Jonge boer en tuinder, kies wijs!

Nog ongeveer twee weken te gaan, dan mag iedereen zijn of haar stem weer laten horen voor de Tweede Kamerverkiezingen. NAJK vindt het belangrijk dat iedereen gaat stemmen. Om te helpen in je stemkeuze hebben we landbouwpolitici gevraagd hun standpunten voor jonge boeren en tuinders duidelijk te maken.

Op het moment van het schrijven van deze column kom ik zelf net terug van het voedseldebat. Dit debat, georganiseerd door LTO, FNLI en CBL, stond in het teken van voedsel(beleid). Er kwamen verschillende standpunten langs die de boer en tuinder raken. Gelukkig pleit het grootste deel van de partijen voor een beter inkomen voor de boer en tuinder. Ieder op zijn eigen manier. Verder werd er gedebatteerd over duurzame voedselproductie en onderwerpen als een belasting op producten als vlees en suiker. Het doel van de organiserende partijen was laten zien dat een gezamenlijke aanpak kan leiden tot mooie initiatieven. Met een breed gezelschap aan belangstellenden is ze dit ook gelukt.

Debatten zijn natuurlijk momentopnames. Daarom is het ook beter om te kijken naar langetermijndoelen en prestaties die partijen hebben geleverd. Ik merk dat op dit moment veel onvrede onder onze leden als het gaat om vertrouwen in politiek. Recente discussies over het verplichten van weidegang helpen hier absoluut niet aan mee. Eenzijdige, vaak op emotie gestoelde berichtgeving, voert hier de boventoon. Het is daarom juist onverstandig om niet te gaan stemmen.

De komende regeerperiode staan voor de landbouw zeer belangrijke onderwerpen op de agenda: de invulling van het nieuwe actieprogramma Nitraatrichtlijn, de Nederlandse inzet voor het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en wellicht wetgeving over reductie van broeikasgassen in de agrarische sector. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag kunnen onderwerpen als de invoering van een suikerbelasting of vleesbelasting op de agenda komen. Wil je hier invloed op uit oefenen? Begin dan met het uitbrengen van je stem! In onze video’s geven landbouwwoordvoerders van een aantal (grote) politieke partijen antwoord op twee vragen: welke drie zaken ga jij realiseren voor jongen boeren en tuinders, wanneer u minister voor landbouw bent? En, hoe ziet volgens u de Nederlandse land- en tuinbouw er over twintig jaar uit? Door de filmpjes te bekijken krijg je snel inzicht waar de politieke partijen op landbouwgebied voor staan.

NAJK hoopt je hierbij te helpen bij het maken van de juiste keuze in het stemhokje. Je kiest niet alleen voor een politieke partij maar je kunt jouw stem geven aan een persoon op de lijst. Door bijvoorbeeld te kiezen voor de landbouwwoordvoerd(st)er van de partij, in plaats van nummer 1 van de lijst, kun je er mede voor zorgen dat deze persoon genoeg voorkeurstemmen krijgt om zitting te mogen nemen in de Tweede Kamer. Zo help je aan kennis over landbouw in de Tweede Kamer. Kortom: jonge boeren en tuinders, kies wijs!


Andre Arfman

Als voorzitter van NAJK is Andre Arfman druk voor de agrarische jongeren. Dit combineert hij met zijn baan bij Alfa Accountants en het werk op het melkveebedrijf in Vorden.