Wat deed NAJK voor jou in december?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 3 december was de algemeen directeur van DeLaval Benelux, Geert-Jacob van Dijk aanwezig op de boerderij van NAJK-voorzitter Roy Meijer om een nieuwe partnerovereenkomst te ondertekenen. DeLaval is een waardevolle partner van NAJK die zorgt voor extra interactie met de jonge melkveehouders.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer is achter de schermen druk bezig met het project Waardecreatie in Ketens, waarin supermarkten, verwerkers, boeren en tuinders samen werken aan het uitbouwen van ketens. In december gaf de regiegroep, waar Roy ook deel van uitmaakt, een duidelijke update. Bekijk hier het filmpje.
 • De tweede zaterdag van december was het weer BNDR-tijd. Een dik decembernummer van ons ledenblad over het thema ‘Toekomst Dierenwelzijn’ met een extra onderwijsbijlage viel bij al onze leden en partners op de mat.
 • Tijdens de fotowedstrijd van NAJK van de maand december werd de kleurrijke foto in de lelies van Daan Kerkdijk met de enige echte NAJK-trui beloond.
 • Om leiding te geven aan de organisatie, ging NAJK in december op zoek naar een enthousiaste en ondernemende directeur met affiniteit voor agrarisch werk.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever zet zich namens NAJK in voor de Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij (CTM). Vanuit dit CTM-plan wordt via pilots de optimalisatie van rantsoenen onderzocht. In december deed NAJK een oproep om je aan te melden als 1 van de ruim 100 melkveehouders die deelnemen aan deze pilot.
 • Halverwege december kwam het bericht naar buiten dat de gesprekken met het Nitraatcomité nog niet worden opgestart. NAJK schrok van het uitblijven van deze gesprekken en maakt zich zorgen over het verdere verloop van het actieprogramma. Lees hier het nieuwsbericht.
 • Op 15 december werd het nieuwe regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. NAJK is positief over het feit dat de nieuwe coalitie binnen dit akkoord aandacht heeft voor de toekomst van de jonge boer en tuinder en dit ook expliciet benoemt. Toch blijven we als belangenbehartiger kritisch. Lees hier onze volledige reactie.
 • Francine Janssen loopt voor haar studie Bedrijfskunde en agri-foodbusiness aan de HAS Hogeschool in Den Bosch 20 weken stage bij NAJK. Tijdens deze stage doet ze onderzoek naar ‘De opleidings- en coachingsbehoefte rondom bedrijfsovername onder de jonge boeren.’ In december is er een enquête via de socials en nieuwsbrieven verspreid om deze vraag te kunnen beantwoorden.
 • Van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 is er een eenmalige landelijke subsidie beschikbaar vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF). Jonge landbouwers kunnen bovenop de 60% subsidie nog eens 15% extra subsidie krijgen. NAJK schreef hierover een nieuwsbericht en komt, samen met partner Flynth, nog met een webinar over deze regeling.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars vertelde tijdens de digitale thema-avond van Agrarische Jongeren Friesland (AJF) meer over het thema ‘grond’. Wie mag er bijvoorbeeld inspraak hebben over hetgeen er met (jouw) grond gebeurt? Een interessante avond met onze portefeuillehouder leefomgeving!
 • Dinsdagavond 21 december ging de serie Boer Ayoub van start op KRO-NCRV. Heb jij al gezien hoe de 23-jarige Ayoub zijn passie voor het boerenleven met ons deelt? Dagelijks bestuurder Eke Folkerts met de portefeuille bedrijfsovername, speelt vanuit het project Boer zoekt Boer ook een rol in deze serie.
 • Op woensdag 22 december ging voorzitter Roy Meijer, namens NAJK en de verschillende jongerenraden, in gesprek met de vier landbouwwoordvoerders van de nieuwe coalitie. Kijk het webinar hier terug of luister de podcast.
 • NAJK verwelkomt de 21-jarige Peter Meedendorp als nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal! Hij treedt hiermee in de voetsporen van Willem Voncken die nu fulltime op het thuisbedrijf aan de slag gaat. Lees hier wat onze nieuwe portefeuillehouder internationaal de jonge boeren en tuinders te bieden heeft.

Wat doet NAJK voor jou in januari?

Natuurlijk zit NAJK in januari ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Van 10 t/m 13 januari is het tijd voor de BioKennisWeek 2022. Dagelijks bestuurder Eke Folkerts is namens NAJK aanwezig bij de workshop Bioboer zoekt Bioboer.
 • Op 18 januari gaat NAJK, in samenwerking met Hans Verweij (Flynth) en Lianne Veenstra (Agrocoaching), weer van start met een online cursus over de ‘zachte’ kant bij een bedrijfsovername.
 • In januari organiseert NAJK, samen met partner Flynth een webinar over het Economisch Herstel Fonds (EHF). Houd voor meer informatie en de precieze datum de website en socials in de gaten!

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op zaterdag 6 november was dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Eke Folkerts, te zien bij Nieuwsuur. In de uitzending werd aandacht besteed aan het platform Boer zoekt Boer en de buitenfamiliaire overnames in de agrarische sector in het algemeen. Kijk de uitzending hier terug (vanaf 22:55 min.)
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken nam plaats in het discussiepanel tijdens het twaalfde Deltacongres in Maastricht over waterveiligheid en klimaatverandering. 
 • Tijdens het 125-jarig bestaan van De Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) ging NAJK-voorzitter Roy Meijer met andere jonge boeren in gesprek over de toekomst van het ondernemen binnen de agrarische sector. 
 • Om goede dingen te bereiken voor jong agrarisch Nederland, werkt NAJK op veel vlakken samen met verschillende sectorpartijen en partijen uit de agroketen. Benieuwd waar NAJK samen met andere landbouworganisaties druk mee was? Je leest het hier.
 • In november was de kick-off van het Groenpact Jongerenplatform, waarbij jongeren kunnen meedenken over de toekomst van het voedsel- en landbouwsysteem. Bij dit platform zijn nu vijf jongerenorganisaties betrokken, waaronder NAJK. Dagelijks bestuurder Tim van der Mark met de portefeuille varkens, kalveren en pluimvee, is vanuit NAJK verantwoordelijk voor dit platform.
 • Op 22 november organiseerde NAJK met verschillende partijen uit de agrarische sector een webinar over de stand van zaken rondom het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) en hun gezamenlijk opgestelde maatwerkaanpak.
 • In november werden er weer verschillende BodemBattles en -Masters georganiseerd op AJK’s en scholen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw school of AJK? Stuur gerust een mailtje naar gvanesveld@najk.nl.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes met de portefeuille akkerbouw mocht onlangs een bijdrage leveren aan de werkconferentie van het ministerie van LNV over Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Hij ging, samen met verschillende vertegenwoordigers, in gesprek over de dilemma’s die de opgaven rondom stikstof, klimaat, water en bodemdaling met zich meebrengen en de stimulering van boeren. Speciaal voor deze dag werd dit filmpje gemaakt op zijn bedrijf. 
 • Om leiding te geven aan NAJK als organisatie ging in november de zoektocht van start naar een enthousiaste en ondernemende directeur met affiniteit voor het platteland en agrarisch werk. Solliciteren kan nog t/m 10 december.
 • Sinds 29 november is het weer mogelijk je in te schrijven voor de MaïsChallenge 2022 onder leiding van NAJK en zaaizaadbedrijf Limagrain. Lees meer

