NAJK over het fosfaatplafond

Tekst: Koen Bolscher
Illustratie: Henk van Ruitenbeek

Wat is er aan de hand?

Eind mei publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek de voorlopige cijfers over de fosfaatproductie in 2014. Uit deze cijfers bleek dat de melkveehouderij het eigen plafond van 85 miljoen kilo fosfaat heeft overschreden. Het totale plafond van 172,9 miljoen kilo is net niet overschreden. Dat kwam in 2014 uit op 172,3 miljoen kilo fosfaat. Het fosfaatplafond is gebaseerd op de fosfaatproductiecijfers van 2002. Staatssecretaris Dijksma heeft in Brussel afgesproken dat zij met maatregelen komt als het plafond wordt overschreden. In de andere sectoren was de groei van de fosfaatproductie minder sterk. De varkenshouderij produceerde in 2014 bijna twee procent minder dan in 2002. De pluimveehouderij produceerde één procent boven het niveau van 2002. Vleesveehouders zagen de fosfaatproductie sterk stijgen. Echter, ondanks die stijging ligt het niveau fosfaatproductie voor deze sector nog bijna 10 procent onder het niveau van 2002. Staatssecretaris Dijksma heeft meerdere malen in de Tweede Kamer aangegeven dat zij zal ingrijpen als het fosfaatplafond wordt overschreden. Zij denkt daarbij in eerste plaats aan dierrechten. Via een motie van Carla Dik-Faber van de ChristenUnie zal de staatssecretaris echter ook alternatieven moeten overwegen.

Wat doet NAJK?

Het ministerie van Economische Zaken zal bij voorkeur een systeem van dierrechten voor de melkveehouderij in werking willen laten treden als het totale fosfaatplafond wordt overschreden. Voor de overheid is dit systeem eenvoudig uit te voeren en makkelijk te controleren. NAJK wil de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken van alternatieven voorzien, zoals de motie van de ChristenUnie Dijksma ook verplicht te overwegen. In de afgelopen periode zijn er daarom in het NAJK-bestuur met alle provinciale afgevaardigden discussies over dit onderwerp gevoerd. Meerdere keren zijn de klankbordgroepen van intensief en melkveehouderij bijeen geweest om te komen tot een alternatief ontwerp, gedragen door onze gehele achterban. Het doel: het voorkomen van dierrechten en zelf aan het stuur blijven. NAJK is daarbij ook voortdurend in overleg met de andere partijen in de melkveehouderij: LTO Nederland, NZO, NMV, Nevedi, accountants en adviseurs.

De komende periode…

Eind mei heeft het NAJK-bestuur ingestemd met een kaderstellende visie, die de afgelopen tijd gedetailleerd is uitgewerkt. In de periode tussen het schrijven van dit artikel en het verschijnen van de BNDR zijn de ontwikkelingen op dit punt volop doorgegaan. De allerlaatste stand van zaken en alle informatie over de visie van NAJK op de toekomst van de melkveehouderij in Nederland kun je daarom teruglezen op de voorpagina van de website van NAJK.