Nieuwe samenstelling Tweede Kamer: lobby blijft hard nodig…!

Op het moment van schrijven wordt er nog druk onderhandeld over een mogelijk te vormen kabinet met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. We zullen moeten afwachten of er in dit nieuwe kabinet ruimte is voor een minister of ministerie voor Landbouw. Onlangs heeft de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer voor het eerst gestemd over een aantal landbouwgerelateerde onderwerpen. Hieruit bleek dat er geen vanzelfsprekende meerderheid valt te vormen van de traditionele landbouwpartijen. Bij stemmingen over landbouwonderwerpen kan het alle kanten op gaan en zullen partijen die wisselend stemmen het verschil maken. Ook voor NAJK is het een uitdaging om deze partijen te bewegen om voor de landbouw te stemmen. We zullen ze moeten overtuigen van onze toekomstbestendige land- en tuinbouw. Door dit als jonge boeren en tuinders gezamenlijk op te pakken, kunnen we resultaat boeken. Voor de portefeuille intensief heeft Ronald van Leeuwen zich hier de afgelopen jaren voor ingezet. Onlangs hebben we afscheid van hem genomen en is Stijn Derks verkozen tot zijn opvolger. Hij stelt zich in deze BNDR graag aan jullie voor.

In deze BNDR gaan we in op een onderwerp dat de komende kabinetsperiode wellicht hoog op de agenda kan komen te staan, namelijk luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit is een soort containerbegrip waar het kan gaan om veel verschillende stoffen die in lucht aanwezig zijn. Hierbij kun je denken aan CO2, maar bijvoorbeeld ook aan methaan en ammoniak. We gaan in op huidige wetgeving, maar ook op de toekomstvisie op dit onderwerp. Kortom een terrein waar we op onze bedrijven in de toekomst rekening mee moeten gaan houden. Naast luchtkwaliteit besteden we aandacht aan Agriterra, een organisatie die ook door NAJK is opgericht. Agriterra zet zich in voor ondersteuning en ontwikkeling van onze collega’s in armere regio’s van de wereld. Agriterra richt zich in 2017 voornamelijk op jongeren en hoopt in landen waar ze werken ook bij te dragen in het opzetten van organisaties als NAJK. Wil jij hier een bijdrage aan leveren en ook een fantastische buitenlandervaring opdoen? Meld je dan aan als agripooler via de website van NAJK. Verder lees je over de winnaar van de Jonge Boer Proof!, bedrijfsovername en gaan we in het hooi met… Jan Vonk van RIVM.

Andre Arfman, voorzitter NAJK