NAJK: Pachtherziening moet problemen daadwerkelijk oplossen

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) betreurt dat een herziening van het pachtstelsel vertraagd wordt. Op verzoek van de Tweede Kamer en staatssecretaris Dijksma hebben de deelnemers van het deelakkoord van Spelderholt geprobeerd om tot overeenstemming te komen. Op 1 september is staatssecretaris Dijksma geïnformeerd dat een akkoord niet is bereikt. 

Enige maanden geleden bereikten belanghebbenden een deelakkoord omtrent herziening van het pachtsysteem, het zogenaamde ‘Deelakkoord van Spelderholt’. Er werd op dat moment geen akkoord bereikt over het introduceren van een overgangsrecht voor reguliere pachtovereenkomsten. Op verzoek van de Tweede Kamer en staatssecretaris Dijksma hebben de betrokkenen de afgelopen tijd geprobeerd om tot een volledig akkoord te komen. Dit is niet gelukt.

NAJK-voorzitter Eric Pelleboer is namens de vereniging voor jonge boeren en tuinders betrokken bij de dialoog omtrent de herziening van het pachtstelsel. “Een belangrijk onderwerp voor onze achterban. Jonge boeren hebben grote behoefte aan langdurige pachtcontracten. Hiermee kunnen zij immers hun bedrijf opbouwen en ontwikkelen. Pacht zal in de toekomst bovendien alleen maar belangrijker worden als financieringsinstrument in de landbouw,” legt Pelleboer uit. “Voor ons waren daarom vanaf het begin twee zaken van groot belang: bestaande reguliere overeenkomsten moeten behouden blijven en het moet aantrekkelijker worden voor pachter en verpachter om langdurige overeenkomsten aan te gaan. Beter voor de bodemvruchtbaarheid, beter voor de jonge boeren en dus het beste voor de toekomst van ons voedsel.”

Pelleboer vervolgt: “Alle betrokkenen onderschreven de noodzaak tot een herziening van een pachtsysteem. Dat doen wij ook. De herziening moet echter wel een oplossing vormen voor de problemen waardoor wij deze herziening in eerste instantie allemaal wensten. In alle gesprekken zijn wij inmiddels helaas te ver verwijderd geraakt van de gezamenlijke basisgedachte van het deelakkoord van Spelderholt: reguliere pacht moet bevorderd worden. Het zal daardoor alleen maar langer duren voordat we tot een echte, betekenisvolle herziening zullen komen. Dat is te betreuren.”