Jonge boeren in Drenthe willen Veuruut!

DAJK overhandigt visie aan Christianne van der Wal en Henk Jumelet

PERSBERICHT Presentatie DAJK Visiestuk 16 januari 2023

Het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) heeft zijn visie gepubliceerd. ‘Veuruut! Samen verder’ heet het document.
“We willen graag met iedereen in gesprek om onze toekomst vorm te geven”, zegt Tom ten Kate, voorzitter DAJK. Tom overhandigde de visie maandagmiddag 16 januari aan Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, en Henk Jumelet, gedeputeerde van Provincie Drenthe met in zijn portefeuille landbouw en natuur.

 

DAJK Visiedocument 2023


Volle bak bij avond over GLB

Peter Meedendorp (NAJK), Matthijs Voetdijk en Wijtze Hoogeveen (Exlan) praatten op 16 november een zaal vol DAJK-leden bij over het nieuwe GLB-beleid. Ze werden bestookt met vragen, maar niet alles is al bekend. Duidelijk is dat akkerbouwers en veehouders niet zomaar brons halen bij de ecoregelingen. Het vraagt ook wel even tijd om het aan te vragen. “De administratieve last is voor een gemiddeld bedrijf 14 uur”, zei Matthijs. En is Nederland strenger dan andere Europese landen? “Niet per sé”, zei Peter. “In Spanje moet je al bio zijn om meer dan de basispremie te krijgen.”

 

 

DAJK & Schelhaas blijven elkaar versterken

Schelhaas Makelaardij is en blijft de komende jaren partner van DAJK.
Paul van ’t Veer van Schelhaas en provinciaal bestuurder Noud Brinke tekenden afgelopen week een nieuwe partnerovereenkomst. DAJK is erg blij met deze verlenging. Schelhaas Makelaardij is specialist in agrarisch vastgoed en een waardevolle partner van DAJK. Op naar wederom drie mooie jaren!

Naast de reguliere sponsoring aan onze vereniging zijn er ook afspraken gemaakt voor de leden van het DAJK met betrekking tot de diensten van Schelhaas.  Hiermee hopen we met elkaar de jonge ondernemers te ondersteunen bij de ontwikkelingen van hun bedrijf.
We kijken uit naar een verdere samenwerking!

Schelhaas verlengd samenwerkingsovereenkomst DAJK

Gebrek aan daadkracht in Den Haag legt
tijdsdruk op provinciale plan van aanpak

DAJK en Provincie vinden elkaar in frustratie

De vergunningverlening rond de agrarische sector stokt, financiering is onmogelijk en bedrijfsovernames liggen stil. Het is het gevolg van de grote onzekerheid en onduidelijkheid rond de juridische crisis rond het stikstofbeleid. “Dat frustreert ons enorm”, zegt Léon Enting, provinciaal bestuurder van Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK).
Ook de provincie is gefrustreerd. Gedeputeerde Henk Jumelet wil aan de slag, maar moet wachten op duidelijkheid en geld vanuit Den Haag.

Met bijna 100 leden was Drents Agrarisch Jongeren Kontakt gisteravond op bezoek bij Provincie Drenthe. In de statenzaal werd uitleg gegeven over de stand van zaken rond de stikstofaanpak, de totstandkoming van de gebiedsgerichte aanpak en de vrijwillige pilot op initiatief van boeren in Veenhuizen. Daarnaast was er over en weer veel ruimte voor kritische vragen en discussie.

DAJK maakt zich ernstig zorgen over het perspectief voor de jonge boeren. Door de onzekerheden liggen overnames stil. “We krijgen nu nergens financiering voor”, zegt Enting. Daarnaast vindt DAJK dat veel te eenzijdig wordt gekeken naar bedrijfsbeëindiging als middel om de stikstofuitstoot aan te pakken. “Terwijl er ook veel technische oplossingen mogelijk zijn. Nederland is groot geworden als landbouwland dankzij onze vakkennis en innovatieve aanpak. Daar is nu te weinig aandacht voor. We krijgen het gevoel dat we als landbouw worden weggedrukt.”

