Europese jonge boeren presenteren visie GLB na 2020

 

CEJA, de Europese koepelorganisatie van jonge boeren, heeft haar visie op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 gepresenteerd. Dit deed zij op dinsdag 23 mei 2017 voor eurocommissaris landbouw en plattelandsontwikkeling Phil Hogan. Boodschap hierin was: jonge boeren hebben grote behoefte aan een ambitieus en consistent beleid voor de landbouwsector.

CEJA pleit in haar document ‘Young farmers are key in the future CAP’, voor meer geld voor de sector. Dit ondersteunt de stabiliteit van de sector, voedselzekerheid, voedselveiligheid en het agrarische gezinsbedrijf. Ook bevordert dit de leefbaarheid van het platteland en investeringen in de lokale plattelandseconomie. Daarom stelt CEJA voor dat het GLB na 2020 zich richt op drie hoofdonderwerpen: generatievernieuwing, duurzame economische ondersteuning en progressieve en proactieve milieumaatregelen.

Generatievernieuwing

Generatievernieuwing moet een grote rol gaan spelen in het nieuwe beleid. Het is van belang dat jonge boeren altijd gestimuleerd worden om een boerderij te beginnen, of over te nemen. Samenwerking tussen oudere en jongere boeren moet daarom gemakkelijker worden. Dit om te stimuleren dat innovaties, bijvoorbeeld rond smart farming en onderzoek en ontwikkeling, door gezet worden. Volgens CEJA is dit de enige manier om een duurzame, maar ook winstgevende en productieve toekomst voor de sector te realiseren. Van het totale budget moet 20% ten goede komen aan de jonge boer.

Duurzame economische ondersteuning

50% van het budget van het GLB na 2020 zou volgens CEJA moeten gaan naar duurzame economische ondersteuning. Deze ondersteuning kan vergeleken worden met de huidige hectarepremie.

Progressieve en proactieve milieumaatregelen

Milieumaatregelen moeten een optie worden in het nieuwe GLB. Jonge boeren zijn zich bewust van de duurzaamheid- en milieu uitdagingen. De maatregelen moeten gericht worden op behoud van biodiversiteit, bescherming van het milieu en vermindering van klimaatverandering. 30% zou naar vooruitstrevende en proactieve milieumaatregelen moeten gaan.

Versimpeling

Als laatste geeft CEJA aan dat het beleid simpeler moet zijn. Hiermee ondersteunt ze de ambitie van de Europese Commissie om het beleid te vereenvoudigen.

Reactie NAJK

Een jaar lang is gewerkt aan het document. Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers heeft namens de Nederlandse jonge boeren input geleverd voor het document. “Wij zijn zeer tevreden met het document dat is opgeleverd. De Nederlandse jonge boer is gebaat bij het door CEJA voorgestelde beleid en het sterkt de ambitie van NAJK. Ondersteuning van jonge boeren komt door deze heldere visie weer hoog op de agenda van de Europese Commissie”.

Lees het volledige document van CEJA hier (Engelstalig).