Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 1 mei is het vernieuwde platform van Boer zoekt Boer gelanceerd! Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer was op 1 mei in Moordrecht om uitleg te geven over standpunten en keuzes van NAJK in het mestcrisisplan aan AJK-leden in Zuid-Holland en Utrecht.
 • Op 15 mei gaf portefeuillehouder intensief Wendy Kicken een presentatie aan jonge pluimvee- en varkenshouders bij Aeres Hogeschool Dronten.
 • De nieuwe coalitie presenteerde op 16 mei het regeerakkoord op hoofdlijnen. NAJK reageerde op het akkoord met dit nieuwsbericht.
 • Portefeuillehouder leefomgeving Merel Straathof behartigde op 16 mei de belangen van jonge boeren in een gesprek over pacht met ambtenaren van diverse ministeries en andere landbouworganisaties.
 • Op 16 mei reageerde NAJK-voorzitter Roy Meijer in de Volkskrant op het hoofdlijnenakkoord.
 • Op 18 mei heeft NAJK samen met LTO, POV en NMW een zienswijze ingediend met enkele praktische aanpassingen op het voorstel van de Europese Commissie voor de toelating van renure. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
 • NAJK en Nieuwe Oogst vertalen in de podcastserie ‘Brusselse Oogst‘ de Europese ‘verkiezingsbeloften’ naar het boerenerf, waar dagelijks bestuurder Gerben Boom één van de vaste tafelgasten is. Op 18 mei verscheen de eerste podcast online. Luister de aflevering(en) hier terug.
 • Op 19 mei zat NAJK-voorzitter Roy Meijer bij Vroege Vogels om te reageren op het hoofdlijnenakkoord.
 • CEJA-voorzitter en NAJK-bestuurslid Peter Meedendorp verscheen op 22 mei in de Groene Amsterdammer om het EU-landbouwbeleid te duiden.
 • Op woensdag 22 mei is het Europees verkiezingsdebat ‘De toekomst van agri & food’ georganiseerd door NAJK, Schuttelaar & Partners, BO Akkerbouw en Zuivel NL. Met ruim 150 aanwezigen en zo’n 100 online kijkers was het een groot succes. Kijk het debat hier terug!
 • Op 23 mei gingen NAJK-voorzitter Roy Meijer, portefeuillehouder akkerbouw Hilde Coolman en portefeuillehouder melkveehouderij Ruben Klein Teeselink in gesprek met ambtenaren van LNV om input te leveren voor het 8e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
 • Diezelfde avond nam dagelijks bestuurder Hilde Hilde Coolman deel aan een bijeenkomst met het consortium van (landbouw)organisaties die input leveren op het 8e
 • Op 27 mei namen portefeillehouder leefomgeving Merel Straathof en portefeuillehouder internationaal Gerben Boom deel aan een klankbordgroep over de ecoregeling 2025 met ambtenaren, landbouw en (boeren)natuurorganisaties.
 • Eind mei ging NAJK in gesprek met Aeres Hogeschool Dronten. Hier werd besproken hoe het onderwijs nog beter kan aansluiten op de actualiteit en de behoefte van jonge boeren en hoe NAJK daaraan kan bijdragen.
 • NAJK reageerde met gemengde gevoelens op de nieuwe Kamerbrief van minister Adema over de mestcrisis via dit nieuwsbericht.
 • Op 30 mei nam portefeuillehouder leefomgeving Merel Straathof deel aan het expertpanel tijdens de Werkplaats Platteland over het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw.
 • Portefeuillehouder internationaal Gerben Boom en portefeuillehouder akkerbouw Hilde Coolman namen deel aan de Future Farming & Food Experience van Nationale Proeftuin Precisie Landbouw. Hilde deelde het perspectief van de jonge boer tijdens een ‘Vraag maar raak’-sessie met stellingen. De visie van Gerben voor een toekomstbestendige akkerbouwsector voor jonge boeren is terug te zien in dit filmpje.
 • In de maand mei was NAJK, samen met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en het Ministerie van Infrastrustuur en Waterstaat (I&W) achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen van een podcastserie over water. Hierover later meer!

Wat doet NAJK voor jou in juni?

