DAJK | Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in Drenthe

De Drentse landbouw- en natuurorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan natuurinclusieve landbouw in Drenthe. DAJK is één van deze partners. Vandaag mocht voorzitter Roy Meijer onder prima omstandigheden zijn verhaal namens de jonge boeren vertellen.  De gezamenlijke ambitie is uitgesproken voor 2030. Zie verder Agenda boer burger en biodiversiteit. 

Landbouwcongres 13 juni, Rabobank Food & Agri

“Boer zijn is een gunst, boer blijven is een kunst”

Speciaal voor agrarische klanten in Drenthe organiseren de Drentse Rabobanken samen met LTO Noord, regio Noord en DAJK een Landbouwcongres in het ATLAS theater in Emmen. Tijdens dit congres wordt je onder andere meegenomen in het boeiende verhaal van de heer Franke Dijkstra, agrarisch ondernemer in Brazilië. Hij geeft een presentatie over hoe goed grondgebruik de basis is voor duurzame landbouw. De heer Jeen Nijboer, project manager Food & Agri van de Rabobank, vertelt over de weg naar een duurzame Food & Agri sector van veld naar vork.

Programma
13:00 – 13:30 uur: Ontvangst
13:30 – 14:15 uur: Presentatie Franke Dijkstra
14:15 – 15:00 uur: Presentatie Jeen Nijboer
15:00 – 16:00 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje

Locatie
Atlas Theater
Raadhuisplein 100 te Emmen

Aanmelden
Meld je voor 6 juni 2019 aan via deze link (Je kunt maximaal 2 personen aanmelden.)

 

Sponsorcontract met Rabobank verlengd

Woensdag 22 mei bekrachtigden Rabobank Food & Agri team Drenthe en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) hun samenwerking door ondertekening van het sponsorcontract.

Directeur Rabobank Food & Agri Ing Martin Eising MBA en voorzitter DAJK Roy Meijer ondertekenden het contract en zijn blij met deze samenwerking!

Opnieuw gaan beide partijen de samenwerking aan en mag Rabobank zich hoofdsponsor noemen van DAJK. Met de bijdrage kan DAJK activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over de actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. Daarnaast is DAJK de plek om praktijkervaring op te doen in het besturen van een vereniging. In de jarenlange samenwerking van de Rabobank en DAJK blijft de versterking en kennisdeling van de agrarische jongeren de komende jaren het uitgangspunt.

Drentse landbouw positief over coalitieakkoord

Vanmiddag werd bekend dat Drenthe de komende vier jaren bestuurd zal worden door vijf gedeputeerden: Cees Bijl (PvdA), Henk Brink (VVD), Henk Jumelet (CDA), Hans Kuipers (GroenLinks) en Tjisse Stelpstra (CU). Zowel LTO Noord als DAJK zijn positief over de inhoud van dit akkoord.

Voorzetting van het huidig beleid

Het nieuwe coalitie gaat voor continuering van het programma “Toekomstgerichte landbouw” en daar zijn LTO Noord en DAJK blij mee. “Het is goed dat het beleid van de afgelopen jaren, waaraan we samen met natuurorganisaties en de provincie hebben gewerkt, voortzetting vindt in het nieuwe college”, aldus Roy Meijer, voorzitter DAJK. Ook Jan Bloemerts, bestuurder en Drents boegbeeld LTO Noord, deelt deze constatering. “De plek die de agenda Boer, burger en biodiversiteit in het collegeprogramma heeft gekregen biedt kansen voor zowel de melkveehouderij als de akkerbouw”. Verder zijn zowel LTO Noord als DAJK blij met de toezegging dat de provincie geen extra regels bovenop de landelijke regels zal leggen.

Speciale aandacht voor jonge landbouwers

DAJK is vooral blij met de extra aandacht in deze coalitie voor jonge landbouwers. “Er komen steeds minder bedrijfsopvolgers, ook in onze provincie. Wij willen graag met deze coalitie in gesprek om hieraan invulling te geven.”, zegt Roy Meijer.