Juridische haken en ogen
Jumelet legde uit waardoor de provinciale aanpak niet van de grond komt. 110 Bedrijven meldden zich voor vrijwillige uitkoop of andere oplossingen. Vier daarvan, twee varkensbedrijven en twee melkveebedrijven, worden nu afgewerkt. De provincie kan met de overige bedrijven niets doen om twee redenen: het geld blijft in Den Haag nog op de plank liggen en de kaders van de opkoopregeling zijn zo strak dat de overige bedrijven daar niet tussen passen. Ook de impasse rond PAS-melders en interimmers kan niet worden opgelost vanwege juridische haken en ogen. En om dezelfde reden is extern salderen ook nog niet mogelijk, kregen de DAJK-leden te horen. Deze zaken moeten op nationaal niveau worden opgelost.

Provincie Drenthe heeft hart voor de landbouw, zei Jumelet, en snapt dat jonge boeren verder moeten kunnen. Maar de provincie kan de aanpak rond het stikstofbeleid niet concreter maken voordat er duidelijkheid komt vanuit Den Haag. Terwijl de provincie volgens de wet op 1 juli 2023 het provinciale plan voor gebiedsgerichte aanpak klaar moeten hebben. Enting: “Dat wordt kort dag. De tijd tikt door. DAJK vraagt daadkracht, ondernemendheid en flexibiliteit van provincie en overheid. Wij willen als sector graag meedenken in de aanpak.”

    

 

Schade wolven vraagt ingrijpen provincie

Jonge boeren roepen provincie Drenthe op volledige vergoeding wolvenschade

DAJK heeft provincie Drenthe een brief gestuurd waarin de organisatie aandringt op een aangepast wolvenbeleid. De wolf past niet in Drenthe, de provincie moet ingrijpen. De schade van aangevallen landbouwhuisdieren moet snel en ruim worden vergoed. De subsidies voor afrasteringen kunnen beter worden gebruikt voor schadevergoedingen.

DAJK maakt zich ernstig zorgen over het toenemend aantal aanvallen door de wolf in Drenthe. Schapen, kalveren, volwassen melkkoeien en pony’s zijn afgelopen maanden aangevallen. Voor veehouders niet alleen een financiële strop, maar ook emotioneel zwaar. “Als je in de vroege ochtend je gewonde of zelfs dode dieren in de wei of in de stal vindt, is dat vreselijk”, zegt Tom ten Kate, voorzitter van DAJK. “Wij kunnen niet accepteren dat de wolf meerdere keren landbouwhuisdieren aanvalt. We accepteren niet dat veehouders dit leed wordt aangedaan.”

Eén van de leden van DAJK heeft met het Provinciaal Bestuur van het DAJK gesproken over de ervaringen. Bij drie aanvallen werden bijna 40 schapen gedood of verwond. De helft van de verwonde dieren moest door de dierenarts worden geëuthanaseerd. Op veel meer plekken in Drenthe is het raak.

Niet alleen schapenhouders maar ook melkveehouders worden er moedeloos van. Volwassen melkkoeien, jongvee en zelfs kalfjes op een boerenerf zijn aangevallen. Ten Kate: “We zien dat sommige schapenhouders hun dieren zelfs verkopen. Melkveehouders vragen zich af of ze hun melkkoeien, jongvee en kalfjes nog veilig in de wei kunnen laten lopen. Drenthe is straks een plattelandsprovincie zonder koeien in de wei.”

Nauwelijks wild als prooidier
De provincie accepteert dat de wolf zich in Drenthe heeft gevestigd. Er is een Gebiedscommissie Wolf ingesteld door de provincie, die zich richt op voorlichting en maatregelen om schapen te beschermen. “Dat klinkt mooi, maar dat gaat niet werken. De wolven hebben namelijk nauwelijks andere prooidieren in onze provincie”, zegt Ten Kate. In Drenthe geldt een nulstand-beleid voor grote hoefdieren als edelherten en wilde zwijnen; goede prooidieren voor de wolf, blijkt op de Veluwe, waar de wolven de landbouwhuisdieren grotendeels met rust laten. In Drenthe moet de wolf het doen met reeën en hazen. “Die zien we dit jaar al nauwelijks meer. Wolven zijn dus aangewezen op landbouwhuisdieren. Ze laten zich niet snel weerhouden door afrasteringen of hekken, want wat moeten ze anders?”

