Stijn Derks nieuwe portefeuillehouder intensief NAJK

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 30 maart heeft het Nederland Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) afscheid genomen van bestuurder Ronald van Leeuwen. Een nieuw bestuurslid, Stijn Derks, is verkozen als dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille intensief. Hij volgt hiermee Van Leeuwen op.

De ALV is bijgewoond door de afgevaardigden van de provinciale AJK’s en het dagelijks bestuur van NAJK. Derks is tijdens de ALV unaniem verkozen tot dagelijks bestuurder bij NAJK.

Nieuwe bestuurder

Derks is 22 jaar en heeft een pluimvee- en akkerbouwbedrijf in Beuningen. Derks: “Er zijn steeds minder jonge boeren. De jonge ondernemers die er zijn krijgen het moeilijker. Om onze sector in stand te houden, is het belangrijk dat de intensieve sector goed in beeld is. Wij jonge intensieve veehouders mogen trots zijn op onze bedrijven en dit uitstralen richting de consument.” Een belangrijk thema waar Derks zich de komende periode op gaat richten is de POR-regeling. “Ik vind het belangrijk dat deze regeling blijft. De voorlopers van de sector moeten niet gestraft worden. Het is belangrijk dat er ruimte voor ontwikkeling is voor de intensieve sector.”

Afscheid Ronald van Leeuwen

Van Leeuwen heeft na een periode van twee jaar afscheid genomen als bestuurder bij NAJK. Voorzitter Andre Arfman bedankte Van Leeuwen voor zijn inzet voor de agrarische jongeren: “Dankzij de inzet van Van Leeuwen is NAJK nauw betrokken geweest bij diverse belangrijke discussies voor de intensieve veehouderij.”

Geslaagde ALV DAJK met Dirk Bruins

Provinciaal Bestuurder Jan Bouwers ontvangt klokspiegel bij afscheid

Alicia Jansen is nieuw in het Provinciaal Bestuur

Dirk Bruins voert met open vizier pittige discussie met de agrarische jongeren

Groot aantal toehoorders in de zaal!

Volle bak in Herberg van Rune

Nick Vermeer nieuwe voorzitter FAJK

Op maandag 20 maart is de 26-jarige Nick Vermeer uit Dronten verkozen tot voorzitter van FAJK. Vermeer neemt de voorzittershamer over van Jan Ter Maaten, die het voorzitterschap drie jaar lang op zich heeft genomen.

Vermeer is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Swifterbant, waar onder andere aardappelen, wortels en uien verbouwd worden. In de toekomst hoopt hij het ouderlijk bedrijf over te nemen. Momenteel werkt Vermeer als engineer bij Tolsma-Grisnich B.V. in Emmeloord.

De afgelopen vier jaar is Vermeer voorzitter geweest van de lokale agrarische jongeren afdeling AJK Dronten-Lelywolde. Vermeer: ‘In heel Flevoland staan de jonge boeren voor grote uitdagingen. Het aantal agrarische bedrijven daalt al jaren. Schaalvergroting en hoge grondprijzen zorgen voor veranderingen op het platteland die niet altijd wenselijk zijn. Jonge boeren en tuinders hebben de toekomst, zij zijn immers de mensen die over 20 of 30 jaar graag nog in Flevoland willen ondernemen!’ Verder wil Vermeer thema’s als verschraling van de bodem en de toekomst van een vitaal platteland oppakken op provinciaal niveau.

DAJK | ALV Het verhaal achter water, bodem en beleid

Na het vergaderdeel vertelt Dirk Bruins over de praktijk van water en bodem. Hoe komt beleid tot stand? Hoe verlopen de processen en hoe kan jij hier invloed op uitoefenen? Dirk Bruins is melkveehouder in Dwingeloo en actief als bestuurder. Eerder was hij voorzitter van NAJK nu bestuurslid bij LTO Nederland vakgroep Melkveehouderij, Commissaris Rabo Assen en Noord-Drenthe en sinds kort toegetreden als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Onlangs was Dirk nog te zien en horen bij Pauw & Jinek.

