Ga mee op kennisuitwisselingsreis naar agrarisch Uruguay!

NAJK organiseert elk jaar een kennisuitwisselingsreis voor haar leden. Dit jaar gaan we naar een Zuid-Amerikaans land wat in het noorden aan Brazilië grenst en aan het zuiden en westen aan Argentinië. Met een oppervlakte van 176.000 km2 is het vijf keer zo groot als Nederland, maar het telt slechts 3,4 miljoen inwoners. Het heeft een bijzonder vruchtbare bodem en is gelegen op een van de grootste drinkwaterreservoirs van de wereld. Een land waar je misschien niet gelijk aan denkt, maar wat agrarisch gezien veel te bieden heeft. Dit jaar gaat de uitwisselingsreis naar Uruguay, en jij kan mee!

Zwitserland van Latijns-Amerika

Uruguay (officieel ‘Republiek ten oosten van de Uruguay’ geheten) is vernoemd naar de gelijknamige rivier die de westgrens met Argentinië vormt. De oorspronkelijke bewoners van Uruguay waren de Charrúa, een nomadisch indianenvolk dat leefde aan de oevers van de Río de la Plata. Veel Uruguayanen hebben een verre voorouder afkomstig uit dit volk. Toch zijn Uruguayanen voor het grootste deel nazaten van immigranten uit Europese landen, hoofdzakelijk afkomstig uit Spanje en Italië. Omdat Uruguay veilig en vooruitstrevend is, kreeg het de bijnaam “Zwitserland van Latijns-Amerika”.

Agrarisch Uruguay

In Uruguay speelt landbouw een belangrijke rol, zowel economisch als sociaal en cultureel. Ongeveer 7,5% van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw en de export van landbouwproducten is van enorm belang. Vlees, rijst, soja, zuivel en wol nemen het grootste deel van de export in. Uruguay heeft een gunstig klimaat, er valt voldoende regen en de bodemvruchtbaarheid is er uitstekend. In de zomer is de temperatuur gemiddeld 25° à 30º Celsius en in de winter gemiddeld 8° à 13º Celsius. Mede hierdoor is het mogelijk om tweemaal per jaar te oogsten.
De laatste jaren wordt de landbouw steeds commerciëler en professioneler uitgevoerd. Bedrijven worden groter en intensiever en er wordt op grotere schaal geproduceerd. De landbouw is hiermee de motor achter de economische groei. De landbouw in Uruguay geniet veel vrijheid, vanuit de overheid komt weinig bemoeienis. Zo zijn er geen productiequota, bestemmingsplannen of vergunningen. De grondprijs in Uruguay is gemiddeld 4000 USD (€ 3400,-) per hectare. De percelen zijn groot, 200 hectare is er heel normaal.

De Uruguayaanse overheid heeft een aantal maatregelen in het leven geroepen om buitenlandse investeringen aantrekkelijk te maken. Deze maatregelen (denk aan belastingvoordelen en vrijhandelszones), het gunstige klimaat, de korte afstanden tussen stad, platteland en strand, de veiligheid en rust maken Uruguay zeer aantrekkelijk om te wonen en werken. Om die reden vestigen steeds meer buitenlanders zich in Uruguay om er te gaan boeren.

Programma

Voldoende reden om er eens een kijkje te nemen! Tijdens deze reis staat kennis uitwisselen centraal. We leggen diverse bedrijfsbezoeken af, voeren gesprekken met kleine bedrijven, grote bedrijven, de Nederlandse ambassade, boerenorganisaties en coöperaties. Zo proberen we antwoord te krijgen op een aantal vraagstukken als: In hoeverre kan Uruguay zijn voedselproductie verhogen? Hoe kijken de boeren daar zelf tegenaan? Kunnen zij voldoen aan de importeisen van Europa betreft vlees, soja en andere producten? Welke kansen liggen er voor het Nederlandse agrarische bedrijfsleven?

Een unieke kans…

Deze reis vormt een unieke kans om meer te leren over de agrarische sector in Uruguay. We gaan in gesprek met jonge ondernemers in het land. Hoe spelen zij in op veranderingen die plaatsvinden? Hoe kijken zij aan tegen buitenlandse investeerders? Hebben ze last van een veranderend klimaat? Deelnemers aan deze reis zullen Uruguay op een manier leren kennen die voor de meeste toeristen niet haalbaar is. Bovendien is het een mooie gelegenheid om met een groep collega-boeren en -tuinders op pad te gaan! Uiteraard bezoeken we ook enkele toeristische hoogtepunten van Uruguay.

Jij kan, samen met nog 14 jongeren, met NAJK op uitwisselingsreis naar Uruguay. Het doel van de reis is om bij jonge agrarische ondernemers een genuanceerd beeld over agrarisch ondernemerschap in internationaal perspectief te ontwikkelen. Naast het deelnemen aan de reis geef jij bekendheid aan jouw deelname aan deze reis, bijvoorbeeld door blogs te schrijven of een presentatie voor een AJK te geven. Vanuit NAJK kunnen we hiervoor een beroep op je doen.

Om deel te nemen aan de kennisuitwisselingsreis kun je je opgeven via onderstaand formulier . Hierbij is het van belang dat je duidelijk je motivatie en verwachtingen aangeeft. NAJK ziet je aanmelding graag tegemoet.

Praktische informatie uitwisselingsreis Uruguay

Wanneer (onder voorbehoud)?

  • 27 januari tot 7 februari 2018

Voor wie?

  • 15 deelnemers per reis
  • NAJK-leden met een brede interesse, dus ook uit verschillende sectoren!

Wat wordt van je verwacht?

  • Eigen bijdrage : € 1500,- per persoon. Hierin zijn vlucht, visum, overnachtingen, maaltijden, vervoer en reisbegeleiding vanuit NAJK inbegrepen
  • Actieve deelname in het uitdiepen van diverse thema’s, hiervoor komen we voorafgaand aan de reis een keer samen.
  • Na afloop van de reis zet de deelnemer zich in om de tijdens de reis opgedane ervaringen aan een breder publiek bekend te maken

Deelnemen?

  • Lees eerst de voorwaarden van inschrijving deelnemers
  • Meld je dan aan via het inschrijvingsformulier. Vul dit volledig in, anders kun je niet deelnemen.

HELAAS IS HET NIET MEER MOGELIJK OM JE OP TE GEVEN VOOR DE REIS NAAR URUGUAY.

Deze reis wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ.

Lees voor je je inschrijft de voorwaarden voor deelname.

KLIK HIER VOOR DE VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING