Fosfaat in de landbouw

Fosfaat is al tientallen jaren onderdeel van het Nederlandse mestbeleid. Alle mest die in Nederland wordt geproduceerd, moet verantwoord worden afgezet. Dit kan op verschillende manieren; plaatsing op eigen grond, afvoer naar een mestverwerker of regionale mestafzet. Echter wordt hier meer fosfaat in mest geproduceerd dan dat op de grond geplaatst kan worden. Daarbij heeft Nederland afspraken gemaakt over hoeveel fosfaat in mest maximaal geproduceerd mag worden. Dit heeft geresulteerd in varkens- en pluimeerechten. De melkveehouderij loopt ook tegen de grenzen aan met het risico daarbij om de derogatie te verliezen. Verlies van de derogatie zorgt voor een extra groot mestoverschot en grotere kosten voor melkveehouders om hun mest af te zetten. De vraag die in dit discussiestuk centraal stond was dan ook: hoe gaan we met al deze uitdagingen om.