Reis Texas

Voorwaarden inschrijving uitwisselingsreis NAJK

Sinds enkele jaren organiseert NAJK-Internationaal voor NAJK-leden kennisreizen naar het buitenland. De kennisreizen zullen gekoppeld worden aan een bepaald thema. De studiereizen zijn populair en het aantal plaatsen is beperkt.

Doel van de reizen

Het doel van de reizen is om bij jonge agrarische ondernemers in Nederland een genuanceerde visie over agrarisch ondernemerschap in internationaal perspectief te ontwikkelen. Daarbij wordt gefocust op het vergroten van kennis en bewustzijn bij jonge boeren en tuinders van vraagstukken die spelen rondom thema’s als klimaat, voedselzekerheid en voedselveiligheid, de mondiale samenhang tussen deze thema’s en de rol van de landbouw daarin.

Bovendien kunnen de jonge Nederlandse boeren en tuinders fungeren als kennisbron voor de agrarische sector in ontwikkelingslanden.

Het project wordt financieel gesteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en uitgevoerd met behulp van het landbouwloket in het betreffende land.

Voorwaarden deelneming

 • Deelnemers moeten lid zijn van NAJK.
 • De betaling van € 1800,- dient te gebeuren voor 24 februari 2019.
 • Tijdens de reis wordt van de deelnemers verwacht dat zij actief deelnemen in het uitdiepen van het thema van de reis. Dus een open en proactieve houding die het groepsproces en de interactie met de te bezoeken partijen ten goede komt.
 • De deelnemers zullen om beurten een verslag moeten maken tijdens de bedrijfsbezoeken zodat deze informatie gebruikt kan worden voor het eindverslag.
 • Na afloop voert de deelnemer met behulp van NAJK-medewerkers minimaal één handeling uit op lokaal niveau en minimaal één handeling op provinciaal/landelijk niveau om datgene dat geleerd is tijdens de reis aan een breder publiek bekend te maken.

Procedure inschrijving

 • Inschrijving kan uitsluitend via het inschrijfformulier.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren die op tijd binnen zijn worden in behandeling genomen (dus ook motivatie).
 • Inschrijving is geen garantie tot deelname.
 • Op basis van de binnengekomen inschrijvingen vindt een eerste selectie van 15 personen plaats.
 • Leden die nog niet eerder met een NAJK-studiereis zijn mee geweest, krijgen voorrang.
 • Met de geselecteerde personen wordt contact opgenomen door NAJK-Internationaal.
 • Definitieve deelnemers krijgen per email bericht.
 • Formulieren welke na 9 januari 2019 bij ons zijn binnengekomen, worden niet meer in behandeling genomen.
 • Na de bevestiging is annulering niet meer mogelijk. Indien de deelnemer toch afziet van zijn deelname, betaalt hij de reeds gemaakte kosten aan NAJK.