NAJK: trek lering uit droogteperiode

Donderdag 23 augustus 2018 heeft minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit duidelijkheid gegeven over de droogtemaatregelen. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is blij met deze tegemoetkoming van de minister, maar roept op om ook lering te trekken uit afgelopen periode. De klimaatverandering zorgt steeds vaker voor extreme weerssituaties.

Uit de Kamerbrief van donderdag 23 augustus blijkt dat boeren op verschillende manieren tegemoet gekomen worden in verband met de droogte. Boeren mogen nu definitief langer mest uitrijden, de periode voor het scheuren van grasland is verlengd en er is uitstel van verplichte inzaai van een vanggewas na de teelt van mais. Ook mogen boeren die door de droogte niet kunnen voldoen aan de vergroeningseisen hiervoor niet gekort worden op hun premies. Daarnaast kunnen boeren een verklaring bij RVO aanvragen om eenvoudiger een overbruggingskrediet bij banken te krijgen en kunnen boeren uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. “De droogte en hitte van afgelopen periode hebben veel schade veroorzaakt aan de gewassen. We hebben lang op duidelijkheid over de maatregelen moeten wachten. Wij zijn blij dat de duidelijkheid er nu eindelijk is en de minister de boeren tegemoetkomt”, aldus Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw.

Trek lering

Van ’t Westeinde: “We verwachten de komende jaren steeds meer klimaatextremen, zoals aanhoudende droogte, hitte of extreme buien. Daarom moeten we lering trekken uit de afgelopen periode. Jonge boeren zijn extra kwetsbaar, want ze beschikken over het algemeen nog niet over de benodigde buffers. De huidige vorm van de brede weersverzekering is niet aantrekkelijk genoeg.  Daarnaast moet er een fundamentele discussie komen over zoetwatervoorziening om langer te kunnen beregenen.  Meer extremen in het weer vragen om flexibele wetgeving. Er moet meer gekeken worden naar de praktijksituatie dan naar een datum op de kalender. NAJK vindt dat er ook in Europees verband naar de problemen gekeken moet worden. Ook in andere Europese lidstaten heeft de aanhoudende droogte grote verliezen veroorzaakt. In bijvoorbeeld Duitsland en België is reeds financiële steun aangekondigd. Dit komt het gelijk speelveld in de EU niet ten goede. De extreme weersbeelden vragen ook ander ondernemerschap van boeren.  Zowel het verbeteren van bodemkwaliteit als financiële weerbaarheid zijn onderwerpen waar ook NAJK op inzet. Kortom de hele land- en tuinbouw moet zich voorbereiden op de veranderende weerssituaties”.