Iris Bouwers nieuwe portefeuillehouder internationaal bij NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft tijdens de algemene ledenvergadering op 25 juni 2015 Iris Bouwers unaniem gekozen als nieuwe dagelijks bestuurder bij NAJK. Bouwers zal binnen het bestuur zorg dragen voor de portefeuille Internationaal. Deze portefeuille neemt zij over van Inge van Schie, die namens NAJK vanaf 2011 de belangen van jonge boeren en tuinders internationaal behartigde. 

Bouwers volgt in Dronten de opleiding ‘Bedrijfskunde & Agribusiness’ aan de CAH Dronten. Ze is afkomstig van een agrarisch bedrijf in Zuidwolde, Drenthe, met vleesvarkens en akkerbouw. Afgelopen jaar werd Bouwers verkozen in de gemeenteraad van Dronten. “Ik heb de kans gekregen om mijn passies voor landbouw en politiek te combineren, als woordvoerder op de dossiers over land- en tuinbouw, water en milieu- en duurzaamheidsbeleid”, zegt Bouwers hierover. “Binnen NAJK zal ik onze jonge boeren en tuinders internationaal mogen vertegenwoordigen. De positie van de jonge boeren in het GLB nu en vanaf 2020 vormen hierbij speerpunten.”

NAJK heeft tijdens de ALV afscheid genomen van Inge van Schie-Rameijer, die vier jaar lang de portefeuille internationaal onder haar hoede had. Het vicevoorzitterschap van NAJK, dat ook door van Schie bekleedt werd, is overgedragen aan Sander Thus, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername. Van Schie kijkt terug op een bevlogen bestuursperiode: “De onderhandelingen over het nieuwe GLB, en de positie van jonge boeren daarin, was een enerverende periode. Een hoogtepunt was voor mij echter ook het symposium ‘Van Traditie naar Ambitie’, met koninigin Maxima en staatssecretaris Dijksma. Ik kijk met veel plezier terug op mijn periode bij NAJK.”