Drents Agrarisch Jongeren KontaktLogo DAJK

DAJK is de vereniging van, voor en door jonge agrariërs in Drenthe. 

Organisatiestructuur

DAJK is onderverdeeld in 7 afdelingen. Deze afdelingen zijn lid van DAJK. Klik hier voor een overzicht van de afdelingen.

DAJK is vervolgens weer lid van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, deze organisatie neemt de belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau voor zijn rekening en levert daarnaast diensten voor informatievoorziening aan de leden zoals cursussen en thema-avonden.

Het bestuur van DAJK bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en de algemene bestuursleden. Er wordt naar gestreefd om vanuit elke regio iemand in het DAJK bestuur te hebben. Het provinciaal bestuur behandelt de lopende zaken en wordt ondersteund door twee beroepskrachten vanuit het kantoor te Drachten.