Wat doet NAJK voor jou in december?

Natuurlijk zit NAJK in december ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In december staan de sollicitatiegesprekken gepland voor de zoektocht naar een directeur van NAJK. 
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts verschijnt met een achtergrondverhaal over bedrijfsopvolging in het vakblad Pluimveeweb. 
 • Eind december nemen we afscheid van dagelijks bestuurder Willem Voncken en wordt de nieuwe portefeuillehouder internationaal gekozen. 

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft, samen met haar Brabantse provinciale vereniging (BAJK), zorgen geuit bij het ministerie van LNV over de vanggewasverplichting. En met succes! Hoewel de besluitvorming laat kwam, heeft minister Schouten toegezegd dat maïstelers op zand- en lössgronden tot 31 oktober uitstel krijgen voor het zaaien van vanggewassen. Lees meer.
 • Op zaterdag 2 oktober was het weer tijd voor het NK Veebeoordelen! NAJK ondersteunde de afdeling Stamboek van coöperatie CRV bij de organisatie hiervan. Lees meer.
 • NAJK ging voor het project ‘Een Duik in de Bodem’ op zoek naar enthousiaste spelleiders voor de BodemBattles. Binnenkort zullen deze ingewerkt worden.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever nam de leden van AJK Overbetuwe mee op ‘ontdekkingsreis’ langs NAJK. Wat doen we als belangenbehartiger voor de agrarische jongeren nou precies? Ben jij hier ook wel benieuwd naar? Onze dagelijks bestuurders komen graag bij jouw lokale of provinciale AJK langs voor een avond over NAJK! Meer informatie? Stuur een mailtje naar nboth@najk.nl.
 • Rondom het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft NAJK verre van stil gezeten. Samen met haar partner Flynth stelden we een rekenformat op om de gevolgen van dit programma voor jouw eigen bedrijf uit te rekenen. Via een extra nieuwsbrief vroegen we onze leden om vooral ook zelf te reageren op de internetconsultatie van het actieprogramma.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts vertegenwoordigde de jonge boeren tijdens het GLB-congres. “Verdubbel het budget van de generatievernieuwing van de minimale 3% die Brussel momenteel stelt, naar 6%. Dat geeft de jonge boeren en tuinders een betere basis om met de uitdagingen aan de slag te gaan”, opperde Eke. Lees meer of kijk de livestream terug.
 • Op 14 oktober organiseerde NAJK een webinar over het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Tijdens dit webinar stonden drie vragen centraal: wat houdt het 7e APN precies in? Welke acties onderneemt NAJK? En welke input kun je zelf leveren? Dagelijks bestuurders Leendert Jan Onnes (akkerbouw) en Marije Klever (melkveehouderij) gingen samen met jullie op zoek naar de antwoorden. Kijk het webinar hier
 • Ontmoet de boeren van Nederland, Proef hun producten en Ontdek hoe het Nederlandse voedsel gemaakt wordt: dit stond centraal tijdens de 2e editie van de BoerBurgerBrunch door Agractie, Team Agro NL, Trotse Jonge Boeren en de Dutch Food Week in Neude. Dagelijks bestuurder Marije Klever deed hier ook haar verhaal.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes laat in dit filmpje zien hoe hij emissies van gewasbeschermingsmiddelen tegengaat: “Ik zoek het meest optimale moment om gewasbescherming toe te passen.” Het filmpje is een onderdeel van de campagne Emissiereductiesprint, een initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waar NAJK aan meewerkt.
 • Tot en met maandag 18 oktober was het nog mogelijk om te reageren op het concept 7e actieprogramma. Er is enorm veel gehoor gegeven aan onze oproep om het rekenvoorbeeld in te vullen en op te sturen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Lees hier de reactie vanuit NAJK.
 • Voorzitter Roy Meijer ging langs bij het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) om hen meer te vertellen over ons als belangenbehartiger van de jonge boeren.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak spraken bij Buitenhof over de toekomst van boeren in Nederland. “Onteigening is een no-go!’, aldus onze portefeuillehouder melkveehouderij. Ze spraken onder andere over klimaat, stikstof en bedrijfsovername. Kijk hier de uitzending terug.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving, Harold Overmars, kreeg bezoek van Dennis Schaardenburg, programmamanager Natuur en Stikstof bij LNV, om nader kennis te maken.
 • In Nederland vinden jaarlijks gemiddeld dertien dodelijke ongevallen plaats tijdens werk op de boerderij. Een volledig ingevulde RIE (Risico-inventarisatie en -evaluatie) helpt om veiliger te werken. Om melkveehouders te stimuleren hiermee aan de slag te gaan, biedt NAJK via BoerVeilig en Stigas de sticker ‘Wij werken aan een veilige melkveehouderij!’ aan. Lees hier meer over dit initiatief.
 • Boer zoekt Boer was te vinden op de beurs in Hardenberg. In samenwerking met LTO Noord werd daar een ‘stokje’ aangeboden met de vraag ‘Geef jij het stokje door aan de volgende generatie?’ In de koker zit een flyer met meer informatie over buitenfamiliaire bedrijfsovername. De flyer is ook te lezen op onze website.
 • Eind oktober verscheen er een interview met voorzitter Roy Meijer in Trouw. Hij vertelde, samen met Sjaak van der Tak (LTO Nederland) meer over stikstof: “Wie pleit voor emissieloze landbouw houdt iedereen voor de gek, maar we kunnen wel mínder uitstoten.” De manier? Kijken naar natuurbeheer in plaats van de theoretische stikstofmodellen die nu worden gebruikt. Lees hier het artikel.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK in november ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In november is het weer tijd voor verschillende BodemBattles.
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken is aanwezig bij het Delta Congres waar onder andere klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, droogte, duurzame uitvoering van waterveiligheidsprojecten en de stand van zaken van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging aan bod komen.
 • In navolging van de mooie gesprekken op de beurs in Hardenberg, is Boer zoekt Boer ook te vinden op de Agrotechniek in Assen (16 t/m 18 november) en de RMV in Gorinchem (25 t/m 27 november).

