Bedrijfsovernamefonds in troonrede

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft voor het eerst in vijf jaar boeren en tuinders genoemd tijdens de troonrede. In de troonrede werd expliciet aandacht besteed voor het fonds voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen. “Wij zijn zeer verheugd over de waardering van de koning over onze sector en voor de dagelijkse productie van ons voedsel. We zijn positief over  het aangekondigde bedrijfsovernamefonds dat nu daadwerkelijk gaat komen.” aldus NAJK-voorzitter Andre Arfman.

Op Prinsjesdag werd door Zijne Majesteit Koning Willem- Alexander de troonrede voorgelezen: “… En met waardering voor onze boeren, tuinders en vissers, die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel. Het kabinet komt met gerichte maatregelen om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden. Daarnaast komt er een fonds voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen.”  Ook maakte de regering de miljoenennota bekend.

Behoud vitale agrarische sector

Vergrijzing in de agrarische sector en het gebrek aan (jonge) opvolgers zijn voor NAJK al jaren een signaal dat hierin iets moet gebeuren. Zo wordt een vitale agrarische sector in Nederland behouden. Het opnemen van het bedrijfsovernamefonds was een goede stap in de juiste richting. Nu het bedrijfsovernamefonds concreet ingevuld gaat worden, hoopt NAJK op een goede inzet van de middelen die dit fonds beschikbaar stelt. NAJK zet zich hiervoor in. Ook verwacht NAJK dat er snel duidelijkheid kan worden verschaft over hoe het fonds eruit komt te zien.

Meer geld voor onderzoek

Naast het bedrijfsovernamefonds investeert het kabinet het komende jaar ook weer meer geld in onderzoek. Dit onderzoek is nodig om de huidige uitdagingen waar jonge boeren mee te maken krijgen met feiten te onderbouwen. Ook hier is NAJK tevreden over. Arfman: “We zien dat steeds meer discussies worden gevoerd op emotie in plaats van feiten, dat is geen goede ontwikkeling. De agrarische sector staat de komende jaren voor forse uitdagingen op het gebied van onder andere klimaat, bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Goed en onafhankelijk onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren in het behalen van de gestelde doelen, zonder dat dit ten koste gaat van het verdienmodel van de (jonge) boer en tuinder.”

NAJK gaat er vanuit dat met deze begroting een basis gelegd kan worden voor de invulling van de visie van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Arfman: “De visie, die ons een stip op de horizon geeft, zal verder uitgewerkt worden in een strategie. Ik hoop dat wij als jonge boeren en tuinders daaraan kunnen bijdragen.”