Natuurlijk zit NAJK ook in de maand juni niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Vanaf 3 juni is de vestigingssteun waar NAJK heel hard voor heeft gelobbyd aan te vragen.
 • Van 6 t/m 9 juni vinden de Europese verkiezingen plaats, NAJK zal hier extra aandacht aan schenken.
 • Rond 7 juni valt het ledenblad BNDR weer bij alle leden door de brievenbus, dit keer met een leuk extraatje!
 • Op woensdag 19 juni organiseert NAJK met het project BoerVeilig een webinar rondom het thema ‘Veilig op stage’.

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Woensdag 3 april maakte het Ministerie van LNV de details bekend rondom de vestigingssteun voor jonge boeren. NAJK heeft hard gelobbyd om dit mogelijk te maken en is erg blij dat de overheid jonge boeren en tuinders een steuntje in de rug geeft. Lees meer.
 • NAJK-voorziiter Roy Meijer stond met een interview in het AD.
 • Donderdag 4 april was CEJA-voorzitter en algemeen bestuurder Peter Meedendorp te gast bij De Balie. Er werd gesproken over de toekomst van de landbouw in Europa, de cruciale rol van jonge boeren en de uitdaging die klimaatverandering met zich meebrengt. Kijk de aflevering hier
 • Het kabinet stuurde vrijdag 5 april een brief naar de Tweede Kamer over de mestproblematiek in de agrarische sector. NAJK reageerde hierop met dit nieuwsbericht.
 • Vrijdag 19 april heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd met betrekking tot het toestaan van RENURE (kunstmestvervangers) in Europa als onderdeel en aanpassing van de huidige Nitraatrichtlijn. NAJK is blij met deze ontwikkeling en liet dit blijken in dit nieuwsbericht.
 • Vrijdag 19 april namen bijna 500 jonge melkvee- en kalverhouders deel aan de Jongerendag ‘Het Kalf Centraal’. Dagelijks bestuurders Ruben Klein Teeselink en Wendy Kicken waren hierbij. Lees meer.
 • NAJK bundelde haar krachten om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit in Nederland en zo hopelijk tot een doeltreffend 8e APN te komen. Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer kreeg bezoek van LNV-minister Piet Adema voor een waardevol gesprek over de zorgen van jonge boeren en tuinders en hun toekomst.
 • Het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten organiseerden op dinsdag 23 en woensdag 24 april de Grasweidedagen 2024. De gedachten van de 170 aanwezige NAJK-leden en studenten rondom het thema ‘weidegang’ werden geprikkeld.
 • NAJK publiceerde, samen met LTO, NZO en Natuurweide aan de vooravond van het mestdebat van donderdag 25 april een crisisplan om uit de mestcrisis te komen!
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer sprak tijdens een inspiratiesessie bij Interpolis in Leiden over de toekomst van de jonge boeren en tuinders: “Koester de nieuwe generatie boeren en tuinders.” Lees meer.
 • Op Koningsdag kwam deze ‘Koning’ van een vacature online.
 • NAJK verstuurde een extra nieuwsbrief rondom het thema ‘mest’.
 • Maandag 29 april zat de dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Hilde Coolman, de themabijeenkomst voor rondom het thema ‘data.’. Deze discussie tussen partners en leden van NAJK zal in artikelvorm in de BNDR van juni verschijnen.
 • Eind april vertrokken dagelijks bestuurder Gerben Boom en NAJK-directrice Anita Koops naar Zuid-Afrika om samen met een grote groep jongeren na te denken over de oprichting van een Zuid-Afrikaanse agrarische jongerenorganisatie.

Wat doet NAJK voor jou in mei?

Natuurlijk zit NAJK ook in de maand mei niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 1 mei wordt het vernieuwde platform van Boer zoekt Boer gelanceerd!
 • In mei organiseren NAJK en Wageningen Environmental Research (WEnR) vier bijeenkomsten op het erf van jonge natuurinclusieve boeren.
 • Op woensdag 22 mei word het Europees verkiezingsdebat ‘De toekomst van agri & food’ georganiseerd door NAJK, Schuttelaar & Partners, BO Akkerbouw en Zuivel NL. Lees hier meer en meld je aan.

Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Donderdag 7 maart stuurde NAJK een brief naar de EU evaluatiecommissie van de Nitraatrichtlijn. NAJK haalt in haar reactie vijf punten aan die aangepakt moeten worden om de Nitraatrichtlijn op een meer haalbare en effectieve manier in te steken. Lees meer.
 • Begin maart verscheen de nieuwe editie van ons ledenblad BNDR met het thema ‘Eiwit’, dit keer in een vernieuwde lay-out!
 • Op maandag 11 maart is RVO-directeur René van der Burg met zijn team op bezoek geweest op het akkerbouwbedrijf van dagelijks bestuurder Hilde Coolman om te praten over uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf. Samen met de portefeuillehouder internationaal, Gerben Boom, is er toegelicht wat het (negatieve) effect is van tegenstrijdige maatregelen en hoge administratiedruk op de dagelijkse bedrijfsvoering van jonge boeren.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer gaf een korte voordracht bij de WUR over de onduidelijke kaders voor jonge boeren.
 • Maart was een belangrijke maand voor het convenant dierwaardige veehouderij. Op dinsdag 19 maart is er in de Tweede Kamer gestemd over de wijziging van de Wet Dieren. NAJK had graag gezien dat de reparatiewet in ongewijzigde vorm was aangenomen, maar is opgelucht dat het slechtste scenario is afgewend. Lees meer.
 • Woensdag 20 maart was de kickoff van de MaïsChallenge 2024. Na een opening van de organisatoren NAJK, Limagrain en FrieslandCampina werd het startsein gegeven voor de kick-off van deze zevende editie. De dag werd afgesloten door melkveehouder en dagelijks NAJK-bestuurder, Ruben Klein Teeselink. Lees meer.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuillie melkveehouderij, Ruben Klein Teeselink, was diezelfde avond spreker in het gezamenlijke webinar over de Wet Dieren, die NAJK samen met DDB, LTO, NMV en ZuivelNL orgainseerde. Kijk het webinar hier terug.
 • Woensdag 27 maart was NAJK-voorzitter Roy Meijer te gast bij het Zone.college in Doetinchem. Hij gaf hier een presentatie aan studenten met het onderwerp ‘De wereld stopt niet bij je erfgrens’.
 • NAJK verwelkomde een nieuwe portefeuillehouder leefomgeving! De 25-jarige Merel Straathof is tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 28 maart unaniem verkozen tot nieuwe dagelijks bestuurder van NAJK. Lees hier meer of bekijk de video waarin ze zichzelf voorstelt.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurder Gerben Boom werden uitgenodigd voor de formatiegesprekken. In gesprek met de informateur en de vier partijen hebben zij naar voren gebracht wat NAJK belangrijk vindt: beleid voor de lange termijn dat leidt tot perspectief voor jonge boeren en tuinders die een bedrijf willen voortzetten in Nederland.

Wat doet NAJK voor jou in april?

Natuurlijk zit NAJK ook in de maand april niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Donderdag 4 april is CEJA-voorzitter en algemeen bestuurder Peter Meedendorp te gast bij De Balie om te spreken over de toekomst van de Europese landbouw.
 • In april zal er meer bekend worden over de vestigingssteun voor de jonge boeren.
 • Op 23 en 24 april is het weer tijd voor de Grasweidedagen van NAJK en Aeres Hogeschool Dronten.

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • In februari protesteerden de Europese boeren, aanleiding hiervoor was onder andere het ontbrekende toekomstperspectief in Europa, daarom heeft NAJK een extra nieuwsbrief verstuurd rondom de protesten op vrijdag 2 februari. Daarnaast tekende NAJK het gezamenlijke statement van CEJA (het Europees overkoepelend orgaan van de jonge boeren) over de protesten.
 • Op dinsdag 6 februari was NAJK-voorzitter Roy Meijer te zien bij een uitzending van Nieuwsuur over Europese klimaatdoelen.
 • Op woensdag 7 februari was portefeuillehouder internationaal Gerben Boom te zien bij een WNL aflevering over de Europese vergaderingen en de eisen van Europese boeren.
 • Op donderdag 8 februari nam NAJK-voorzitter Roy Meijer deel aan het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de uitvoerbaarheid van het beleid.
 • Op vrijdag 9 februari werd het partnercontract tussen NAJK en ForFarmers voor drie jaar verlengd.
 • Op donderdag 15 februari kende de Tweede Kamer 163 miljoen toe aan de vestigingssteun, daarnaast werd er ook ingestemd met het toevoegen van 50 miljoen aan het budget van de eco-regelingen 2023.
 • Op donderdag 15 februari kreeg het project Boerveilig van NAJK, ZuivelNL, NZO, DDB en LTO Nederland, zijn eigen Facebook en Instagram pagina’s.
 • Van maandag 26 februari tot en met woensdag 28 februari waren portefeuillehouder internationaal Gerben Boom en portefeuillehouder akkerbouw Hilde Coolman in Slowakije bij de maandelijkse CEJA vergadering.

