Oefenlab Water – Spaarbodem GrAJK

Datum 06-11-2018
Tijd 12:30 - 17:15 uur
Locatie Proefboerderij Kollumerwaard, Hoge Zuidwal 1, Munnekezijl


Als onderdeel van het project Spaarbodem richt Gouden Gronden een ‘Oefenlab Water’ in. Hier bieden wij GrAJK-leden de kans om te leren hoe bijvoorbeeld verdroging of verzilting op tijd kan worden gemeten.  Wij nodigen je graag uit voor de cursusmiddag  Oefenlab Water op dinsdag 6 november 2018 over het meten van verzilting en verdroging op agrarische percelen.
Hier leer je o.a. hoe ze verdroging of verzilting op tijd kunnen meten.
 
Programma

Het programma op 6 november is als volgt:

  • 12.30 uur Welkom; Presentatie met toelichting water–landbouw-bodem en hoe we door te meten meer vat op ons watersysteem kunnen krijgen
  • 13.30 uur In de praktijk meten
  • 16.00 uur Toelichting op de verwerking van meetresultaten en wat je er mee kunt
  • 17.00 uur Einde

Het programma heeft een binnen- en een buitengedeelte.

Locatie

Proefboerderij Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl

De cursusmiddag wordt begonnen met een algemene introductie in agrarisch waterbeheer en ontwikkelingen op dit vlak (bijvoorbeeld verzilting en schaalvergroting) gevolgd door een introductie van de meetmethoden. De volgende zaken zullen onder begeleiding worden bemeten op het voorbeeldperceel: bodemverdichting, grondwaterstand en -fluctuatie, doorlatendheid van de bodem, Infiltratiecapaciteit van de bodem, bodemvocht, nitraat en verzilting van grondwater, drainwater en slootwater.



Kaart naar locatie

Kaart wordt geladen...