Young Professional reis naar Indonesië

NAJK start dit najaar met Young Professionalreizen. Dit zijn reizen waarbij een groep leden van NAJK een bezoek brengt aan een bepaald land, en daar met een specifieke opdracht aan de slag gaat. De reizen zijn bedoeld voor zowel jonge boeren als leden werkzaam in de agribusiness. In september staat de eerste reis gepland naar Indonesië, waar FrieslandCampina Indonesia NAJK om advies heeft gevraagd. Jij kunt, samen met nog vijf jongeren, met NAJK mee naar Indonesië. Je maakt er kennis met de melkveehouderij en geeft, naar aanleiding van de bedrijfsbezoeken, gesprekken en indrukken, advies om de jonge melkveehouders in Indonesië te versterken.

Bedrijfsovername in Indonesië

Bedrijfsovername in Indonesië verloopt heel anders dan in Nederland. Vaak worden agrarische bedrijven pas overnemen als de ouders zijn overleden. De bedrijven zijn te klein om er twee inkomens uit te halen, dus veel jongeren trekken weg naar de stad om daar werk te zoeken. Vaak komen ze niet meer terug naar het platteland, waardoor dat platteland vergrijst. De gemiddelde leeftijd van Indonesische boeren stijgt al jaren en is momenteel 46 jaar. De vraag naar melk zal de komende jaren toenemen, waardoor op termijn een tekort aan melkveehouders zal ontstaan.

Melkveehouderij in Indonesië

FrieslandCampina Indonesia verwerkt jaarlijks 600 miljoen liter melk. Een gedeelte daarvan wordt geleverd door lokale melkveehouders. FrieslandCampina onderhoudt nauw contact met de boeren, die samenwerken in kleine coöperaties. Gemiddeld hebben de veehouders drie tot vijf koeien. Dagelijks rijden ze met hun melkbus naar één van de honderden kleine opvangstations. Van hieruit gaat de melk naar de coöperaties. Na keuring gaat de melk in grote tankwagens naar de fabrieken. FrieslandCampina helpt de coöperaties en melkveehouders om de kwaliteit van de verse melk te verbeteren, bijvoorbeeld door het verbeteren van de hygiëne en leveren van hoogwaardig veevoer. FrieslandCampina Indonesia richt zich sterk op gezondheid en uitgebalanceerde voeding voor consumenten. Ruim de helft van de Indonesische bevolking is jonger dan 35 jaar. Er zijn veel gezinnen met jonge kinderen en de afzetmarkt is dan ook groot. Baby- en kindervoeding nemen hier een belangrijke plaats in en is een gezonde en veilige voeding voor de jongste Indonesiërs.

Advies

FrieslandCampina Indonesia is een Dairy Development Program (DDP) gestart. Hieruit zijn 30 jonge boeren geselecteerd die via dit programma getraind worden om de melkveehouderij in Indonesië te versterken. FrieslandCampina Indonesia heeft NAJK gevraagd om hen te helpen bij het opzetten van een jonge boerenorganisatie in Indonesië en jonge boeren in Indonesië te motiveren om hun bedrijf te versterken of eventueel te starten, zodat het platteland niet verder vergrijst.

Hoe doen we dat?

De eerste paar dagen bezoeken we verschillende melkveebedrijven van deelnemers van het DDP en ga je in gesprek met directbetrokkenen. Ook bezoeken we een melkcoöperatie, die ons het proces van productie tot afzet van melk laat zien. Aan de hand van de informatie die we krijgen tijdens de bezoeken presenteren we onze bevindingen en vertellen hoe het er in Nederland aan toe gaat. De dagen erna staan in het teken van informatieoverdracht; met behulp van workshops en discussies geven we de jonge Indonesische boeren advies hoe zij een jongerenorganisatie op kunnen zetten en de melkveehouderij in Indonesië kunnen versterken.

Voorafgaand aan de reis worden enkele voorbereidingsbijeenkomsten gepland om de Young Professionals te informeren over de opdracht en deze voor te bereiden. Naar aanleiding van de bezoeken en gesprekken geeft de groep een advies en ontwikkelt een bijpassend stappenplan, waarmee de coöperatie aan de slag kan. Deze reis wordt door NAJK en FrieslandCampina samen georganiseerd.

.

Praktische informatie

Wanneer?
  • Begin september 2017
  • 7 dagen (excl. reistijd van ± 2 dagen)
Voor wie?
  • 6 deelnemers per reis
  • NAJK-leden met een brede interesse, dus uit verschillende sectoren of werkend in de agribusiness!
Wat wordt van je verwacht?
  • Actieve deelname voor, tijdens en na de reis in het uitdiepen, voorbereiden en adviseren ten behoeve van de opdracht
  • Eigen bijdrage: € 900,- per persoon in vlucht, visum, overnachtingen, maaltijden, verzekering, vervoer en reisbegeleiding vanuit NAJK. De rest van de kosten worden betaald door FrieslandCampina Indonesia en het ministerie van EZ
Deelnemen?
  • Lees de voorwaarden van inschrijving deelnemers en meld je voor 15 mei 2017 aan via het inschrijvingsformulier.
Meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Liesbeth Schuurman via 030-2769832 of Lschuurman@najk.nl

Deze reis wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken

Helaas, je kunt  je niet meer opgeven voor deze reis. Hou de site in de gaten voor de volgende reizen!