Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

  • Op 1 april heeft NAJK aangegeven een marktplaats voor koematrassen te starten. Met dit initiatief wilde NAJK jonge ondernemers ondersteunen bij de verkoop van hun teveel aangeschafte koematrassen, om te voldoen aan de subsidieregeling voor jonge landbouwers. Hoewel dit een 1-aprilgrap was, wilde NAJK hiermee wel een serieuze boodschap brengen: de investeringslijst en voorwaarden van de JOLA passen niet bij de jonge landbouwer.
  • Naar aanleiding van de berichtgeving door NAJK over de Jonge Landbouwersregeling en brief die naar de landbouwwoordvoerder van de Tweede Kamer is gestuurd, diende de VVD, SGP, CDA en CU een motie in. Hierin werd gepleit dat NAJK betrokken zou worden bij de evaluatie van de regeling. Deze motie is aangenomen. De evaluatie zal nog voor de zomer plaatsvinden.
  • Afroming van fosfaatrechten bij familiaire bedrijfsoverdracht is vrijgesteld. Deze motie is ingediend en aangenomen naar aanleiding van de zorgen die NAJK heeft geuit in de fosfaatrechtendiscussie.
  • NAJK is niet akkoord gegaan met het eindvoorstel voor een nieuw pachtstelsel. Het voorstel week minimaal af van het eerder gedane afgekeurde voorstel. Het doel van het overleg was te komen tot langdurige pachtovereenkomsten en duurzaam grondgebruik. Deze doelen zijn voorbijgegaan in huidige eindvoorstel.

Wat zal NAJK voor jou doen in mei?

Natuurlijk zal er in mei ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

  • Tot 15 mei kunnen inzendingen worden gedaan voor het Innovatiefonds voor Telers. Heb jij een goed idee? Stuur die dan snel in via www.innovatiefondsvoortelers.nl.
  • Op 1 juni organiseert NAJK in samenwerking met DLV Advies een Melkveedag op de Dairy Campus, speciaal voor NAJK-leden. Tijdens deze dag zal er ingegaan worden op misverstanden rondom vergunningen, in drie verschillende workshoprondes. Aanmelden kan tot 27 mei op: www.najk.nl/ondernemende-jongeren/projecten-en-activiteiten/voor-jou/melkveedag-dairy-campus/.