De achilleshiel van de akkerbouw

Als ik objectief, voor zover ik dat kan, naar de akkerbouwsector kijk, ben ik best positief. De sector staat er goed voor en we zijn gewend om in bewegende markten het hoofd boven water houden. De akkerbouw genereert, op de grondgebonde veehouderij na, de hoogste toegevoegde waarde binnen het totale agrocomplex. Het agrocomplex omvat alle agrarisch gerelateerde bedrijven in Nederland waarvan de akkerbouw 20% deel uitmaakt. De teelt van de pootaardappel en daarmee het belang van de aardappel in het algemeen, werd onlangs nog positief belicht in het Achtuurjournaal. Best bijzonder in deze tijd waarin vaak een stortvloed van negatieve berichtgeving op ons af komt.

Dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Maatschappelijk draagvlak krijgen en behouden is aan de orde van de dag. Dit zal bij iedere akkerbouwer tussen de oren moeten zitten. Er is onder andere werk aan de winkel op het gebied van de gewasbescherming: de achilleshiel van de akkerbouw. Hoewel we erin slagen steeds schoner te werken, is er genoeg te verbeteren op zowel het gebied van erfafspoeling als driftreductie. Waarbij erfafspoeling veruit de grootste boosdoener is. Door verbeterde doppen en spuittechnieken zijn er op het gebied van drift naar het oppervlaktewater grote stappen gezet. Getergd kijk ik dan ook naar een dreigende verplichting voor drukregistratie op veldspuiten. Wat mij betreft is dit het paard achter de wagen spannen. Ik zet me ervoor in dat we niet aan deze virtuele enkelband moeten. We zien vaker dat, ondanks al onze goedbedoelde inspanningen, we keer op keer via de media misplaatste beschuldigingen krijgen. Zo klopt het hardnekkige bericht dat gewasbeschermingsmiddelen voor de grootste oppervlaktewatervervuiling zorgen niet. Het aandeel geneesmiddelen dat geloosd wordt is maar liefst acht keer zo groot. Er zijn nou eenmaal groeperingen die geen boodschap hebben aan het werkelijke verhaal, maar ze slagen erin bijvoorbeeld supermarkten tot verandering te brengen.

Dergelijke maatregelen en voorstellen, zoals een drukregistratiesysteem, kenmerken wel de tijd waarin we leven. We zullen constant moeten laten zien wat we doen en dat we het goed doen. Alleen op deze manier kunnen we zelf aan de bal blijven. Maar door zelf aan de bal te blijven, moet je goed kunnen incasseren voordat je kunt scoren. Of het nou gaat over het mestbeleid, gewasbescherming of het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Bijna altijd komt de opmerking vanuit beleidsmakers: kom maar met een goed voorstel waarin je laat zien het beter te doen, anders bepalen wij het voor jullie. We mogen blij zijn dat wij deze kans krijgen, laten we hier dan ook gebruik van maken!

Ik ben me ervan bewust dat ik moet blijven werken aan het behoud van maatschappelijk draagvlak.


Doeko van ‘t Westeinde

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Doeko van ’t Westeinde verantwoordelijk voor de portefeuille akkerbouw. Doeko combineert deze functie met het werk op zijn akkerbouwbedrijf in Nieuweschans.