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Begin september zijn in diverse media berichten verschenen over de plannen voor het onteigenen van boeren. NAJK is de telkens terugkerende discussie zat waarin heel gemakkelijk over onteigening wordt gesproken. ‘Investeer in de blijvers’ is het motto van NAJK, bijvoorbeeld door middel van het CTM-plan. NAJK heeft, samen met andere partijen, dit plan aan de overheid gepresenteerd en voert hierover gesprekken met het ministerie.
 • NAJK ging op zoek naar een nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal. Hierover later meer!
 • NAJK is geschrokken van de voorstellen in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Als agrarische jongerenorganisatie erkennen we het belang van een goede waterkwaliteit, maar er worden nu voorstellen gedaan die ver ingrijpen op bedrijfsvoering en verdienvermogen. NAJK is met het ministerie van LNV in gesprek over haar visie op het Actieprogramma en trekt hierbij ook op met de BO Akkerbouw, LTO, NZO en Rabobank. Lees ons nieuwsbericht.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever hield speciaal voor alle ketenpartijen in de zuivelsector een ‘Zuivelborrel’ bij haar op de boerderij in het Utrechtse De Meern. Een mooi moment om te netwerken en de melkveevisie van NAJK weer ten gehore te brengen.
 • Achter de schermen heeft NAJK de afgelopen maanden hard gewerkt aan de vernieuwing van het Rabobank Opvolgers Perspectief (ROP), een cursus speciaal voor bedrijfsopvolgers. Interesse? Vraag bij jouw lokale Rabobank om meer informatie en wanneer je kunt deelnemen.
 • 11 september viel ons ledenblad de BNDR weer bij al onze leden en partners op de mat. Dit keer stond het thema ‘water’ centraal. Een enorm breed onderwerp, helemaal binnen de agrarische sector.
 • Half september is er een juridisch advies aan het kabinet over stikstof gelekt, waarbij alle pijlen opnieuw op de landbouw werden gericht. NAJK deed een duidelijke oproep aan de politiek: regeer en formeer met oog op de toekomst en blijvers! Lees hier het hele bericht.
 • NAJK pleit, samen met andere sector- en ketenpartijen, voor een omslag in het denken rondom de mestregelgeving in het 7e APN: een focus op goed bodembeheer in plaats van regeltjes tot zeven cijfers achter de komma. NAJK-voorzitter Roy Meijer licht het statement van NAJK en de andere sectorpartijen toe bij Nieuwe Oogst. Bekijk hier het filmpje.
 • De adviescommissie van de EU is weer vernieuwd! Maar liefst vijf NAJK-leden nemen nu zitting in de adviescommissies van de Europese commissie. Zo hebben jonge boeren, naast andere stakeholders, een stem in het maken van beleid voor de agrarische sector. De kandidaten vanuit NAJK maakten deze maand kennis met elkaar op het kantoor in Utrecht. Lees meer.
 • Woensdag 22 en donderdag 23 september stond de Aeres Farms in Dronten in het teken van de Grasweidedagen 2021. Het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten verzorgden twee dagen met interessante workshops omtrent Grasland en Beweiding. Wij genieten nog even na met de gemaakte foto’s! Geniet jij met ons mee?
 • Net als de rest van de wereld heeft ook de jonge boer te maken met digitalisering. Dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving, Harold Overmars, schreef een pakkende column over het fundament voor deze digitale economie: de datacenters.
 • Een goede communicatie en samenwerking zijn o zo belangrijk bij een bedrijfsovername. Op dinsdagavond 28 september ging NAJK, in samenwerking met Hans Verweij (Flynth) en Lianne Veenstra (Agrocoaching), van start met een driedaagse cursus ‘bedrijfsopvolging’. De volgende cursusavonden volgen op 12 en 26 oktober.
 • Aan het begin van dit jaar werden vijf enthousiaste NAJK-leden verblijd met een cheque van €2.500,- namens de ‘De Toekomst Begint Vandaag’. Een gezamenlijk initiatief van NAJK en Rabobank om jonge boeren en tuinders financieel te ondersteunen bij een grote verandering of cruciaal punt in hun bedrijfsleven. Eind september is het project feestelijk afgesloten. Laat je inspireren door het verhaal van deze jonge ondernemers!

Wat doet NAJK voor jou in oktober?

Natuurlijk zit NAJK in oktober ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 2 oktober is het weer tijd voor het NK Veebeoordelen 2021! NAJK ondersteunt de afdeling Stamboek van coöperatie CRV bij de organisatie hiervan.
 • Voor het project een Duik in de Bodem gaat NAJK op zoek naar spelleiders voor de BodemBattle. Heb jij affiniteit met de bodem en vind je het leuk om jouw kennis hierover verder te verspreiden bij AJK’s en scholen? Hou dan onze website en socials in de gaten!

Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in de zomermaanden juli en augustus? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • De voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat in 2023 van start gaat, worden steeds concreter. Verschillende NAJK-bestuurders waren online aanwezig bij de dialoogtafels van het nieuwe GLB. Leendert Jan Onnes, Eke Folkerts en Willem Voncken gingen samen met andere organisaties de discussie aan.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars investeerde tonnen in een nieuwe, diervriendelijkere stal. Hij reageerde bij Nieuwsuur op het stikstofadvies van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). Kijk de uitzending hier terug vanaf 23:12 min.
 • De landbouwwoordvoerder van het CDA, Derk Boswijk, overhandigde het eerste exemplaar van zijn visie op de landbouw aan NAJK. Voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurder Marije Klever namen deze visie in ontvangst.
 • Door het wisselende weer kwam bij menig boer deze zomer de schudder uit de schuur. Bij Wei en Maatschappij gaat het niet alleen om weidegang, maar ook om goed voer voor de winter! Wil jij meer kennis opdoen over weidegang en het inkuilmanagement? Boek één van de workshops van Wei & Maatschappij of kom naar de Grasweidedagen op 22 of 23 september.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever zat in de jury van de Dutch Dairy Challenge 2021! De vraag die centraal stond: ‘Hoe gaan we er voor zorgen dat we in 2050 nog steeds koeien houden én van koeien houden?’. Negen deelnemers gingen de strijd met elkaar aan, maar melkveehouder Kees Peeters kwam, met zijn idee ‘met hooi betere melk’, als winnaar uit de bus.
 • Limburg werd deze zomer geteisterd door zware regenval. De impact van deze watersnood voor de agrarische sector is enorm. Gewassen zijn verloren gegaan, vee werd geëvacueerd en ook de natuur en dieren zijn slachtoffer van deze ramp. Demissionair LNV-minister Schouten bezocht drie Limburgse ondernemers, waaronder dagelijks bestuurder Willem Voncken en twee andere NAJK-leden. In de BNDR van september vertelt Willem meer over deze hectische week.
 • Eind juli stuurde Schouten twee stikstofbrieven naar de Tweede Kamer. NAJK blijft kritisch en baalt dat het financiële aspect in geen van deze brieven is meegenomen. Als belangenbehartiger van de jonge boeren deed NAJK een oproep: ‘Waar blijft de zak met geld?’. Lees hier het bericht.
 • De afgelopen maanden is NAJK, samen met LTO Nederland en Rabobank, als initiatiefnemer druk bezig geweest met het project ‘Waardecreatie in Ketens’. In dit project wordt door supermarkten, verwerkers, boeren en tuinders gewerkt aan toekomstgerichte ketens. De basis is gelegd, de komende tijd wordt benut om zoveel mogelijk partijen uit de keten aan te laten haken.
 • NAJK is betrokken bij verschillende leuke en leerzame projecten. Projecten waar jij samen met jouw AJK of klas ook wat aan hebt. In dit overzicht zetten we de verschillende avonden en activiteiten graag voor jullie op een rij!
 • In augustus startten we met de zoektocht naar een nieuwe portefeuillehouder internationaal binnen het dagelijks bestuur van NAJK. Ben jij graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de agrarische sector en stopt deze nieuwsgierigheid niet bij de Nederlandse grens? Wellicht ben jij dan de ‘teamplayer’ die we zoeken! Solliciteren kan nog tot 19 september. Lees hier de volledige vacature.
 • Deze zomer stond weer in het teken van het verzamelen van foto’s voor de fotowedstrijd van de BNDR. Wat een mooie plaatjes hebben we binnen gekregen! Welke foto er beloond word met de enige echte NAJK-trui, lezen jullie in de BNDR van september.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer gaf zijn duidelijke mening in de Telegraaf over inpolderen: “Ieder stuk buitendijks aangewonnen land draagt bij aan het verlagen van de ongezonde druk op ons kroonjuweel: de deltabodem.”
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Het doel van dit project is om bewustzijn te creëren en daarmee (dodelijke) ongevallen te voorkomen. In augustus is de aandacht voor dit project in een stroomversnelling geraakt. Lees hier
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken gaf een online presentatie aan Koreaanse studenten over netwerken, samenwerking en activiteiten voor jonge boeren en tuinders. Op deze manier hopen ze een succesvolle start te maken met hun bedrijf.

Wat doet NAJK voor jou in september?

Natuurlijk zit NAJK in september ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder Marije Klever houd speciaal voor alle ketenpartijen in de zuivelsector een ‘Zuivelborrel’ in het Utrechtse Meern. Een mooi moment om weer even te netwerken.
 • September betekent, naast de drukke werkzaamheden op het land, ook weer ‘BNDR-tijd’. Op 11 september is het weer tijd voor een sprintje naar de brievenbus, want ons ledenblad met het thema ‘Water’ valt weer op de mat.
 • Tot en met zondag 19 september kun je nog solliciteren op de vacature voor het dagelijks bestuur van NAJK als portefeuillehouder internationaal.
 • NAJK en het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten organiseren op woensdag 22 en donderdag 23 september de Grasweidedagen met als onderwerp: Zo groen als gras’.