Wanneer: Woensdag 29 maart

Waar: De herberg van Rune

Adres: Westerstraat 60 in Ruinen

Aanvang: 20.00 uur


Programma

20.00 uur: Welkom

20.10 uur: Mededelingen en ingekomen stukken

20.15 uur: Huishoudelijk gedeelte
• Verslag ALV 13 april 2016
• Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016
• Begroting 2017

20.40 uur: Uitreiking Piekprijs

20.45 uur: Wisseling van de wacht
• Afscheid aftredende PB-er: Jan Bouwers
• Voorstellen nieuwe PB-er: Alicia Jansen

Eventuele tegenkandidaten Provinciaal Bestuur en tegenstemmers kunnen zich vóór 28 maart 2017 wenden tot de voorzitter Giske Warringa-Van Es, Giske_van_es@hotmail.com.

20.50 uur: Rondvraag

21.00 uur: Pauze

21.10 uur: Dirk Bruins

22.30 uur: Afsluiting

Young Professionalreis naar Indonesië

In september organiseert NAJK een Young Professionalreis naar Indonesië. Deze reis wordt anders dan je gewend bent. Bij deze reizen zet jij jouw kennis in voor een een melkcoöperatie in Indonesië, zo leg je samen met 5 anderen bedrijfsbezoeken af en gaat in gesprek met directbetrokkenen. Naar aanleiding van de bezoeken en gesprekken geeft de groep een advies en ontwikkelt een bijpassend stappenplan, waarmee de coöperatie aan de slag kan. Deze reis is zowel voor melkveehouders als voor jongeren uit andere sectoren. Klik hier voor meer informatie.

NAJK en Interpolis zetten samenwerking voort

Op donderdag 16 maart 2017 hebben Andre Arfman, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), en Adri Witlox, hoofd Agrarisch bureau Interpolis, hun handtekening gezet onder een nieuwe partnerovereenkomst tussen NAJK en Interpolis Agro. NAJK vindt het belangrijk dat startende agrarische ondernemers nadenken over risico’s op hun bedrijf en continuïteit. De vereniging is blij met deze waardevolle samenwerking.

Met de ondertekening verlengen Interpolis en NAJK hun samenwerking rondom het delen van kennis waarbij ook de komende jaren ondernemerschap en risicomanagement centraal staan. De partijen werken samen aan de ontwikkeling en bewustwording van startende agrarisch ondernemers als het gaat om continuïteit én de toekomst van het bedrijf. Dit wordt gedaan met inzichten in en oplossingen voor risico’s in een veranderende markt. Onderwerpen die juist bij bedrijfsopvolging extra belangrijk zijn. De ondertekening vond plaats aansluitend aan het overleg waarbij jonge akkerbouwers en medewerkers van Interpolis spraken over weergerelateerde risico’s. Onder toeziend oog van twintig akkerbouwers zetten beide partijen hun handtekening onder het partnercontract.

Zicht op risico’s

NAJK gaat partnerschap aan met de belangrijkste spelers uit de agrarische sector. Hierdoor worden de leden van NAJK verrijkt met belangrijke kennis, ontwikkelingen en informatie uit de agrarische sector. “Interpolis behoort tot de toonaangevende verzekeraars van Nederland. Startende agrarische ondernemers hebben een eigentijdse kijk op risico’s. Geen enkele jonge boer of tuinder zit te wachten op verstoring van de afzet. Interpolis gaat met de jonge ondernemers in gesprek over continuïteit en risico’s en gaat op zoek naar oplossingen”, aldus Andre Arfman, voorzitter NAJK. NAJK is de belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt een enthousiaste en toegankelijke groep van 8.000 jonge agrarische ondernemers en is actief op zowel lokaal, provinciaal, landelijk als op Europees niveau.

Interpolis

Adri Witlox, hoofd Agrarisch Bureau Interpolis: “Door het verzekeren van agrarische bedrijven heeft Interpolis een lange geschiedenis met veel kennis en ervaring in deze sector. We helpen ondernemers elke dag bij het beperken van risico’s die hun bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Dat doen we met bedrijven en ondernemers die weten wat er in de agrarische sector leeft en speelt. Ons netwerk is groot en dat levert voordeel op voor alle partijen die daarin hun kennis uitwisselen. NAJK is zo’n partij waar wij graag mee samenwerken. Met de ondertekening van de partnerovereenkomst verbinden wij ons graag weer, net als de Rabobank recent gedaan heeft, aan NAJK en de ondernemers van de toekomst.