Wat doet NAJK voor jou in maart?

Natuurlijk zit NAJK ook in maart niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op vrijdag 8 maart verschijnt de nieuwe editie van ons ledenblad BNDR, deze keer met het thema ‘Eiwit’.
 • Maart is een belangrijke maand voor het convenant dierwaardige veehouderij. In deze maand zal de Tweede Kamer stemmen over een vervanging van het amendement op de Wet Dieren die in 2021 aangenomen is. Echter is dit amendement onwerkbaar, dus daarom zetten we ons als NAJK hard in voor een vervanging van het amendement.
 • Op woensdag 20 maart zal de kick-off van de MaïsChallenge 2024 plaatsvinden.

Wat deed NAJK voor jou in januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • In januari ging onze campagne Boeren houden van koeien opnieuw rond op de radio en tv.
 • NAJK deelde de vacature Bestuursondersteuner GrAJK, hierop kan nog steeds gereageerd worden.
 • Dagelijks bestuurders Ruben Klein Teeselink en Gerben Boom waren aanwezig op de nieuwsjaarsborrel van LNV.
 • Op 17 en 18 januari werden verschillende workshops van het project Boerenkansen aangeboden tijdens de Biokennisweek. NAJK-voorzitter Roy Meijer opende op woensdag de fysieke dagen.
 • Dagelijks bestuurder Coen van den Bighelaar mocht tijdens de Biokennisweek spreken bij de worshop (Bio)boer zoekt (Bio)boer, vanuit het project Boer zoekt Boer.
 • NAJK deelde de vacature Dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving hierop kan nog tot en met 25 februari gereageerd worden.
 • Op 18 januari vond de Agrarische jongerendag plaats, deze werd door onze voorzitter Roy Meijer afgesloten. Tijdens deze dag was NAJK aanwezig met een leuke winactie waar deelnemers een prijzenpakket konden winnen en ook het theater stuk dat ontwikkeld is door NAJK in samenwerking met LTO Noord en Food Hub was een groot succes.
 • In januari is er achter de schermen weer hard gewerkt aan de realisatie van een nieuw platform voor Boer zoekt Boer. Binnenkort meer hierover!
 • Algemeen secretaris Neline Both mocht donderdag 18 januari naar AJK Ederveen om meer te vertellen over NAJK.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurders Gerben Boom en Peter Meedendorp reisden af naar Berlijn voor de Grüne Woche.
 • Op zaterdag 27 januari gaf dagelijks bestuurder Wendy Kicken een informatie-avond aan AJK Midden Limburg om meer inzicht te geven over NAJK.
 • Mensen konden zich tot 31 januari aanmelden voor de MaïsChallenge 2024. Hier kwamen ruim 60 individuele aanmeldingen en vier scholenteams uit. Samen met deze deelnemers gaan we tijdens de MaïsChallenge 2024 de kennis van maïsteelt naar een hoger niveau brengen!

Wat doet NAJK voor jou in februari?

Natuurlijk zit NAJK ook in februari niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op donderdag 8 februari zit NAJK-voorzitter Roy Meijer bij het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de uitvoerbaarheid van beleid.
 • Ook in februari wordt er weer hard gewerkt aan het vernieuwde platform voor Boer zoekt Boer.

Peter Meedendorp in gesprek met Rutte, von der Leyen en de Croo

Dagelijks bestuurder bij NAJK en CEJA-voorzitter Peter Meedendorp ging namens CEJA in gesprek met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursala von der Leyen, demissionair premier Mark Rutte en de premier van België, Alexander de Croo rondom de boerenprotesten.

In onderstaande video en op Radio 1 (vanaf 2:10:17) legt hij uit waar deze gesprekken over gingen. Want: “Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we hier over een jaar niet weer staan?”

Nationale mesttafel
Een grote zorg voor veel jonge boeren in Nederland is de huidige situatie op de mestmarkt. In het overleg dat Peter Meedendorp heeft gehad met de Europese Raad, heeft hij de zorgen van jonge boeren neergelegd bij demissionair minister-president Mark Rutte. Daarnaast heeft NAJK-voorzitter Roy Meijer dezelfde zorgen ook aan de demissionair minister van LNV, Piet Adema, voorgehouden. Zowel Rutte als Adema hebben toegezegd dat er op hele korte termijn een mesttafel komt met minister Adema over de huidige mestproblematiek. Lees meer hierover in het artikel van de Telegraaf.