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 1 juni was het Wereldmelkdag en stond NAJK stil bij het belang van melk. Het is lekker, het geeft ons belangrijke voedingsstoffen en zorgt voor een inkomen bij boeren en hun families wereldwijd.
 • Eind mei werd er een nieuwe dierenwet aangenomen waarin staat dat huis- en landbouwdieren zo veel mogelijk moeten kunnen leven zoals ze dat ook in de natuur zouden doen. Dagelijks bestuurder Tim van der Mark, met de portefeuille varkens, pluimvee en kalverhouderij uitte begin juni via dit filmpje zijn zorgen bij Hart van Nederland.
 • Onder het mom van ‘Men moet hooien als de zon schijnt’ stond begin juni voor veel boeren en dagelijks bestuurders in het teken van maaien en inkuilen.
 • De Sociaal Economische Raad (SER) presenteerde op 3 juni hun verkennend onderzoek naar een landbouwakkoord. Jonge boeren worden specifiek in het plan benoemd en het landbouwakkoord moet een duidelijke stip op de horizon geven voor de gehele agrarische sector. NAJK was voor het grootste gedeelte positief over het gepresenteerde advies en uitte dit in het volgende nieuwsbericht.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Het doel van dit project is om bewustzijn te creëren en daarmee (dodelijke) ongevallen te voorkomen. Er zijn heel veel handige links en checklists in omloop om de veiligheid op jouw boerenerf te verbeteren. BoerVeilig heeft dit voor je samengevat in het volgende document. Daarnaast was het dit jaar 8 jaar geleden dat het mestsilodrama plaatsvond in Makkinga. De jongste zoon van Sjef en Rianne kwam om toen hij twee personen van een schoonmaakbedrijf en één persoon van het loonbedrijf wilde reden uit de mestsilo. Om boeren te blijven wijzen op de gevaren, deelde Sjef hun ervaringsverhaal.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Eke Folkerts, ging in gesprek met het ministerie over het Kenniscentrum bedrijfsovername.
 • De Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij (CTM), bestaande uit NAJK, de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), LTO Nederland en de Rabobank, heeft een voorstel opgesteld voor een vitale melkveehouderij in Nederland. Meer over dit plan lees je hier.
 • NAJK organiseerde op maandagavond 14 juni een webinar over de toekomstbestendige melkveeveehouderij voor haar leden. Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, en algemeen secretaris Neline Both begeleidde het webinar. Heb je dit helaas moeten missen, maar zou je het webinar naar aanleiding van het CTM-plan wel graag terug willen zien? Vraag een terugkijklink aan via communicatie@najk.nl.
 • Voor de Europese organisatie CEJA ging NAJK op zoek naar jonge boer(inn)en die geïnteresseerd zijn een zetel in te nemen in een adviescommissie van de Europese Commissie. Er waren zetels beschikbaar in verschillende sectoren en je kreeg t/m 27 juni de mogelijkheid om je daarbij aan te sluiten.
 • Juni stond ook in het teken van de bedrijfsovernameprojecten, waar dagelijks bestuurder Eke Folkerts en algemeen secretaris Neline Both actief bij betrokken zijn. Wil jij ook graag je steentje bijdragen aan de bedrijfsovernameprojecten? Vul dan één van de enquêtes in.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer deed een rondje politiek. Hij was in Den Haag om te spreken met een aantal politieke partijen over ruimte voor jonge agrarische ondernemers. Zo is er onder andere gesproken over fiscaliteiten, grond en het verdienmodel.
 • Om Tim van der Mark, de dagelijks bestuurder met de portefeuille varkens, pluimvee en kalverhouderij, te ondersteunen in zijn bestuurlijke taken zijn er de zogenoemde afgevaardigden in het leven geroepen. NAJK startte in juni actief met de zoektocht naar een nieuwe afgevaardigde pluimvee! Ben of ken jij de pluimveehouder die wij zoeken? Solliciteren op deze functie kan nog steeds. Kijk voor meer informatie op onze site!
 • Juni betekent ook weer ‘BNDR-tijd’. Op 12 juni was het weer tijd voor een sprintje naar de brievenbus, want ons ledenblad met dit keer als thema ‘Familie en zakendoen, wat is de strategie?’ viel bij onze partners en leden op de mat.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, gingen in gesprek met Bert-Jan Ruissen, de Europarlementariër van de SGP. Een waardevol gesprek over het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en hoe dit gaat uitpakken voor jonge boeren.
 • Naast Facebook, Twitter en LinkedIn, is NAJK nu ook te vinden op Instagram (@dbnajk) voor het laatste nieuws, relevante updates en meer.
 • Dagelijks bestuurders Roy Meijer en Marije Klever waren bij de ALV van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Daar hebben zij uitleg gegeven over de lobby.
 • Wegens uitbreiding van de werkzaamheden startte NAJK in juni haar zoektocht naar een (junior) projectleider voor 20 uur in de week. Een gave functie voor iemand met passie voor de agrarische sector en kennis van weidegang, bodem en natuurinclusieve landbouw. Lees meer.
 • Eind juni werd er druk onderhandeld in Brussel over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het lijkt erop dat straks een aanzienlijk deel van de landbouwgrond uit productie wordt gehaald, terwijl er juist een schreeuwend tekort is aan vruchtbare landbouwgrond. NAJK en LTO Nederland uitten hun zorgen in een gezamenlijke brief aan landbouwminister Schouten.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer schreef een pakkende column over de uitdagingen binnen de agrarische sector: ‘Cash is King’. Lees de column hier.
 • Eind juni was de ALV van NAJK. De jaarcijfers van 2020 zijn hierin vastgesteld. Het was de eerste fysieke vergadering na een lange reeks van online vergaderingen.
 • Op dinsdagochtend 29 juni organiseerden wij vanuit BoerVeilig, samen met Stigas, Inspectie SZW en de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een webinar over de inspecties die op dit moment plaatsvinden in de rund- en melkveehouderij. Het is nu mogelijk om het webinar terug te kijken. Wij wensen je veel kijkplezier!
 • Eind juni werd het nieuwe bestuur van CEJA, het Europees overkoepelend orgaan voor jonge boeren, gekozen. Dagelijks bestuurder, Willem Voncken, bracht namens NAJK de stem uit. NAJK wenst het nieuwe bestuur heel veel succes!

Wat doet NAJK voor jou in juli en augustus?

Hoewel de maanden juli en augustus vaak in het teken staan van de vakantie, staan er een aantal mooie dingen op de planning. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In juli zijn verschillende NAJK-bestuurders (online) aanwezig bij de dialoogtafels van het Nieuwe GLB.
 • Tot en met zondag 11 juli is het mogelijk te solliciteren op de vacature voor (junior) projectleider bij NAJK.
 • De voorbereidingen van het ledenblad BNDR zijn weer in volle gang. Het thema van het volgende nummer luidt: water. Een erg breed, maar essentieel onderwerp binnen de agrarische sector.
 • Ook bij NAJK gaan de medewerkers en dagelijks bestuurders een beetje vakantie houden. Aankomende twee maanden zullen we iets rustiger aan doen, zodat we daarna weer vol gas voor jullie belangen kunnen opkomen en mooie projecten voor jullie kunnen opzetten.

