OPINIE: Jij is wij

Geen enkele sector ten koste van een andere sector, dat is ons uitgangspunt. Ongeacht omvang, economische waarde of maatschappelijke waardering. Bij ons geldt niet het recht van de op dat moment meest kapitaalkrachtige. Wij zijn familie. Alle sectoren die samen de Nederlandse land- en tuinbouw vormen, zijn onderdeel van hetzelfde geheel.

Met dat uitgangspunt maken we het onszelf er vaak niet makkelijker op. Er zijn genoeg discussies: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, PAS, pacht, dierrechten, fosfaat, Melkveewet, AMvB. Wat een oplossing biedt voor de één, is soms onacceptabel voor de ander. Daarin schuilt ook de noodzaak: de uitdagingen waar wij als agrarische sector in Nederland voor staan, raken ons allemaal.

Daarmee komen we ook uit op een andere voorwaarde: wij zijn er niet alleen voor de jonge boeren en tuinders van nu. Wij zijn er ook voor het belang van de agrarische ondernemers van de toekomst, de jonge boeren en tuinders van over vijf, tien of twintig jaar van nu. Het is ook hun wereld waar wij nu vorm aan geven. Voor de belangen van deze toekomstige agrarische ondernemers strijden wij ook.

Wij hebben de verantwoordelijkheid om onze uitdagingen niet door te schuiven naar de volgende generatie. Wij moeten onze problemen nu het hoofd bieden. Ook als dat betekent dat wij geconfronteerd worden met problemen van nu, terwijl de oorzaak van die problemen al ver achter ons ligt.

Solidariteit, verantwoordelijkheid en gezamenlijkheid, voor nu en voor straks, daarin schuilt onze taak als belangenbehartiger. Dat vormt ook ons bestaansrecht. De standpunten die wij gezamenlijk formuleren, vormen onze visie op de toekomst van de land- en tuinbouw. In die toekomst spelen alle sectoren en alle regio’s een rol. Op het moment dat wij niet in staat blijken om tot gezamenlijk gedragen standpunten te komen, valt het toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw uiteen. Dat willen wij niet: wij willen een toekomst in Nederland, allemaal.

Om die toekomst te behouden nemen wij zelf de regie in handen. Proactief geven wij zelf vorm aan onze realiteit. Als wij niet zelf met een oplossing komen, dan doen anderen – de politiek, de maatschappij, het bedrijfsleven – dat voor ons, waarbij een goede toekomst voor ons samen geen vanzelfsprekendheid is.

Opnieuw hebben we te maken gekregen met een uitdaging die we aan kunnen: de overschrijding van het fosfaatproductieplafond. Veel gesprekken, overleggen, discussies; de afgelopen weken hebben wij gezocht naar een visie, samen. Solidariteit, verantwoordelijkheid, gezamenlijkheid. Met oog voor de ontwikkelingen om ons heen en de andere uitdagingen waar we ook nog steeds voor staan.

We hebben het nu in handen. Gedragen door onze provincies en binnen alle sectoren. De komende weken gebruiken wij om ons standpunt te polijsten, te versterken en in detail uit te werken. We hebben niet stilgezeten en zullen dat ook niet gaan doen. Wij vragen iedereen hetzelfde te doen.

Samen zijn wij sterker. Jij is wij.

Het dagelijks bestuur van NAJK