 

Europese jonge boeren protesteren voor een toekomst

Het Europees overkoepelend orgaan van jonge boeren, CEJA, heeft met alle leden een gezamenlijk statement over de protesten uitgebracht. Als lid van CEJA heeft NAJK het statement ondertekend. CEJA is solidair met de protesten die momenteel in veel lidstaten plaatsvinden, wat een legitieme uiting is van langdurige frustratie en het gevoel niet gehoord te worden. Vooral geen uitzicht op een toekomstperspectief in Europa is voor veel Europese jonge boeren een grote zorg. Daarbij roepen ze op tot vreedzame en constructieve acties.

In veel Europese lidstaten zijn de laatste tijd boerenprotesten gaande die elk aangewakkerd zijn door nationale thema’s, maar zich nu richten op Brussel en de Europese Unie. De druk op de landbouw is hoog. Kleine marges, toenemende wet- en regelgeving en administratieve complexiteit en hoge risico’s zorgen ervoor dat boeren in verschillende landen gaan protesteren. Onduidelijkheid over beleid stapelt zich op en in de verschillende landen is overal een ander punt wat de druppel in de emmer doet overlopen.

Ruimte voor jonge boeren
“In Europa is maar een klein deel van de boeren onder de 35 en een heel groot deel ouder dan 55 jaar. Het voortbestaan van de Europese land- en tuinbouw staat op het spel, terwijl onze sector een enorme geopolitieke strategische waarde heeft voor de Europese Unie. Om de toekomstige uitdagingen aan te gaan, is het nodig om hun de ruimte te geven om stappen te nemen en hen gemotiveerd te houden.” aldus Gerben Boom, portefeuillehouder internationaal.

Gebrek aan randvoorwaarden
In het statement heeft CEJA met haar leden daarom opgeroepen om de wanhoop van jonge boeren te horen, een brede strategie voor generatievernieuwing te maken en te zorgen voor een structureel gesprek over hoe we de stip op de horizon gaan bereiken. “De oplossing van al deze problemen ligt vooral in Brussel in plaats van Nederland. Hier wordt het landbouwbeleid gemaakt voor heel Europa. Europa wil wel dat we verduurzamen, maar heeft geen economisch plan om dit te  betalen en geen uitvoeringskracht om samen met ons beleid handen en voeten te geven. Jonge boeren willen stappen op duurzaamheid zetten, maar missen de middelen en randvoorwaarden om deze stappen ook daadwerkelijk te nemen”, stelt Boom.

Lobby NAJK
NAJK zal daarom druk blijven zetten op Brussel via zowel onze portefeuillehouder internationaal Gerben Boom als CEJA die ons vertegenwoordigt in Europa. Naast de lobby in Brussel is NAJK in Den Haag ook druk bezig om hier de zorgen van jonge boeren en tuinders neer te leggen. Het is afwachten waar de formatie mee komt.

Lees hier het hele statement van CEJA.

Gerben Boom bij Nieuwsuur
Maandag 29 januari was Gerben in de uitzending van Nieuwsuur om te praten over de protesten in Brussel. Kijk de uitzending hier terug.

