Innovatiefonds voor telers beloont vier innovaties tijdens de PotatoEurope 2017

Op donderdag 14 september 2017 heeft het Innovatiefonds voor telers de winnende innovaties van het voorjaar 2017 bekendgemaakt. Dit gebeurde tijdens de PotatoEurope 2017 in Emmeloord. De aanmoedigingsprijzen gingen naar Erik Jeucken, Jan van den Oever, Linda Cebrian-Rampen en Sander Hendrikx. Het publiek koos het verbouwen van de Camellia Sinensis en verwerken tot echte Nederlandse thee uit als winnaar.

De ingezonden innovaties zijn beoordeeld op de mate van innovatie, implementeerbaarheid, verbetering van productie, innovatief vermogen en de inbreng van de ondernemer. “Akkerbouwers en tuinders zijn creatief in het bedenken van oplossingen voor hun bedrijf. Het Innovatiefonds wil deze innovaties stimuleren en hun expertise delen met anderen”, aldus Doeko van ’t Westeinde, voorzitter van het Innovatiefonds voor telers. Het Innovatiefonds voor telers heeft uit inzendingen vier innovatieve ideeën van telers beloond met een financiële stimulans.

Plantgattoepassing bodemverbeteraar en nutriënten in boomkwekerij

Een van de vier aanmoedigingsprijzen ging naar Erik Jeucken. Hij stuurde zijn innovatie in, gericht op de boomkwekerij. “Boomkwekerijteelten staan meerdere jaren op dezelfde plek op het perceel. Daarmee is een gezonde bodem van groot belang. Bodemverbetering vindt nu vaak na het planten plaats. We willen kijken op welke wijze en met welke producten de bodem verbeterd kan worden op gebied van bodemleven, organische stof en nutriënten, toegepast in het plantgat”, aldus Erik Jeucken.

Drukontlaster hydraulische koppelingen

Jan van den Oever ontving ook een financiële beloning van het Innovatiefonds voor telers. Hij bedacht een drukontlaster voor hydraulische koppelingen. Jan: “Bij machines die buiten in de zon staan komt door opwarming druk op de hydraulische leidingen. Dit is enkel te verhelpen door de koppeling op een hard voorwerp te stuiken waarbij olie vrijkomt en daarmee de druk verdwijnt. De olie komt op de grond, op de machine en in de kleding. Iedere agrariër, loonwerker en tuinder kent dit probleem. Mijn idee, de drukontlaster, lost dit probleem op en vangt de olie op zodat die niet in het milieu terechtkomt.”

Biologische Nederlandse thee

Linda Cebrian-Rampen is betrokken bij het opzetten en ontwikkelen van de eerste Nederlandse theeplantage. “Steeds meer mensen ervaren hoe lekker en gezond losse thee is en de vraag naar dit product stijgt ieder jaar. Echter, dit product wordt nog steeds uit Azië of Afrika gehaald. Met het verbouwen van de Camellia Sinensis, oftewel: de theeplant, in Nederland ontwikkel je een geheel nieuwe tak binnen de Nederlandse land- en tuinbouw”, vertelt Linda. Het publiek bracht ook de meeste stemmen uit op de innovatie van Linda. Hiermee won zij de publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers.

Terugdringen van herbiciden- en kunstmestgebruik

Sander Hendrikx liep, net als vele anderen, op zijn bedrijf aan tegen strengere regels voor herbicidengebruik en het gebruik van (kunst)meststoffen. Hij ontving met zijn plan ook de aanmoedigingsprijs van het Innovatiefonds voor telers. Sander: “Het plan is om onder de planten een laagje compost of koemest te strooien dat vrij is van onkruidkiemen. Hierdoor heeft het onkruid minder kans om te ontkiemen en wordt het bodemleven gestimuleerd om dit organisch materiaal om te zetten in beschikbare elementen voor de plant.

De verwachting is ook dat er minder beregend hoeft te gaan worden in droge periodes, omdat de grond onder de zogenoemde mulchlaag langer vochtig blijft. Inmiddels is er een compostwagen geheel op maat ontwikkeld en kunnen we dit jaar gaan proefdraaien.”

Met het Innovatiefonds wil NAJK met de partners ABAB, Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer Crop Science, Kwoot, OCI Agro en Syngenta, innovatie bij agrarische ondernemers in de akkerbouw en tuinbouw stimuleren. Ook in het najaar van 2017 kunnen agrarische ondernemers hun innovaties indienen opwww.innovatiefondsvoortelers.nl. De volgende openstelling loopt tot 6 november 2017.