Pachtoverleg mislukt

De onderhandelingen over een nieuwe pachtstelsel, het zogenaamde Spelderholt-overleg zijn wederom mislukt. Een akkoord onder alle deelnemende partijen bleek niet mogelijk.

De initiatiefnemers van het oorspronkelijke deelakkoord van Spelderholt hebben deze week aan pachters en verpachters een eindvoorstel voorgelegd. Op kleine details na week dit  voorstel niet af van hetgeen wat in de zomer van 2015 door BLHB, NAJK en LTO is afgewezen.

Doel van het overleg was te komen tot vernieuwing van het pachtstelsel. Het afsluiten van langdurige en/of reguliere pachtcontracten zouden hierdoor in de toekomst gerealiseerd moeten worden. Het belang hiervan is continuïteit van bedrijfsvoering voor agrarisch ondernemers en behoud van duurzaam grondgebruik. BLHB en NAJK zijn van mening dat het voorstel zoals het er nu ligt aan deze doelen voorbijgaat. Verder zijn BLHB en NAJK het ook niet eens met de uitfasering van reguliere pacht en de wijze waarop de pachtprijs bij nieuwe contracten tot stand komt. Volgens BLHB en NAJK dient het pachtprijssysteem een relatie te hebben met de verdiencapaciteit van de grond. Ook hebben BLHB en NAJK geen vertrouwen in de voorgestelde wijze van correctieve pachtprijstoetsing.

De verpachtersorganisaties en LTO-Nederland staan wel achter het voorstel. Onderdeel van het voorstel is vrije pachtprijzen voor flexibele (geliberaliseerde) pacht. Deze vorm kan alleen getoetst worden aan pachtprijzen in de vrije markt. Daarnaast gaat voor huidige reguliere pacht een overgangstermijn gelden waarin de reguliere pacht op termijn overgaat naar vrije prijzen. Dit heeft grote gevolgen voor pachtafhankelijke bedrijven. Voor de overige nieuwe voorgestelde pachtvormen met een vrije aanvangsprijs (nieuwe reguliere pacht en loopbaanpacht) kan pachtprijsaanpassing plaatsvinden op basis van een index. Deze voorstellen konden niet op instemming van BLHB en NAJK rekenen.