Ruimte voor herbestemmen

LTO Noord is tevreden dat het coalitieakkoord ruimte biedt voor herbestemming van vrijgekomen bedrijfsgebouwen. De afgelopen jaren is steeds vaker voorgekomen dat boerenbedrijven met gronden overgekocht worden door collega-boeren. De gronden worden opnieuw in gebruik genomen door agrariërs, maar voor de gebouwen moet een nieuwe functie gevonden worden. “Dit punt in het coalitieakkoord biedt mogelijk een oplossing voor dit probleem. LTO Noord gaat hierover graag in gesprek met de nieuwe coalitie”, aldus Jan Bloemerts.

Waterbeheer

Het belang van goed waterbeheer is onomstreden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit coalitieakkoord biedt perspectief voor een realistisch beleid om ook in de toekomst bij droogte en bij wateroverlast op goede wijze gewassen te kunnen blijven telen.

 

Dit is een gezamenlijk bericht van LTO Noord en DAJK. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Roy Meijer, voorzitter DAJK, 06-50846712

Jan Bloemerts, regiobestuurder LTO Noord, regio noord. 06-51431747

 

 

DAJK | Lekker stoofpotje bij Pronkjewail Melkgeiten

Woensdag 8 mei 2019 brachten de dames van DAJK een leuk bezoek  aan Pronkjewail Melkgeiten in Ruinerwold. Ze leerden hier meer over de (biologische) geitenhouderij en kregen een rondleiding op het bedrijf door onderneemster Marieke Louwes.

Extra bijzonder was het proeven van het bokkenvlees. Speciaal voor de komst van de dames van de ladiesnight was een lekker stoofpotje klaargemaakt door studenten van het Drenthecollege Meppel! Zie ze hier kokkerellen.

DAJK | Drukbezochte ALV bij FC Emmen

Veel DAJK leden bezochten de algemene Leden Vergadering (ALV) bij FC Emmen. Na het vergaderdeel kreeg de groep een rondleiding door de Oude Meerdijk, het voetbalstadion van FC Emmen. Deze avond nam DAJK afscheid van penningmeester Robin Bouwmeester en provinciaal bestuurslid Bert Mennik. Voor hun jarenlange inzet als bestuurder ontvingen zij beiden een mooie spiegelklok met hun bestuursperiode erop. Tijdens de ALV kozen de leden Henk Mantingh uit Valthermond en Annemiek Koekoek uit De Punt als nieuwe provinciaal bestuurders.

Bert Mennik

Robin Bouwmeester

Stadion van FC Emmen

 

DAJK | ALV bij FC Emmen

Als DAJK lid ben je van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering (ALV) die wordt gehouden op een unieke locatie, namelijk bij FC Emmen. Na het vergaderdeel krijg je een rondleiding door de Oude Meerdijk, het voetbalstadion van FC Emmen. We sluiten af met een borrel!

Op de ALV wordt afscheid genomen van Penningmeester Robin Bouwmeester en provinciaal bestuurslid Bert Mennik. Verkiesbaar zijn Henk Mantingh uit Valthermond en Annemiek Koekoek uit De Punt.

Eventuele tegenkandidaten Provinciaal Bestuur en tegenstemmers kunnen zich vóór 16 maart 2019 wenden tot de voorzitter Roy Meijer, info@dajk.nl

Datum: Donderdag 18 april

Tijd: 20.00 uur

Locatie: FC Emmen, De Oude Meerdijk

Adres: Stadionplein 1, 7825 SG Emmen

DAJK en GrAJK | Provinciale akkerbouwavond

Gewasbescherming, waar gaat het naar toe?

Op maandag 4 februari nodigen we je uit samen met leden van GrAJK om een kijkje te nemen bij de Rabobank in Assen. Na een introductie en mededelingen vanuit de Rabobank is het woord aan Hans Buikema, Crop Advisor Akkerbouw Noordoost Nederland bij Syngenta.

Aan de vooravond van een nieuw groeiseizoen hebben we het graag over gewasbeschermingsmiddelen. Hoe komen toelatingen van werkzame stoffen tot stand, kan je iets doen om de inperking van werkzame stoffen tegen te gaan en wat zijn de  alternatieven? Hans vertelt hierover.

Kortom een mooi programma voor de akkerbouwers  en de kans om ook Groningse agrarische jongeren te ontmoeten.

We zien je graag op 4 februari as.

 

Wanneer:     Maandag 4 februari 2019

Waar:              Rabobank in Assen

Adres:             Neptunusplein 2, 9401 CZ Assen

Aanvang:     20.00 uur