GLB na 2020

Na de Tweede Wereldoorlog was de opdracht aan de politiek ‘nooit meer oorlog, nooit meer honger’. Dit uitgangspunt heeft uiteindelijk geleid tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het GLB ontstond dus vanuit een behoefte aan kwalitatief en betaalbaar voedsel voor de consument en een stabiel inkomen voor de boer. Het GLB wordt telkens ontworpen voor een periode van 7 jaar. De huidige periode loopt dus van 2014 tot en met 2020. Omdat het GLB complex en veelomvattend is, zijn jaren van voorbereiding nodig voor een nieuwe periode. Niet alleen de boeren, maar ook bijvoorbeeld consumenten- en milieuorganisaties willen invloed hebben op het GLB. Niet zo verwonderlijk, omdat het heel direct met onze eerste levensbehoefte (voedsel) en onze leefomgeving te maken heeft en omdat het landbouwbeleid een groot deel van de begroting beslaat van de Europese Unie.