NAJK verbijsterd over uitstel invoer fosfaatrechtenstelsel

Tijdens een extra ingelaste regiegroep bijeenkomst, op donderdag 13 oktober, heeft NAJK (het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) kennisgenomen dat de invoering van het fosfaatrechtenstelsel met een jaar is uitgesteld. Het volledige stelsel gaat per 1 januari 2018 van kracht, in plaats van 1 januari 2017. Dit kondigde staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan in de Tweede Kamer.

Van Dam is genoodzaakt de invoer van het fosfaatrechtenstelsel met een jaar uit te stellen. Hij moet deze beslissing nemen, omdat het huidige wetsvoorstel fosfaatrechten niet voldoet aan de Europese eisen voor staatssteun. Met het huidige wetsvoorstel is de kans groot dat er een ingebrekestelling komt van de Europese Commissie. NAJK heeft met verbijstering kennisgenomen van de wijziging van de invoerdatum. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat in deze fase van het traject dit nog boven tafel komt”, aldus Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille melkveehouderij. NAJK heeft in eerder stadium haar zorg uitgesproken over de staatssteuntoets. Dit is nooit als belemmering gezien.

Derogatie

“Met het uitstellen van de invoer van het fosfaatrechtenstelsel is er op geen enkele manier garantie voor verlenging van de derogatie”, aldus Bart van der Hoog. De Europese Commissie wil pas met Nederland in gesprek wanneer er onder het fosfaatproductieplafond van 2002 geproduceerd wordt. “De kans op verlenging van derogatie wordt op deze manier verspild. Dit zorgt voor een opeenstapeling van wetten en maatregelen. Jonge melkveehouders zijn hier de dupe van.” NAJK is van mening dat het fosfaatrechtenstelsel herzien moet worden wanneer er geen derogatie komt.

Lees hier de brief van Martijn van Dam aan de Tweede Kamer.