Nieuwe voorzitter en portefeuillehouder melkveehouderij NAJK

Bestuurswisselingen binnen NAJK

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 30 juni heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) Andre Arfman en Bart van der Hoog unaniem gekozen als nieuwe bestuurders van NAJK. Andre Arfman volgt daarmee Eric Pelleboer op, op die sinds september 2014 de functie van voorzitter vervulde en sinds december 2011 binnen het dagelijks bestuur actief was. Bart van der Hoog is verkozen als dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille melkveehouderij. Hij volgt Koen Bolscher op.

Andre Arfman nieuwe NAJK-voorzitter

Arfman, nieuw lid van het dagelijks bestuur, heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering de voorzittershamer van Eric Pelleboer overgenomen. Als voorzitter is Arfman verantwoordelijk voor de algemene zaken van NAJK, maar vormt bovendien het boegbeeld van de vereniging voor agrarische jongeren. “De toekomst van de agrarische sector bestaat uit de jonge boeren van nu. Door samen te werken en ons te verenigen kunnen wij, jonge boeren en tuinders, ons geluid laten horen. Hier wil ik mij graag voor inzetten”, aldus Arfman.

Bart van der Hoog nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij

Bart van der Hoog is tijdens de ALV unaniem verkozen tot dagelijks bestuurder bij NAJK voor de portefeuille melkveehouderij. Van der Hoog runt met zijn ouders een melkveebedrijf in de Betuwe. “Ik vind het een mooie uitdaging om de jonge melkveehouders van Nederland te vertegenwoordigen. Met mijn kennis van melkvee en het ondernemen in de agrarische sector hoop ik een meerwaarde te zijn voor de achterban van NAJK”, aldus Van der Hoog.

Afscheid

Tijdens de ALV namen Eric Pelleboer, Koen Bolscher en Jan Enthoven afscheid van het dagelijks bestuur van NAJK. Namens het dagelijks bestuur en alle provinciale afgevaardigden heeft vicevoorzitter Sander Thus de bestuurders bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. “In de afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet voor jonge agrarisch ondernemers. Dankzij de inzet van Pelleboer, Bolscher en Enthoven heeft NAJK namens de Nederlandse jonge boeren en tuinders een prominente rol kunnen nemen in belangrijke discussies. Denk onder andere aan de melkveewet, het pachtbeleid, de fosfaatrechten en het GLB “, aldus Thus.