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Sinds 8 november is het weer mogelijk je in te schrijven voor de MaïsChallenge van NAJK, Limagrain en FrieslandCampina. Lees meer.
 • NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Onze projectleider Gerjanne van Esveld is hierbij aangesloten als Kennismatcher Melkveehouderij en vertelde hier meer over in dit interview.
 • Vrijdag 17 november organiseerde NAJK, samen met Agrofoodcluster, Firda en de visfederatie, een uitwisseling tussen de jonge boeren en visverwerkers. Lees meer.
 • In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november ging Foodlog in gesprek met jonge boeren. Zowel dagelijks bestuurder en pluimveehouder Wendy Kicken (zie hier) als dagelijks bestuurder Peter Meedendorp (zie hier) vertelden over hun gevoelens bij de politieke discussies en hoe zij kijken naar de toekomst.
 • NAJK organiseerde samen met Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst het Jonge Boeren Verkiezingsdebat in Dronten. Maar liefst 12 politieke partijen namen hier aan deel. Het debat is hier terug te kijken (vanaf 45:00 min.).
 • Deze maand stond grotendeels in het teken van de verkiezingen. NAJK heeft uiteraard geen stemadvies gegeven, maar heeft via verschillende kanalen (KiesKompas, extra nieuwsbrieven en het Jong Boeren Verkiezingsdebat) de standpunten voor de jonge boeren op een rij gezet en riep iedereen via een video op om te stemmen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Coen van den Bighelaar, was spreker bij een webinar van Taboer over ‘De dynamiek in agrarische familiebedrijven’. Deze is hier terug te kijken.
 • Op de Landelijke Onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw sprak NAJK-voorzitter Roy Meijer met andere jonge boeren en bestuurders in een panelgesprek over hun ervaringen met dit thema. Een belangrijk onderwerp tijdens dit gesprek was het verdienmodel van natuurinclusieve landbouw en de uitdagingen en kansen die hierbij komen kijken. Lees meer.
 • De laatste week van november werden er maar liefst drie BoerVeilig-bijeenkomsten in één week gegeven, allemaal in het Noorden van het land. Vraag jij ook binnenkort een bijeenkomst aan rondom de veiligheid op het erf?
 • Een groep Koreaanse jonge boeren en tuinders kwam naar het kantoor van NAJK in Utrecht. Algemeen secretaris Neline Both gaf hier een inhoudelijke presentatie over NAJK en de agrarische sector in Nederland

Wat doet NAJK voor jou in december?

Natuurlijk zit NAJK ook in december niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 6 december is de ontknoping van de allereerste EiwitChallenge van NAJK en Limagrain.
 • Begin december valt ons ledenblad BNDR weer bij alle leden en partners op de mat.
 • Maandag 10 december organiseren NAJK en Groene Kring het Europese Jonge Boeren gala in Antwerpen. Gevolgd door het CEJA-congres.

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • De nieuwe directeur bij NAJK, Anita Koops, stond met een interview in de Boerderij.
 • In oktober is de werving gestart voor het Jonge Boeren Verkiezingsdebat dat NAJK samen met Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst organiseert. Lees meer.
 • Op initiatief van Frans Timmermans, was er een werkbezoek op het melkveebedrijf van NAJK-voorzitter Roy Meijer. De lijsttrekker van GroenLinks-PvdA kreeg een rondleiding over het bedrijf en sprak met het dagelijks bestuur over verdienvermogen, verduurzaming en bedrijfsovername.
 • Dagelijks bestuurder Hilde Coolman was één van de genodigden tijdens de tweede editie van het Plant the Future diner. Tijdens het diner, onderstreepte LNV-minister Piet Adema, zich te willen inzetten voor de kabinetsdoelstelling van een 50/50 verhouding plantaardige/dierlijke eiwitten in ons eetpatroon.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp was voor CEJA op het Praesidium van COPA om de prioriteiten voor het mandaat 2023-2025 te presenteren.
 • In de maand oktober zijn er weer verschillende workshops en gastlessen gegeven vanuit de verschillende projecten van NAJK (BoerVeilig, BoerNatuurlijk! en Boerenkansen).
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer ging op woensdag 11 oktober bij De Balie in gesprek met journalist en schrijver Charles C. Mann rondom het vraagstuk: ‘Kunnen we samenwerken aan een gedeelde visie op de toekomst van voedsel, voedselproductie, landschap en natuur in Nederland?’ Kijk hier terug (Roy aan het woord vanaf 1:26:11)
 • Om het stokje van Harold Overmars in het dagelijks bestuur van NAJK over te nemen gingen we op zoek naar een nieuwe portefeuillehouder leefomgeving. Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer liet in een interview met Nieuwe Oogst weten dat hij pleit voor een intensieve samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven en boeren. Lees hier het hele interview.
 • Tijdens het openingssymposium van RMV Hardenberg op 24 oktober sprak dagelijks bestuurder Ruben Klein Teeselink (portefeuillehouder Melkveehouderij) samen met een aantal andere experts over ‘De toekomst van de melkveehouderij: innoveren of extensiveren?
 • De 23-jarige Gerben Boom werd op donderdag 26 oktober unaniem verkozen tot nieuwe portefeuillehouder internationaal. Benieuwd naar de drijfveren van Gerben? Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer stond met een interview rondom het agrofoodcluster in het Financieel Dagblad.
 • Voor het project Boerenkansen gingen de project- en communicatiemedewerker van NAJK op pad voor een video rondom de nieuwe workshop ‘Meerwaarde creëren met een neventak’. Wordt vervolgd!
 • De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen die gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bij vruchtwisseling eenvoudiger maakt! NAJK had hier ook in het Landbouwakkoord voor gepleit en is daarom blij met deze aanpassing. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK ook in november niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Vrijdag 17 november organiseert NAJK, samen met Agrofoodcluster, Firda en de visfederatie, een uitwisseling tussen de jonge boeren en visverwerkers. Lees meer.
 • Maandag 20 november organiseert NAJK, samen met Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst het Jonge Boeren Verkiezingsdebat. Lees meer.
 • Op 23 november spreekt dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Coen van den Bighelaar, tijdens het webinar ‘De dynamiek in agrarische familiebedrijven’.

