Een lastige vraag… of een mooie uitdaging?

Wij, boeren en tuinders, werken dagelijks samen met de natuur. Hierbij doen wij er alles aan om de ontwikkeling van onze planten en dieren zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit kan op verschillende manieren. In de plantenteelt speelt gewasverzorging een belangrijke rol. Het ontdekken van alternatieven voor chemische gewasbescherming staat volop in de belangstelling. Een verschuiving van chemische naar groene, milieuvriendelijke gewasbescherming moet een speerpunt van de land- en tuinbouw zijn. Wanneer wij dit niet oppakken worden wij, als gevolg van maatschappelijke druk, hiertoe door de overheid gedwongen. In plaats van daarbij de regie te verliezen, ben ik er voorstander van om als sector proactief de verantwoordelijkheid te nemen. Vroeger stond maximale productie, ongeacht de manier waarop, centraal. De laatste jaren zien we dat bij onze voedsel- en voerproductie efficiëntie en milieuvriendelijkheid basisuitgangspunten zijn. Plantgezondheid en chemische gewasbescherming zijn minder met elkaar verbonden dan menigeen denkt. De vraag is niet of wij nog verder kunnen reduceren in chemische gewasbescherming, maar met welke technieken wij de verschuiving naar groene gewasbescherming gaan bereiken. Is moderne plantveredeling naast de juiste toepassingstechniek, bodemgezondheid, evenwichtige bemesting en juiste rassenkeuze een oplossing? Een lastige vraag… of een mooie uitdaging?

Eric Pelleboer, voorzitter NAJK