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Het zaai-, poot-, en plantseizoen was weer in volle gang! De perfecte tijd om de agrarische sector in beeld te brengen en mee te doen met de fotowedstrijd van de BNDR. Tot en met 24 mei kon je jouw foto’s insturen. De winnaar van de enige echte NAJK-trui wordt in het ledenblad BNDR van juni bekend gemaakt. Maar niet getreurd, in september is er weer een kans!
 • LTO-voorzitter Sjaak van der Tak ging op werkbezoek bij onze dagelijks bestuurder Marije Klever. In deze podcast luister je de interessante dialoog terug over de werkzaamheden op Marijes melkveebedrijf in het Utrechtse De Meern.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Met het oog op het naderende maaiseizoen werd er aandacht gevraagd voor de controle van de machines. Laat veilig werken geen toeval zijn!
 • Portefeuillehouder Akkerbouw, Leendert-Jan Onnes, had een interview met BO Akkerbouw over de samenwerking met NAJK. Het artikel is terug te lezen in de BNDR van juni.
 • Wet- en regelgeving vanuit de EU is van grote invloed op de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Tijdens de Europaweek stelde NAJK-bestuurder Marije Klever haar vraag aan Eurocommissaris Frans Timmermans. Kijk vraag en antwoord hier terug.
 • Dagelijks bestuurders Willem Voncken en Leendert Jan Onnes waren bij de online landbouwborrel georganiseerd door Europarlementariër Bert-Jan Ruisen. Thema van de online bijeenkomst was hybride gewasbescherming.
 • In mei heeft NAJK met het project Een Duik in de Bodem weer verschillende (online) BodemMasters en BodemBattles mogen verzorgen op scholen en bij AJK’s. Is jouw school of AJK de volgende?
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts, met de portefeuille bedrijfsovername, ging met Rabobank, Flynth en een agrarisch makelaar in gesprek over het idee om een financieel fonds te starten wat jonge zij-instromers kan helpen bij de financiering van hun plannen.
 • De toekomst van de jonge boeren en tuinders stopt niet bij de grens! Eind april werd het Jonge Boeren en Tuinders Manifest al verkondigd aan de landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer en op 17 mei bracht NAJK-voorzitter Roy Meijer, samen met verschillende jongerenraden, het manifest ook naar Europa. Een mooie bijeenkomst met de Europarlementsleden! Lees meer.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, is achter de schermen druk bezig om het vernieuwde ledensysteem van NAJK in goede banen te leiden.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer voerde gesprekken over het plan verdienvermogen dat in april door LTO-voorzitter Sjaak van der Tak is gepresenteerd, wordt vervolgd.
 • NAJK heeft input geleverd aan het ministerie van LNV voor de invulling van de corona herstelfondsmiddelen voor de landbouw.
 • De Algemene Rekenkamer concludeerde eind mei dat de landbouwvrijstelling wel versoberd of afgeschaft kan worden. NAJK is het hier absoluut niet mee eens en schreef het nieuwsbericht ‘Afschaffing of versobering van de landbouwvrijstelling maakt bedrijfsovernames onmogelijk’. Lees meer.
 • Het Praktijkcluster Dier en Praktijkcluster Agro van CIV Groen en de Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij organiseerden op 20 mei een webinar over de kloof tussen de politieke ambitie en het toekomstperspectief van de boer. Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, lichtte in het webinar toe wat jonge akkerbouwers nodig hebben van de politiek. Webinar gemist? Kijk het webinar hier
 • Op 25 mei kwamen alle bestuursondersteuners van de provinciale afdelingen weer bijeen om kennis en ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.
 • Samen met Rabobank heeft NAJK het traject ‘de toekomst begint vandaag’. Vijf jonge agrarisch ondernemers wonnen begin 2020 een voucher voor ondersteuning bij hun specifieke uitdaging. De deelnemers zijn al een aantal maanden met hun vraagstuk bezig, daarom was er een terugkomdag, waarin de deelnemers elkaar vertelde over de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt.
 • Eind mei was de maandelijkse vergadering van CEJA, het Europees overkoepelend orgaan. Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, was hier namens NAJK bij aanwezig.

Wat doet NAJK voor jou in juni?

Natuurlijk zit NAJK in juni ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In juni is het weer BNDR-tijd! Er wordt aandacht besteed aan het thema ‘Familie en zakendoen: wat is de strategie?’, projecten worden nader onder de loep genomen en de winnaar van de fotowedstrijd wordt bekend gemaakt. Spannend!
 • NAJK is voor de Europese parapluorganisatie CEJA op zoek jonge boeren die geïnteresseerd zijn een zetel in te nemen in een adviescommissie van de Europese Commissie. Lees meer informatie op de website van NAJK. Hier staat ook de link om te solliciteren.
 • Ben jij een pluimveehouder in hart en nieren en heb jij je altijd al willen inzetten voor het belang van deze sector? In juni komt een leuke vacature online!
 • Op maandagavond 14 mei organiseert NAJK een online ledenbijeenkomst over het plan dat door de coalitie toekomstgerichte melkveehouderij is uitgebracht. NAJK is een van deze partijen. Het CTM-plan moet een antwoord zijn om uit de stikstofimpasse te komen. Wil je graag meer weten over het plan of heb je een vraag, sluit dan aan bij de bijeenkomst. Houd de website en Facebook van NAJK in de gaten voor de inloglink.
 • Eind juni wordt het nieuwe bestuur van CEJA, het Europees overkoepelend orgaan voor jonge boeren, gekozen. Dagelijks bestuurder, Willem Voncken, zal namens NAJK de stem uitbrengen.

