35 knelpunten aangepakt met maatwerkaanpak regeldruk Agrofood

In het regeerakkoord van het voorgaande kabinet Rutte II zijn concrete doelstellingen opgenomen om de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals te verminderen. In 2016 is een tweede ronde Maatwerkaanpak Agrofood van start is gegaan. NAJK riep haar leden op om knelpunten te melden bij het Agroloket. De gemelde knelpunten zijn verzameld in het rapport Maatwerkaanpak Regeldruk Agrofood, van de 35 belangrijkste knelpunten zijn er al 11 opgelost.

Bij het Agroloket konden agrarische ondernemers, op een laagdrempelige manier, knelpunten aanmelden. Het ging om onnodige regeldruk in de dagelijkse bedrijfsvoering en belemmeringen bij voorgenomen innovatieve investeringen. Het doel van de maatwerkaanpak was het verminderen van de gevoelde regeldruk door de agrofoodsector. De focus lag hierbij op de aanpak van inefficiënties bij de uitvoering en niet op het behalen van kwantitatieve resultaten.

35 knelpunten

In mei 2018 is het eindrapport ‘Tweede ronde maatwerkaanpak regeldruk Agrofood’ uitgekomen. In dit rapport staan de belangrijkste ingediende knelpunten voor de agrarische sector. In totaal zijn er meer dan 150, voornamelijk voor de agrarische sector, knelpunten ontrafelt. In overleg met het bedrijfsleven en de overheid heeft het ministerie de 35 belangrijkste knelpunten voor de agrarische sector geselecteerd. Ook NAJK is betrokken geweest bij de selectie van de knelpunten.

De 35 geselecteerde knelpunten zijn opgedeeld in elf verschillende thema’s. De drie thema’s met de meeste knelpunten zijn: mest, verplicht leveren van gegevens en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Feiten:

  • 11 knelpunten zijn opgelost
  • 15 knelpunten hebben uitzicht op een oplossing
  • Bij 6 knelpunten is nog geen oplossing in zicht
  • 5 knelpunten zijn teruggetrokken door de indieners

In het rapport staan alle geselecteerde knelpunten beschreven met bijbehorende acties. Bekijk hier de resultaten en stand van zaken van de knelpunten. De (mogelijke) oplossingen zijn samen met brancheorganisaties en ondernemers uitgewerkt.

Uitrijperiode verlegd

Eén van het knelpunt waar een oplossing voor is gevonden is het verlengen van de uitrijperiode van dierlijke mest (drijfmest) op bouwland. Door het verschuiven van het groeiseizoen na de uitrijperiode wordt volgens de sector vaak noodgedwongen mest uitgereden onder (soms) niet optimale omstandigheden. Dankzij het melden van de regeldruk is de uitrijperiode twee weken, tot 15 september, naar achteren geschoven. Deze wijziging wordt opgenomen in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en gaat per 1 januari 2019 in. Andere acties naar aanleiding van het rapport worden in 2018 en 2019 verder door de sector opgepakt.

Weg met onnodige regels

Vanaf 2017 is de Maatwerkaanpak regeldruk vervangen door het digitale Agroloket. Hier kunnen ondernemers het hele jaar door onnodige regeldruk in de dagelijkse bedrijfsvoering en belemmeringen bij voorgenomen innovatieve investeringen melden. Dit kan via het mailadres agroloket@minez.nl. Na het aanmelden van een knelpunt krijg je binnen enkele dagen reactie van het loket op je ingediende knelpunt en voorgestelde oplossing.

Het eindrapport Maatwerkaanpak Regeldruk Agrofood lees je hier.

Meer informatie over het Agroloket vind je hier.