ gezet.
 • NAJK zal ook in augustus zich blijven focussen op het stikstofdossier. Houdt onze website in de gaten voor onze activiteiten op dit onderwerp.

 

NAJK neemt deel aan actie 22 juli

Aankomende woensdag, 22 juli, wordt er weer actie gevoerd door de boeren in de Bilt om aandacht te vragen voor onze positie in het stikstofdossier en de in onze ogen onterechte behandeling van de agrarisch ondernemer hierin. De afgelopen periode heeft NAJK er alles aan gedaan om er samen met het ministerie van LNV uit te komen, dit heeft helaas tot niets geleid. Als toekomstige dossiers op een zelfde manier gaan, dan heeft agrarische belangenbehartiging geen nut meer. NAJK steunt mede daarom deze actie. De actie is voor NAJK een laatste middel.

“Wij hebben lang de weg van praten en lobby gekozen, maar dit heeft tot dusver nog weinig tot geen concrete resultaten opgeleverd. De landbouwsector heeft meerdere goede alternatieven voorgelegd voor de voermaatregel. Echter werd keer op keer vastgehouden aan de eigen plannen van het ministerie en werd de (juridische) onderbouwing hiervoor niet gedeeld. Via een motie in de Tweede Kamer moest de minister gedwongen worden opnieuw naar het alternatief te kijken. De minister gaat de alternatieve voermaatregel laten doorreken door het PBL. Deze doorrekening wordt echter pas eind augustus verwacht. Dit is te laat om de voermaatregel nog te wijzigen. Daarnaast zijn er beleidsmatige keuzes gemaakt in de stikstofberekeningen die de boeren onterecht benadelen in hun dagelijks werk en toekomstperspectief. Andere sectoren mogen blijkbaar rekenen met andere rekenmodellen en manieren van stikstofneerslag meten. Stikstofneerslag vanuit de landbouw wordt wel tot op grote afstand in tienden van grammen meegerekend, terwijl er een grens ligt bij andere sectoren zoals de 5 km bij bijvoorbeeld het verkeer. Dit is vreemd en onlogisch. Een degelijke (juridische) onderbouwing van dit enorme verschil in stikstofberekeningen hebben wij na meerdere verzoeken tot dusver nog niet gekregen. NAJK staat met lege handen. Er komen nog meer onderwerpen aan, bijvoorbeeld green deal, klimaat en biodiversiteit. We willen niet dat die dossiers op dezelfde wijze gaan verlopen. Anders kunnen we beter nu stoppen. Daarom resteert nog maar één middel en dat is actievoeren. Daarom steunen wij als NAJK de actie van aankomende woensdag.” aldus Andre Arfman, voorzitter NAJK.

Agrarische sector in het nauw

Boeren hoor je niet zo snel, en demonstreren doen ze al helemaal niet graag. Het kost tijd en geld die ze liever op een andere manier besteden, maar wanneer je als agrarisch ondernemer jaar in jaar uit het gevoel hebt dat je in een hoek gedrukt wordt en niets te zeggen hebt in de politiek, vergroot dit de kloof tussen papier en realiteit. “Dit stikstof verhaal dat nu sinds vorig jaar maart is gaan rollen is één van de vele voorbeelden die we kennen binnen de agrarische sector van een papieren maatregel die totaal niet op de realiteit is getoetst. Het is de druppel die de emmer liet overlopen bij heel veel agrarisch ondernemers. Wanneer er dan ook niet naar de praktijk geluisterd wordt tijdens de vele overleggen en gesprekken, is er op den duur helaas geen andere weg meer om op te komen voor je werk, je thuis en je toekomst.” Aldus Arfman.

We kunnen niet anders

NAJK begrijpt en steunt de boeren die woensdag actie voeren bij het RIVM in de Bilt. Het is daarbij wel van belang om de overlast met trekkers op de snelwegen te beperken door alternatieve routes te nemen. NAJK roept haar leden dan ook op om zich wel aan de wet, de richtlijnen van de organisatie en de coronamaatregelen te houden. Opkomen voor je belangen is belangrijk maar niet ten koste van alles. “Bij de afgelopen demonstraties zag je dat het publiek heel positief was en begrip had voor de boer die actie voerde. We lopen wat dat betreft nu op dun ijs door weer te gaan demonstreren, maar we kunnen niet anders dan voor onze toekomst en het welzijn van de dieren op te komen.”

FDF is hoofdorganisator van de actie. Houdt voor praktische informatie hun kanalen in de gaten.

Aanpassing van de schijf van 5 t.b.v. stikstofreductie

Ook voor mensen geldt dat de eiwit inname van invloed is op de uitstoot van stikstof uit menselijke ontlasting. Door middel van een verbod op eiwitrijke producten en een eiwitnorm per persoon wordt de stikstofproductie p.p. fors teruggedrongen. In navolging van deze maatregel heeft het voedingscentrum de schijf van 5 aangepast. Meer weten? Lees dan hier verder.

Dit nepbericht is gemaakt door NAJK om de onhoudbare situatie rondom de voermaatregel te laten zien.