Jonge boeren en tuinders nemen stelling in discussie omtrent kostprijs

Tijdens de discussies die naar aanleiding van het discussiestuk ‘Kostprijs’ zijn gevoerd, gaven jonge boeren en tuinders van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) aan dat zij niet geloven dat de bodem van de kostprijs in Nederland al bereikt is. Jongeren willen kritischer kijken naar de mogelijkheden die uitbesteding hen kan bieden en kosten drukken door onderling meer samen te werken.

Afgelopen maanden behandelde NAJK het discussiestuk ‘Kostprijs’. Door het hele land voerden jonge boeren en tuinders discussies omtrent stellingen gericht op dit onderwerp. Uit deze discussies kwam onder andere naar voren dat jonge boeren en tuinders, ondanks het negatieve effect op de huidige kostprijs, voor de lange termijn durven te investeren als dit de kwaliteit van hun product ten goede zou komen. Ze beseffen dat investeringen in kwaliteit echter niet altijd een meteen een positief effect op hun eigen rendement hebben. De blik van de jonge boeren en tuinders is echter gericht op de lange termijn.

De jongeren willen daarnaast dat de consument meer inzicht wordt gegeven in wat de effecten zijn van maatschappelijke eisen op de kostprijs van een product. Met een kleine meerderheid onderschreven de agrarische jongeren dat de markt nog meer leidend moet zijn in de bedrijfsstrategie op een agrarisch bedrijf en niet de kostprijs. In kleine meerderheid gaven zij tegelijkertijd aan het niet eens te zijn met de bewering dat jonge boeren en tuinders op dit moment gedwongen door de markt ongewenste keuzes moeten maken.

In de maanden december en januari behandelen de tien provinciale en 124 lokale AJK’s van NAJK het discussiestuk ‘Arbeid en automatisering’. De stellingname omtrent dit discussiestuk wordt begin februari bekend gemaakt.