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Sinds maandag 4 september is het marketing- en communicatieteam van NAJK uitgebreid. We heten Lievijn van harte welkom binnen het team! Maak hier kennis met de nieuwe directeur en medewerkers van NAJK.
 • De nieuwe seizoensgids van NAJK werd uitgebracht en gedeeld met de provincies en AJK’s.
 • De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen, die de minister oproept om in Europa tegen de verlenging van toelating van glyfosaat te stemmen. NAJK is teleurgesteld in deze uitslag, omdat het daarmee voorbij gaat aan de adviezen. NAJK reageerde hier op met het volgende nieuwsbericht.
 • Onze portefeuillehouder internationaal, Peter Meedendorp, sprak tijdens de informele EU-Raad van landbouwministers in Córdoba over toekomstbestendige landbouw, de rol van jonge boeren en de bijdrage van de EU.
 • Rond 8 september viel bij alle NAJK-leden en partners weer het ledenblad BNDR in de brievenbus. Er was aandacht voor het thema ‘water’, de nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername werd voorgesteld en er werd teruggeblikt op de geslaagde ledenbijeenkomsten rondom het Landbouwakkoord.
 • Dagelijks bestuurder Ruben Klein Teeselink heeft namens NAJK, samen met zes andere organisaties, een toekomstvisie voor de melkveehouderij in Nederland gemaakt. Met dit manifest willen de partijen samen het geluid van de melkveehouderij afgeven in aanloop naar de komende verkiezingen. Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en de voorzitter van de Agrifirm jongerenraad, Juul van Nieuwenhoven, hebben hun handtekening gezet onder een partnerovereenkomst tussen Agrifirm en NAJK.
 • De portefeuillehouder leefomgeving uit het bestuur van NAJK , Harold Overmars, was aanwezig bij de beschouwing van Prinsjesdag op NOS. Op deze derde dinsdag van september heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt dat zij 100 miljoen euro (!) gereserveerd hebben voor de jonge boeren! Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer sprak bij RTV Drenthe en Nieuwe Oogst over de vestigingssteun voor jonge boeren.
 • Dagelijks bestuurders Hilde Coolman (akkerbouw) en Ruben Klein Teeselink (melkveehouderij) waren op de filmset voor een korte serie van FrieslandCampina welke Mijn Boerderij van De Toekomst gaat heten. Wordt vervolgd!
 • NAJK-bestuurder Harold Overmars heeft, samen met de Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers (BLHB), Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en LTO, concrete voorstellen gedaan aan minister Adema van LNV om de pachtregelgeving aan te passen. En met succes! Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer was één van de sprekers tijdens de openingsavond van de Agrarische Schouw in Joure. De avond stond in het teken van een debat met als thema ‘Stikstof, politieke koehandel?’.
 • NAJK organiseerde in samenwerking met Terra MBO Groningen en Emmen een inspirerend Grasweide-event voor tweedejaars veehouderij studenten. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in oktober?

Natuurlijk zit NAJK ook in oktober niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In oktober start de werving voor het Jonge Boeren Verkiezingsdebat dat NAJK samen met Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst organiseert. Houd de website en socials in de gaten!
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer gaat op woensdag 11 oktober bij De Balie in gesprek met journalist en schrijver Charles C. Mann rondom het vraagstuk: ‘Kunnen we samenwerken aan een gedeelde visie op de toekomst van voedsel, voedselproductie, landschap en natuur in Nederland?’.
 • Eind oktober wordt de nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal bekend gemaakt.