Oplossing voor grondgebonden bedrijf bij bedrijfsoverdracht

In een eerder nieuwsbericht heeft NAJK aandacht gevraagd voor het niet correct overnemen van gegevens bij bedrijfsoverdracht. Het probleem is dat bij bedrijfsoverdracht de gegevens van de grond voor de wet fosfaatrechten niet overgenomen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). “Het niet correct overnemen van deze gegevens heeft in 2018 grote gevolgen voor jonge boeren bij afroming van de fosfaatrechten. Gelukkig lijkt er snel een oplossing te komen voor deze situatie”, aldus Bart van der Hoog, portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK.

Tijdens het algemeen overleg voor de Landbouw- en Visserijraad van woensdag 22 februari werd staatssecretaris Martijn van Dam stevig aan de tand gevoeld door de verschillende politieke partijen. De partijen CDA, CU, SGP en VVD benoemden allen het probleem welke NAJK heeft aangekaart en verzochten de staatssecretaris met een snelle oplossing te komen voor jonge boeren. Carla Dik-Faber van de CU voegde daar aan toe dat dit nooit de bedoeling is geweest van de motie om grondgebonden bedrijven te ontzien van een generieke korting.

In de beantwoording die daar op volgde gaf Van Dam aan binnen twee weken met een oplossing te komen. “Ook de staatssecretaris was duidelijk van mening dat dit niet de bedoeling kon zijn”, aldus van der Hoog. Een dag later diende Helma Lodders van de VVD een motie in om het punt extra druk bij te zetten zo vlak voor het verkiezingsreces. Over de motie hoefde niet eens gestemd te worden omdat de staatssecretaris de motie direct overnam. Bart: “Hiermee laat de staatssecretaris zien het punt serieus te nemen en snel met een oplossing te komen. Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen en zijn erg benieuwd naar de brief die Martijn van Dam de kamer heeft toegezegd.” Een snelle oplossing lijkt hiermee in de maak!

Niet kiezen is verliezen

In maart gaan belangrijke dingen gebeuren. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten zijn op 15 maart de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Op dit moment worden op allerlei plekken in het land debatten georganiseerd en worden diverse campagneacties uitgevoerd. Ook NAJK is een actie gestart rondom de verkiezingen. NAJK heeft filmpjes verspreid waarin verschillende partijen vertellen wat zij voor de jonge boeren en tuinders gaan doen. De afgelopen periode heb ik gemerkt dat steeds meer intensieve jonge boeren het vertrouwen in de politiek verliezen. Zaken als de afschaffing van de POR-regeling heeft aan dit gevoel flink bijgedragen. Laat dit alsjeblieft een reden zijn om 15 maart juist wel naar de stembus te gaan. Den Haag lijkt soms ver weg en onbeïnvloedbaar. Dit is de kans om te zorgen dat er een volgend kabinet komt die oog heeft voor jouw belangen. Niet kiezen is verliezen.

Ook voor mij persoonlijk staan er belangrijke veranderingen op de planning. Ik treed in maart namelijk af als portefeuillehouder intensief bij NAJK. De bedrijfsovername staat voor de deur en m’n ouders hebben een stapje terug gedaan in het bedrijf. Hierdoor heb ik moeten besluiten om, als bestuurder, afscheid te nemen van NAJK. Bijna twee jaar lang heb ik mij mogen inzetten voor de belangen van de jonge intensieve boeren. Belangenbehartiging is erg belangrijk. Hierdoor kunnen we, ook tussen de verkiezingen door, blijven sturen in Den Haag. De afgelopen twee jaar heb ik veel geleerd. Ik ben op plekken geweest waar ik normaal niet snel zou komen. Door mijn functie bij NAJK ben ik dingen anders gaan zien, niet alleen de kaders van ons eigen bedrijf. Je horizon verbreedt, het versterkt de sector, je bedrijf en jezelf. Daarom wil ik ook iedereen aansporen om breder te kijken.

