Vooruitgang

Ooit schreef ik op de basisschool een verslag over ‘boeren 50 tot 100 jaar geleden’. De oude werktuigen en methoden van landbouw fascineerden mij enorm. De mooie tekeningen van Rien Poortvliet en Wim Romijn, ik kon er geen genoeg van krijgen. Ik las indrukwekkende verhalen van oude boeren over hoe zij hun land bewerkten en het vee verzorgden en zag door de jaren heen de vooruitgang in de productiviteit en het werkcomfort. Veel van de progressie stond in het teken van productieverhoging en het behoud van de kwaliteit van het eindproduct. Uitdagingen waar wij als jonge boeren en tuinders in de komende decennia ook voor staan. Er moet een verdere vervanging van menselijke arbeid komen, we moeten zorgdragen voor een nog betere kwaliteit van ons eindproduct, we moeten meer dierenwelzijn integreren, minder residuen gebruiken, minder gebruik maken van grondstoffen, meer denken aan de ruimtelijke inpassing van ons bedrijf en zo kan ik nog even doorgaan. Kort samengevat: we moeten zo weinig mogelijk het milieu belasten, gezondheidsrisico’s uitsluiten en transparant produceren. Wij moeten ervoor zorgen dat we hierbij een inkomen voor onszelf genereren. Daarom hebben wij innovatie nodig. Knappe koppen helpen ons met het uitvinden van nieuwe methodes en technieken. Het combineren van (onderdelen van) innovaties is op het boerenbedrijf vaak de sleutel naar vooruitgang. Deze BNDR staat bol met innovatie. Veel leesplezier.

John Hilhorst, voorzitter NAJK