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op vrijdag 2 april was NAJK uitgenodigd door het CBL en LTO voor een (vervolg)meeting over verdienvermogen. LTO-voorzitter, Sjaak van der Tak, presenteerde daar een plan om het verdienvermogen van de Nederlandse boeren en tuinders te verbeteren. NAJK is in eerste instantie positief over het plan en gaat graag verder in gesprek. Lees meer.
 • Pasen zag er dit jaar, net als het jaar ervoor, net iets anders uit. Samen paaseieren zoeken is nu eenmaal leuker dan alleen. Met de ‘raad het aantal paaseitjes & WIN!’-actie werd een NAJK-lid verrast met een NAJK-trui. Er zaten maar liefst 138 (!) eitjes in de klompen verstopt.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever bracht samen met een aantal jonge melkveehouders de visie van NAJK op de melkveehouderij in 2050 naar Den Haag. ‘Geef jonge boeren de ruimte!’ is de boodschap die doorklinkt in de melkveevisie van NAJK die op 6 april aan de rand van de Hofvijver werd gepresenteerd aan de landbouwwoordvoerder van verschillende politieke partijen. Lees meer.
 • Op 8 april heeft BoerVeilig (een veiligheidsproject samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas) een avond gehouden voor het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GRAJK). Via Zoom brachten Marloes van Schaik (NAJK) en Mirjam de Groot (Stigas) hun verhaal over het project en de veiligheid op het erf. Ook werden er ervaringen gedeeld en tips uitgewisseld. In het digitale bruine café werd de avond afgesloten. Lees meer.
 • NAJK heeft zich samen met de klankbordgroep stikstof verdiept in de verschillende uitspraken rondom stikstof. Partner ForFarmers praatte ons bij en ging dieper in op de mogelijke gevolgen van deze uitspraken. Een interessante avond!
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever maakte kennis met Derk Boswijk, de nieuwe landbouwwoordvoerders van het CDA in de Tweede Kamer. Dit deden ze niet via Zoom of in Den Haag, maar in de melkstal van Marije. Met een agenda vol afspraken en een druk melkschema moet je soms een beetje creatief zijn.
 • Na elf jaar gaat Liesbeth Schuurman, projectmedewerker van NAJK en bestuursondersteuner bij het Hollands en Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt ons verlaten. In april gingen we druk op zoek naar een vervanger voor haar werkzaamheden. Wordt vervolgd!
 • NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Op deze manier willen we de boeren en tuinders bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer. Kennismatchers Marloes van schaik en Reinder Jan Wagevoort werken namens NAJK aan dit project en stelden zich voor. Lees meer.
 • In april heeft NAJK met het project Een Duik in de Bodem weer verschillende (online) BodemMasters mogen verzorgen op scholen en bij AJK’s. Is jouw school of AJK de volgende?
 • Halverwege april kwam de jongerenraad van NAJK en Interpolis bijeen om samen te praten over het thema diefstal. Helaas nog steeds geen onbesproken onderwerp op de boerderij. Onder andere dagelijks bestuurder Eke Folkerts en algemeen secretaris Neline Both waren hierbij aanwezig. Lees meer.
 • Op donderdag 22 april presenteerde NAJK-voorzitter Roy Meijer, samen met drie andere woordvoerders, het manifest met de toekomstvisie van jonge boeren en tuinders aan de landbouwspecialisten van de Tweede Kamer. Dat gebeurde tijdens een online debat georganiseerd door NAJK en 15 jongerenraden van coöperaties in de land- en tuinbouw. In het manifest staat de toekomst van de land- en tuinbouw centraal. Je kunt de overhandiging ook terugkijken! Lees meer.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, is achter de schermen druk bezig om het vernieuwde ledensysteem van NAJK in goede banen te leiden.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille Akkerbouw, Leendert Jan Onnes, nam deel aan een bijeenkomst Slim Landgebruik over Carbon Credits. Hier werd onder andere gediscussieerd over hoe je ervoor kunt zorgen dat carbon credits ook interessant zijn voor boeren die al veel regeneratieve maatregelen toepassen.
 • Op woensdag 28 april was het Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar helaas is het werken op de boerderij niet altijd zonder gevaar. In aanloop naar 28 april vroegen we jullie vanuit ons project BoerVeilig om een veiligheidstip met ons te delen. De tip van Cornelis (15) ‘trek in ieder geval je stalen neuzen aan’ werd beloond met een BBQ-pakket mét BBQ-tang, want: safety first! Lees meer over dit project op boerveilig.com
 • LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben zich aangesloten als partner van Boer zoekt Boer, het sectorinitiatief dat buitenfamiliaire bedrijfsovername wil bevorderen. Via het platform Boer zoekt Boer worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Geïnteresseerden maken een account aan en gaan in de virtuele kaartenbak op zoek naar een potentiële match. Dit gebeurt gezamenlijk met de andere partners Flynth, Rabobank, Lianne Veenstra Agrocoaching en NAJK. Samen sterk! Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in mei?

Natuurlijk zit NAJK in mei ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK werkt mee aan het KRO-NCRV programma waarin boer Ayoub een boerderij zoekt om te gaan overnemen. In mei zijn de eerste opnames.
 • NAJK zal gesprekken voeren over het plan verdienvermogen dat in april door LTO-voorzitter Sjaak van der Tak is gepresenteerd.
 • In mei komen alle bestuursondersteuners van de provinciale afdelingen weer bijeen om kennis en ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.
 • Eind mei is de maandelijkse vergadering van CEJA, het Europees overkoepelend orgaan. Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, zal namens NAJK hierbij aanwezig zijn.

Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • De eerste twee weken van maart stonden bij NAJK in het teken van de verkiezingen, want op welke partij kun je als jonge boer of tuinder nou het beste stemmen? Lees hier wat NAJK allemaal gedaan heeft om jullie handvatten te geven bij het maken deze lastige keuze.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever en Sjaak van der Tak, de voorzitter van LTO Nederland maakten nader kennis met elkaar op Marijes melkveebedrijf in De Meern. Een mooi stukje multitasking: een kennismakingsgesprek en bedrijfsbezoek in één.
 • Portefeuillehouder leefomgeving, Harold Overmars, was op 4 maart te gast bij de Groenpact manifestatie. Tijdens deze talkshow over de groene uitdagingen gingen minister Carola Schouten (LNV) en Frans Timmermans (Vice-President voor de Europese Green Deal) in gesprek met studenten en jonge ondernemers. Gedurende deze live-uitzending waren de jongeren aan zet! De volledige uitzending is hier terug te kijken (vanaf 32:11 min. is Harold aan het woord).
 • Samen met Kamps de Wild BV organiseerde NAJK een webinar over hybride gewasbescherming. Het is een innovatieve oplossing voor een duurzame en plantaardige sector. Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes praatte dit webinar aan elkaar en hielp de kijkers een stapje verder bij deze interessante zoektocht.
 • Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GRAJK) kwam vorig najaar met een visiedocument waarin zijn pleitten voor inpoldering. NAJK steunt GRAJK hierin volledig en laat via dit nieuwsbericht weten dit thema op de formatietafel te willen van het nieuwe kabinet.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts gaf een presentatie over NAJK bij ABvakwerk, speerpunt waren de activiteiten van NAJK rondom de belangenbehartiging van jonge boeren.
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, schreef een interessante column met als titel ‘Waterschap Vechtstromen gooit eigen ruiten in met glyfosaat- en teeltverbod’. Eén ding staat wat hem betreft als een paal boven water: het besluit van waterschap Vechtstromen, gaat veel te ver! Waarom? Dat lees je in zijn column.
 • Op 12 maart kwam de MaïsChallenge tot ontknoping in een spannende live-uitzending op het internet. Tijdens de vijfde editie van de MaïsChallenge, georganiseerd door NAJK en Limagrain, streden 46 jonge ondernemers en 10 scholenteams om de felbegeerde studiereis naar de Franse Limagne. Dagelijks bestuurder Marije Klever presenteerde de ontknoping. Lees hier
 • Portefeuillehouder bedrijfsovername, Eke Folkerts, ging samen met algemeen secretaris van NAJK, Neline Both in gesprek met de verschillende Hogescholen die betrokken zijn bij de SIA-projecten over bedrijfsovername.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, is achter de schermen druk bezig om het vernieuwde ledensysteem van NAJK in goede banen te leiden.
 • Half maart heeft de voorzieningenrechter van Noord-Nederland het besluit van de provincie Friesland, om een vergunning te verlenen voor uitbreiding van een melkveehouderij in het Friese Ee, vernietigd. NAJK is onthutst over de uitspraak en ging in gesprek met de minister van LNV. De uitspraak staat los van de aangenomen stikstofwet, maar heeft wel grote gevolgen. Lees hier meer.
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken ging samen met drie andere Europese jonge boeren in gesprek met Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, over de overgang van de EU naar een duurzame voedselketen.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer ging in discussie met Dick Veerman (Foodlog.nl), Evelien de Olde (Wageningen University & Research) en Cees Jan Hollander (Danone). Samen met 70 belangstellenden spraken zij over de toekomst van de landbouw in 2050. Een geslaagde avond georganiseerd door de Wageningse studievereniging ‘De Veetelers’.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts gaf een presentatie over buiten familiaire overnames op het Helicon MBO.
 • Samen met onze partners Flynth en Rabobank organiseerden wij een geslaagd drieluik aan webinars over het, o zo belangrijke, onderwerp bedrijfsovername. Woensdag 24 maart werd het drieluik succesvol afgesloten met het webinar ‘bedrijfsovername anno nu’. Er werd gekeken naar de alternatieve vormen van bedrijfsovername en er werd aandacht besteed aan het praktijkverhaal van Boer Frank, één van de ex-deelnemers van Boer zoekt Vrouw. Alle drie de webinars zijn terug te kijken op ons YouTube-kanaal. Lees meer.
 • Eind februari uitte NAJK haar zorgen rondom het doorgeven van de maïspercelen op zand- en lössgronden. Ondernemers die hun maïspercelen niet tijdig hebben gemeld of waarbij de melding niet helemaal goed is gegaan, konden dit tot 31 maart alsnog doorgeven, meldt NAJK in dit bericht.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, schreef de pakken de column ’Vol gas vooruit!’. “Als je mij vandaag een miljoen geeft, heb ik het morgen uitgegeven”, grapt dagelijks bestuurder Marije Klever wel eens aan de keukentafel. Ze heeft nog zoveel plannen en ambities met het bedrijf. Jonge boeren willen vooruit. Marije geeft in haar column alvast een klein tipje van de sluier over de visie van NAJK op de melkveehouderij in 2050.

