“Schippers, denk ook aan de toekomst van Nederlandse land- en tuinbouw”

Jonge boeren en tuinders hebben behoefte aan een kabinet dat prioriteit maakt van de land- en tuinbouw. Die boodschap heeft Andre Arfman, voorzitter van NAJK, neergelegd bij kabinetsinformateur Edith Schippers. “De Nederlandse land- en tuinbouw is toe aan een ministerie voor landbouw met veel passie en trots voor de Nederlandse agrarische sector”, aldus Arfman.

Continuïteit Nederlandse land- en tuinbouw

In de brief aan Schippers wijst Arfman onder andere op het belang van ondernemersruimte voor jonge boeren en tuinders. Arfman: “Al jaren staat het aantal jonge boeren en tuinders die een agrarisch bedrijf voort willen zetten onder druk. Het is voor de continuïteit van de agrarische sector van groot belang dat jonge boeren en tuinders de ruimte krijgen en weer volop perspectief zien om te ondernemen in de groene ruimte.” Hij doet een beroep op Schippers om bij de informatie het belang van jonge boeren en tuinders voorop te stellen.

Ministerie voor landbouw

NAJK spreekt de wens uit voor een ministerie voor landbouw: “De land- en tuinbouw raakt iedereen. Daarom hopen wij dat het nieuwe kabinet prioriteit maakt van de land- en tuinbouw. Dat er een ministerie komt voor landbouw, met veel passie en trots voor de Nederlandse agrarische sector en natuurlijk in het speciaal de jonge boeren en tuinders”, aldus Arfman. Jonge boeren en tuinders staan voor grote uitdagingen in de toekomst: klimaatverandering, bodemvruchtbaarheid, het nieuw te vormen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). “Wij jonge ondernemers hebben goud in handen als de overheid inzet op duurzame oplossingen die de land- en tuinbouw te bieden heeft.”

Inzet kabinet

Ook heeft NAJK in de brief aan Schippers de belangrijkste thema’s voor de nieuwe regeerperiode kernachting weergegeven in 12 punten. Hierbij wordt ingezet op onder andere verbetering van de bodemkwaliteit, een eerlijke verdeling van marktmacht, ruimte voor innovatie en groen onderwijs.

Lees hier de volledige brief aan Edith Schippers!