De meest innovatieve boer ter wereld | Joel Salatin

In 2011 werd  de Amerikaanse Joel Salatin door het belanghebbende Time-magazine uitgeroepen tot de meest innovatieve boer ter wereld. Salatin is inmiddels een echte ster aan het worden: hij was te zien in de documentaire Food Inc., schreef negen boeken en reist een groot deel van het jaar over de hele wereld om te spreken met de media en tijdens bijeenkomsten.

Tekst: Kirsten Haanraads

Elk jaar bezoeken duizenden mensen zijn boerderij in Shendoah Vally in de Amerikaanse staat Virginia. Op 1.000 hectare houdt de familie Salatin varkens, pluimvee, koeien, konijnen en doet de familie aan bosbouw. De omzet van het familiebedrijf? Ongeveer 2,5 miljoen dollar per jaar.

Productiemethode

Salatin is een tegenstander van industriële productie waarin bulk op mechanische wijze door grote bedrijven wordt bewerkstelligd. Hij hecht waarde aan een grondgebonden en biologische productie. De afzet van zijn producten moet plaatsvinden binnen straal van vier uur rijden. Deze alternatieve manier van boeren zou hem een hogere opbrengst per hectare opleveren dan de industriële methoden, zo beweert hij.

Het bedrijf

Op 364 hectare grasland houdt familie Salatin 1.000 koeien. De koeien grazen elke dag op een ander weiland, die naast de boerderij zijn gelegen. De koeien groeien op tot 430 kg voor pinken en 480 kg voor de overige koeien. Vervolgens worden ze geslacht in een slachterij die deels in het bezit is van de familie Salatin. Naast de koeien houdt het gezinsbedrijf 200 varkens, 6.500 leghennen, 24.000 vleeskuikens, 500 kalkoenen en 250 konijnen. De bosbouw is het kleinste bedrijfsonderdeel. Jaarlijks worden 100 bomen gekapt voor eigen gebruik. De producten van Salatin worden verkocht aan 5.000 families, 50 restaurants en 10 winkels. De online winkel draagt bij aan 20% van de verkoop. Het resultaat van deze activiteiten is een jaarlijkse omzet van 2,5 miljoen dollar.

NAJK in gesprek met Salatin

NAJK was benieuwd naar de drijfveer achter de innovatiefste boer van de wereld en sprak, begin mei tijdens een bezoek van Salatin aan Nederland, met deze bijzondere boer. Doel van NAJK was om te ontdekken wat Salatin zo innovatief maakt en wat de Nederlandse jonge boer hiervan zou kunnen leren.

Kringlopen sluiten

Tijdens zijn bezoek aan Nederland vertelde Salatin over zijn manier van kringlopen sluiten. Eerst lopen koeien een dag op het land en drie dagen later zijn kippen. In de wintermaanden lopen de varkens in de kassen op een compostbedding en in de zomer wordt op deze ‘mestbodem’ groente verbouwd. De kringloopgedachte is belangrijk voor Salatin, maar niet waterdicht. Ook op het bedrijf van Salatin wordt externe input gebruikt.

Bedrijfsstructuur

De bedrijfsstructuur van Salatin biedt een basis waarop ook anderen mogen bouwen. Ambitieuze jongeren kunnen hun ideeën melden bij Salatin. Innovatieve ideeën mogen van Salatin onder zijn hoede worden uitgevoerd. Hij zorgt ervoor dat de ideeën ingepast kunnen worden zonder dat de andere bedrijvigheid op de boerderij daaronder leidt. Hierdoor kan een jonge ondernemer met weinig eigen middelen aan de gang komen. Maar Salatin is ook hard: pakken de ideeën anders uit dan verwacht, dan moet de ondernemer zijn spullen pakken en ergens anders verdergaan.

Winst maken

Naast de duurzame werkwijze van Salatin, wil hij vooral geld verdienen. Aan het voeden van negen miljard monden heeft hij geen enkele boodschap. Winst maken, daaraan wel.