Smart farming en big data

Smart farming en big data die men steeds vaker tegen komt in de media. Smart farming en big data zouden wel eens dé sleutel kunnen zijn tot een nieuwe stap in efficiëntie en duurzaamheid. Juist ook in de agrarische sector staan er de komende jaren nog een hoop nieuwe intelligente toepassingen te wachten. Zo liggen er kansen voor een innovatieslag, de Nederlandse landbouw opnieuw concurrerend te maken en duurzamer. De boer en tuinder van de toekomst maakt volop gebruik van ICT, automatisering en een grote stroom van gegevens. Om deze mogelijkheden optimaal te benutten moet er nog veel gebeuren en doorontwikkeld worden. Echter naast al deze kansen, zitten er ook een heel aantal risico’s aan smart farming en big data geplakt. Op welke wijze gaat smart farming en big data de Nederlandse landbouw beïnvloeden?