2017: een nieuw jaar met oude belangen

Traditiegetrouw staat het begin van het jaar in teken van goede voornemens en het maken van plannen, welke in het nieuwe jaar tot uitvoering gebracht moeten worden. Wat we niet plannen is de krimp van het aantal agrariërs. Elk jaar stopt ongeveer 3% van de boeren, ook de gemiddelde leeftijd van deze agrariërs stijgt. We zien vergrijzing op het platteland en elk jaar wordt de groep agrariërs kleiner.

Desondanks zien we dat de uitdagingen die op onze sectoren afkomen steeds groter worden. Waar de melkveesector in 2016 de fosfaatproblematiek moest aanpakken, zullen we de komende jaren voor uitdagingen op het gebied van broeikasgassen en biodiversiteit staan. We zien ook andere belangenverenigingen actief in de discussies rondom deze onderwerpen. Willen we als agrarische sector onze belangen in deze dossiers ook goed kunnen verdedigen, dan is samenwerken van belang. Immers met een eenduidige stem kunnen we ervoor zorgen dat discussies in het voordeel van de landbouw uitvallen of dat eventuele regelgeving praktisch uitvoerbaarder wordt.

NAJK, de belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders, houdt zich in de belangenbehartiging bezig met dossiers die de jonge boer of tuinder aangaan. Ver bovenaan staat uiteraard bedrijfsovername. Verder stond het afgelopen jaar de fosfaatwetgeving in de melkveehouderij, pacht en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 hoog op de agenda. Uiteraard zullen deze dossiers ook komend jaar in op de NAJK-agenda staan. Daarnaast richten wij ons op de invulling van het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn. Hoewel op dit dossier de belangen van individuele agrariërs kunnen verschillen, blijft het gemeenschappelijke doel voorop staan. Namelijk: we willen allemaal een goede boterham kunnen verdienen op ons bedrijf, waarvan de continuïteit gewaarborgd is en arbeidsvreugde hoog in het vaandel staat. Om dit ideaal te bereiken is het goed eens verder te kijken dan alleen jouw belang. Kijk eens naar het collectieve belang. Aansluiting zoeken bij een belangenvereniging die omkomt voor dit collectieve belang, zoals NAJK, is hierin eigenlijk een must.

Tot slot wil ik jullie aan het begin van dit jaar alle goeds toewensen!


Andre Arfman

Als voorzitter van NAJK is Andre Arfman druk voor de agrarische jongeren. Dit combineert hij met zijn baan bij Alfa Accountants en het werk op het melkveebedrijf in Vorden.