Boerenfamilies gezocht voor onderzoek!

‘Met je familie kun je wel wandelen maar niet handelen’ is een spreekwoord dat niet van toepassing is op het agrarisch gezinsbedrijf. Vele generaties lang wordt er succesvol samengewerkt. Echter vragen de huidige ontwikkelingen in de sector en binnen gezinnen om meer aandacht: hoe onderneem je succesvol als gezin, nu maar ook richting de toekomst?

Afgelopen november zijn tijdens het NAJK-symposium ‘van Traditie naar Ambitie’ in aanwezigheid van Koningin Máxima de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de rol van gezinsleden op het agrarisch bedrijf. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de positie van vrouwen sterk aan het veranderen is en dat jongeren veelal een goede opleiding achter de rug hebben en hun werk op het familiebedrijf combineren met een reguliere baan. Maar er zijn ook zorgen geuit. Knelpunten hebben te maken met de bedrijfsvoering, de bedrijfsopvolging maar ook het samenwerken met familieleden. Genoeg redenen voor het starten van een vervolgproject.

Hogeschool Windesheim gaat met een aantal partners waaronder NAJK een subsidieaanvraag indienen voor een onderzoeksproject. Het plan is om een toolbox te ontwikkelen met instrumenten die families in de agrarische sector helpen bij de communicatie rond opvolging. Welke afspraken moet je met elkaar maken, hoe zorg je er voor dat gevoelige onderwerpen toch besproken worden, hebben we een gezamenlijke visie voor het bedrijf, hoe ga je om met verschillen van inzicht? Kortom, tijd maken om samen te werken aan het bedrijf in plaats van alleen hard werken in het bedrijf.

We zoeken contact met families die mee willen werken aan dit project. We bieden:

  • Gratis workshops
  • Gratis coachingtraject
  • Een netwerk met andere familiebedrijven
  • Instrumenten ter ondersteuning van het opvolgingsproces

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, voorwaarde is wel dat meerdere familieleden meedoen en dat jullie bereid zijn om mee te werken aan het onderzoek. Het project staat onder leiding van lector Ilse Matser. Interesse: stuur liefst voor 24 februari een mail naar het lectoraat familiebedrijven: lectoraat.familiebedrijven@windesheim.nl.