Oproep aan provincie

DAJK roept daarom Provincie Drenthe op de volgende maatregelen te nemen:

  1. Alle gedode en gewonde dieren (schapen, koeien, enzovoorts) worden onderzocht op sporen van de wolf (DNA). Voor alle door de wolf gedode, verwonde en opgejaagde dieren krijgt de veehouder binnen 3 maanden een schadevergoeding. De schadevergoeding dekt niet alleen de kosten van de dierenarts en de destructie, zoals nu het geval is, maar ook de kosten van de vervanging van het dier en de kosten van het productieverlies van de door de wolf gedode, verwonde en opgejaagde (en daardoor gestreste) dieren.
  2. Stop met subsidies voor afrasteringen die niet werken. Steek dit geld in de schadevergoedingen.
  3. De situatie is problematisch en daarom moet het beleid gericht zijn op ingrijpen. Dat kan door opsporen, vangen en verjagen van wolven. In het geval de wolf andere dieren heeft gedood dan wild, blijft niets anders over dan afschieten.
2022-9-28 Oproep wolvenbeleid Gedeputeerde Staten

Stikstofbijeenkomst provincies Groningen en Drenthe

Op donderdag 23 juni wordt een digitale informatiebijeenkomst over stikstof georganiseerd door de LTO Noord en de noordelijke provincies.
2022-06-21 Uitnodiging Informatiebijeenkomst stikstof

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de provincie Groningen en Drenthe.

Tijdens de bijeenkomst geven provincies een korte toelichting op de stikstofkaart met de stikstofdoelen vanuit het Rijk en wat dit betekent voor de provincie en de gebiedsprocessen. Daarbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Je kunt de bijeenkomst via deze Zoomlink bijwonen.

We begrijpen dat het erg kort dag is dat jullie deze uitnodiging ontvangen, maar omdat er zoveel vragen leven na publicatie van de stikstofbrief van minister van der Wal willen we jullie toch snel wat meer duidelijkheid geven.

De bijeenkomst wordt opgenomen en is op een later moment nog terug te kijken.

 

Jonge boeren gaan ten onder
aan nieuwe stikstofplannen

Vanmiddag heeft DAJK met ontsteltenis de Kamerbrief gelezen die Christianne van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze Kamerbrief werden de nieuwe stikstofdoelen bekend gemaakt. 

Lees hier het persbericht welke wij naar buiten hebben gebracht:

PERSBERICHT Stikstofplannen kabinet ongekend ongehoord en respectloos DAJK 10-06-2022

Lees hier de brief met reactie vanuit DAJK naar de Provincie Drenthe – Het College van Gedeputeerde Staten

Ingezonden brief Stikstof Provincie Drenthe 10062022


 

Wat doen we met jouw contributie?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 7 april zijn de jaarcijfers van 2020 goedgekeurd en de begroting voor 2021 gepresenteerd. Als toelichting op deze ALV wordt hieronder in het kort uitgewerkt waar de contributie, de sponsoropbrengsten en de opbrengsten uit de Drentzetter in 2020 aan zijn besteed. 

In 2020 is circa 50 procent van de opbrengsten besteed aan personeelskosten. Dit zijn de kosten voor het inhuren van personeel voor secretarieel en bestuursondersteunende werkzaamheden. Jaarlijks moet voor elk DAJK-lid een gedeelte van de ontvangen contributie aan het NAJK worden afgedragen. Dit kostte in 2020 ongeveer 23 procent van de totale opbrengsten. 

In 2020 heeft de DAJK door het Coronavirus weinig ledenactiviteiten kunnen organiseren, als alternatief is daarom de DAJK mutsen-actie georganiseerd. Dit kostte ongeveer 11 procent van de opbrengsten. De kosten voor het bedrukken en versturen van de Drentzetter bedroeg 7 procent. Van de opbrengsten is 5 procent als contributie- en sponsorafdracht aan de AJK’s overgemaakt. Het resterende gedeelte, zo’n 4 procent, is uitgegeven aan bankkosten en bestuurskosten. Evenals voorgaande jaren is ook in 2020 een kleine winst behaald.