Marktsuccessen

Een mooi voorbeeld van een marktsucces is vorig jaar tot stand gekomen door de Nederlandse uienhandel. In 2015 viel Rusland, door de handelsboycot, weg als grote afnemer. Brazilië, die hoge eisen stelt aan kwaliteit, had te kampen met een tekort aan uien en de Nederlandse uienhandel stapte in dat gat. En met succes! Brazilië is nu de tweede exportbestemming van onze Nederlandse uien geworden. Terwijl tien jaar geleden vrijwel geen ui naar Brazilië geëxporteerd werd, is het nu een groeiland. Een succes!

Nederlandse producten staan bekend als de meest veilige en schone producten ter wereld. Kijk bijvoorbeeld naar de vraag vanuit China naar Nederlandse babymelkpoeder. Dankzij onze kwaliteitsgaranties vergroten wij onze afzetmarktmogelijkheden. Dit concurrentievoordeel is van levensbelang voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Ons succes op de wereldmarkt moeten wij niet zo zeer zoeken in volume maar in veilige, betrouwbare, schone en uitstekende kwaliteitsproducten. Dat zijn kansen die wij moeten benutten en waarop onze energie ingezet moet worden. Ook omdat er wat aan verdiend kan worden. Wij mopperen vaak over voedselveiligheidscontroles en bovenwettelijke standaarden, misschien is dit niet altijd terecht? Ik ben ervan overtuigd dat wij deze extra eisen steeds beter kunnen verwaarden en dat we hierdoor kwaliteit kunnen blijven leveren. Uiteindelijk moeten alle schakels in de keten er beter van worden. Alleen dan kunnen we spreken van een marktsucces!

Tot slot, dit is het laatste voorwoord door mij als voorzitter van NAJK geschreven. Ik ga mij richten op mijn bedrijfsovername. Ik kijk terug op een mooie periode bij NAJK. Het is belangrijk dat de jongere generatie haar mening blijft verkondigen, want wij staan aan het begin van onze carrière en dienen de toekomst. Ik wil jullie en degenen die nauw met NAJK verbonden zijn hartelijk bedanken voor de samenwerking. Ik wens mijn opvolger heel veel succes toe.

Eric Pelleboer, voorzitter NAJK