Woorden als focus, plannen en samenwerken zijn de dingen die mij altijd bij zullen blijven. Het zijn ook woorden die bij de gebeurtenissen in maart centraal staan. Boeren, politiek, maatschappelijke organisaties en de samenleving we hebben elkaar nodig en we moeten het samen gaan maken. Ieder heeft een eigen manier hoe hij of zij van betekenis kan zijn. Neem je verantwoordelijkheid en doe wat je doet goed. Ga er volledig voor. Ook hierbij geldt niet kiezen is verliezen. Succes bij de keuze voor de Tweede Kamerverkiezingen en de weg die jij gaat.

Jonge boer en tuinder, kies wijs!

Nog ongeveer twee weken te gaan, dan mag iedereen zijn of haar stem weer laten horen voor de Tweede Kamerverkiezingen. NAJK vindt het belangrijk dat iedereen gaat stemmen. Om te helpen in je stemkeuze hebben we landbouwpolitici gevraagd hun standpunten voor jonge boeren en tuinders duidelijk te maken.

Op het moment van het schrijven van deze column kom ik zelf net terug van het voedseldebat. Dit debat, georganiseerd door LTO, FNLI en CBL, stond in het teken van voedsel(beleid). Er kwamen verschillende standpunten langs die de boer en tuinder raken. Gelukkig pleit het grootste deel van de partijen voor een beter inkomen voor de boer en tuinder. Ieder op zijn eigen manier. Verder werd er gedebatteerd over duurzame voedselproductie en onderwerpen als een belasting op producten als vlees en suiker. Het doel van de organiserende partijen was laten zien dat een gezamenlijke aanpak kan leiden tot mooie initiatieven. Met een breed gezelschap aan belangstellenden is ze dit ook gelukt.

Debatten zijn natuurlijk momentopnames. Daarom is het ook beter om te kijken naar langetermijndoelen en prestaties die partijen hebben geleverd. Ik merk dat op dit moment veel onvrede onder onze leden als het gaat om vertrouwen in politiek. Recente discussies over het verplichten van weidegang helpen hier absoluut niet aan mee. Eenzijdige, vaak op emotie gestoelde berichtgeving, voert hier de boventoon. Het is daarom juist onverstandig om niet te gaan stemmen.

De komende regeerperiode staan voor de landbouw zeer belangrijke onderwerpen op de agenda: de invulling van het nieuwe actieprogramma Nitraatrichtlijn, de Nederlandse inzet voor het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en wellicht wetgeving over reductie van broeikasgassen in de agrarische sector. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag kunnen onderwerpen als de invoering van een suikerbelasting of vleesbelasting op de agenda komen. Wil je hier invloed op uit oefenen? Begin dan met het uitbrengen van je stem! In onze video’s geven landbouwwoordvoerders van een aantal (grote) politieke partijen antwoord op twee vragen: welke drie zaken ga jij realiseren voor jongen boeren en tuinders, wanneer u minister voor landbouw bent? En, hoe ziet volgens u de Nederlandse land- en tuinbouw er over twintig jaar uit? Door de filmpjes te bekijken krijg je snel inzicht waar de politieke partijen op landbouwgebied voor staan.

NAJK hoopt je hierbij te helpen bij het maken van de juiste keuze in het stemhokje. Je kiest niet alleen voor een politieke partij maar je kunt jouw stem geven aan een persoon op de lijst. Door bijvoorbeeld te kiezen voor de landbouwwoordvoerd(st)er van de partij, in plaats van nummer 1 van de lijst, kun je er mede voor zorgen dat deze persoon genoeg voorkeurstemmen krijgt om zitting te mogen nemen in de Tweede Kamer. Zo help je aan kennis over landbouw in de Tweede Kamer. Kortom: jonge boeren en tuinders, kies wijs!


Andre Arfman

Als voorzitter van NAJK is Andre Arfman druk voor de agrarische jongeren. Dit combineert hij met zijn baan bij Alfa Accountants en het werk op het melkveebedrijf in Vorden.