Wat doet NAJK voor jou in april?

Natuurlijk zit NAJK in april ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Rondom Pasen komt er een leuke Raad & WIN actie online. Raad jij het juiste aantal eieren?
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever brengt samen met een aantal jonge melkveehouders de visie van NAJK op de melkveehouderij in 2050 naar Den Haag.

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • We begonnen de maand februari goed met het leukste online Bodem Event voor jongeren. Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, praatte dit event samen met GAJK-bestuurder Bob Keurentjes aan elkaar. Heb je het Event helaas moeten missen? Je kijkt het hier terug!
 • NAJK wil door met de stikstofwet, maar dan moet er wel iets veranderen! De doelstelling om in 2035 de stikstofreductie te halveren moet volgens NAJK eerst van tafel. Deze past niet bij de huidige uitdagingen waar de agrarische sector mee moet dealen en is daarnaast simpelweg onhaalbaar. Na bijna twee jaar onderhandelen wordt het tijd om de spreekwoordelijke handen ineen te slaan. Voorzitter Roy Meijer legt uit waarom.
 • Samen met onze partners Flynth en Rabobank organiseren wij een drieluik aan webinars over het, o zo belangrijke, onderwerp bedrijfsovername. Ondertussen zijn er al twee webinars geweest: De zachte kan van bedrijfsovername en de financiële en juridisch/fiscale kant van bedrijfsovername. Beide webinars zijn terug te kijken op ons YouTube-kanaal. Dagelijks bestuurder Eke Folkerts praatte deze webinars aan elkaar. Op 24 maart volgt het laatste webinar, dus ‘save the date’!
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes ging in gesprek met Limagrain over een mogelijke Challenge waarbij ook de akkerbouwers in onze achterban aan kunnen haken. Wordt vervolgd!
 • Portefeuillehouder melkveehouderij ging ook in gesprek met Limagrain, maar dit keer over een heel andere challenge: de MaisChallenge 2020. De resultaten zijn bekend en op 11 maart zal de ontknoping plaatsvinden. Wie gaat er met de hoofdprijs vandoor?
 • Dit jaar geen Maïsdoolhof, maar een regeldoolhof! NAJK riep het ministerie van LNV op om met praktische oplossingen te komen met betrekking tot het doorgeven van maïspercelen op zand- en lössgronden. Lees hier het bericht.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, is achter de schermen druk bezig om het vernieuwde ledensysteem van NAJK in goede banen te leiden.
 • Dagelijks bestuurders Leendert Jan Onnes (akkerbouw), Marijke Klever (melkveehouderij) en Tim van der Mark (intensief) gingen in gesprek met Michiel van der Schoot van LTO over de komende veranderingen op het gebied van mest.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Onder het mom van ‘veilig werken wordt beloond’ loopt ook in februari en maart nog de campagne #boerveilig. Heb jij aanpassingen gedaan om je erf veiliger te maken? Maak een foto of filmpje van je tip of aanpassing en stuur deze naar communicatie@najk.nl.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever zat met verschillende politieke partijen in het hooi om hen te vragen naar wat zij voor de jonge boeren en tuinders gaan betekenen. De filmpjes komen begin maart online. Houd onze sociale media dus goed in de gaten.
 • Ook in maart staan er weer verschillende webinars in samenwerking met onze partners op de planning. Samen met een aantal dagelijks bestuurders en medewerkers werd hier in februari de fundering voor gelegd.

Wat doet NAJK voor jou in maart?

Natuurlijk zit NAJK in maart ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Portefeuillehouder leefomgeving, Harold Overmars, is op 4 maart te gast bij de Groenpact manifestatie, een talkshow over onze groene uitdagingen met Carola Schouten (LNV) en Frans Timmermans (Vice-President voor de Europese Green Deal.
 • De eerste twee weken van maart staan in het teken van de verkiezingen: houd social media en je mailbox in de gaten voor het laatste nieuws!
 • Op 9 maart organiseert NAJK samen met Kamps de Wild een webinar over hybride gewasbescherming. Wil jij het beste voor je gewas? Sluit dan ook aan om 20:00 uur.
 • Op 24 maart vindt het laatste webinar plaats van het drieluik over bedrijfsovername. Zorg dat je erbij bent!