Stikstofbijeenkomst provincies Groningen en Drenthe

Op donderdag 23 juni wordt een digitale informatiebijeenkomst over stikstof georganiseerd door de LTO Noord en de noordelijke provincies.
2022-06-21 Uitnodiging Informatiebijeenkomst stikstof

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de provincie Groningen en Drenthe.

Tijdens de bijeenkomst geven provincies een korte toelichting op de stikstofkaart met de stikstofdoelen vanuit het Rijk en wat dit betekent voor de provincie en de gebiedsprocessen. Daarbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Je kunt de bijeenkomst via deze Zoomlink bijwonen.

We begrijpen dat het erg kort dag is dat jullie deze uitnodiging ontvangen, maar omdat er zoveel vragen leven na publicatie van de stikstofbrief van minister van der Wal willen we jullie toch snel wat meer duidelijkheid geven.

De bijeenkomst wordt opgenomen en is op een later moment nog terug te kijken.

 

Jonge boeren gaan ten onder
aan nieuwe stikstofplannen

Vanmiddag heeft DAJK met ontsteltenis de Kamerbrief gelezen die Christianne van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze Kamerbrief werden de nieuwe stikstofdoelen bekend gemaakt. 

Lees hier het persbericht welke wij naar buiten hebben gebracht:

PERSBERICHT Stikstofplannen kabinet ongekend ongehoord en respectloos DAJK 10-06-2022

Lees hier de brief met reactie vanuit DAJK naar de Provincie Drenthe – Het College van Gedeputeerde Staten

Ingezonden brief Stikstof Provincie Drenthe 10062022


 

Wat doen we met jouw contributie?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 7 april zijn de jaarcijfers van 2020 goedgekeurd en de begroting voor 2021 gepresenteerd. Als toelichting op deze ALV wordt hieronder in het kort uitgewerkt waar de contributie, de sponsoropbrengsten en de opbrengsten uit de Drentzetter in 2020 aan zijn besteed. 

In 2020 is circa 50 procent van de opbrengsten besteed aan personeelskosten. Dit zijn de kosten voor het inhuren van personeel voor secretarieel en bestuursondersteunende werkzaamheden. Jaarlijks moet voor elk DAJK-lid een gedeelte van de ontvangen contributie aan het NAJK worden afgedragen. Dit kostte in 2020 ongeveer 23 procent van de totale opbrengsten. 

In 2020 heeft de DAJK door het Coronavirus weinig ledenactiviteiten kunnen organiseren, als alternatief is daarom de DAJK mutsen-actie georganiseerd. Dit kostte ongeveer 11 procent van de opbrengsten. De kosten voor het bedrukken en versturen van de Drentzetter bedroeg 7 procent. Van de opbrengsten is 5 procent als contributie- en sponsorafdracht aan de AJK’s overgemaakt. Het resterende gedeelte, zo’n 4 procent, is uitgegeven aan bankkosten en bestuurskosten. Evenals voorgaande jaren is ook in 2020 een kleine winst behaald.