DAJK en GrAJK | Provinciale akkerbouwavond

Gewasbescherming, waar gaat het naar toe?

Op maandag 4 februari nodigen we je uit samen met leden van GrAJK om een kijkje te nemen bij de Rabobank in Assen. Na een introductie en mededelingen vanuit de Rabobank is het woord aan Hans Buikema, Crop Advisor Akkerbouw Noordoost Nederland bij Syngenta.

Aan de vooravond van een nieuw groeiseizoen hebben we het graag over gewasbeschermingsmiddelen. Hoe komen toelatingen van werkzame stoffen tot stand, kan je iets doen om de inperking van werkzame stoffen tegen te gaan en wat zijn de  alternatieven? Hans vertelt hierover.

Kortom een mooi programma voor de akkerbouwers  en de kans om ook Groningse agrarische jongeren te ontmoeten.

We zien je graag op 4 februari as.

 

Wanneer:     Maandag 4 februari 2019

Waar:              Rabobank in Assen

Adres:             Neptunusplein 2, 9401 CZ Assen

Aanvang:     20.00 uur

De toekomst begint vandaag | Een goede start van 2019!

Het jaar 2019 begint goed voor de vijf jonge agrarisch ondernemers die als winnaars uit de bus kwamen bij de actie ‘De toekomst begint vandaag’. Deze actie biedt jonge boeren en tuinders professionele ondersteuning bij uitdagingen en problemen van de ontwikkeling bij hun toekomstvisie. Donderdag 10 januari 2019 leerden de jonge boeren elkaar en elkaars uitdagingen kennen.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Het coaching traject vanuit de Rabobank met de jonge ondernemers is uniek. De coaching is gepersonaliseerd en hangt af van het probleem of de uitdaging van de jonge boer.  NAJK zal de jonge boeren op de voet volgen, via bijvoorbeeld blogs en vlogs,  dus houd onze website en social media in de gaten! Op deze manier willen we een inkijkje geven in bepaalde problemen die misschien ook wel bij jou spelen.

Wie zijn de winnaars?

Graag stelt NAJK en Rabobank de jonge agrarisch ondernemers aan jullie voor:

Maarten de Groot

Hoe ga je ermee om wanneer meerdere broers en/of zussen het boerenbedrijf over willen nemen? Dat is een vraagstuk waar Maarten de Groot 33 jaar, mee worstelt.  Hij en zijn broer willen beiden graag melkveehouder worden, hoe ga je daar met de familie mee om? Ga je het bedrijf splitsen of moet er een ander bedrijf bij gezocht worden in de omgeving?

Joris van Lierop

Als agrarisch ondernemer in de legpluimveesector houdt Joris van Lierop 160.000 leghennen. De productie van de eieren gaat efficiënt, alleen de prijzen voor de scharreleieren zakken vaak door de ondergrens. Hij vraagt zich daarom af of een uitbreiding van het bedrijf wel de juiste investering is of dat hij op zoek moet naar nieuwe verdienmodellen zoals vrije uitloop- of bio-leghennen.

Thomas Zijlmans

Akkerbouwer in de mooie West-Brabantse klei, dat is hoe Thomas Zijlmans zichzelf omschrijft. Hij wil graag omschakelen naar een biologisch akkerbouw bedrijf. Tijdens zijn studie kwam hij namelijk in aanraking met biologische akkerbouw. Hij heeft zich al verdiept in de markt en de teelt, alleen moet hij zijn plannen nu nog omzetten naar een bedrijfsplan. Hij wil graag weten wat de bedrijfskundige consequenties van deze omschakeling zullen zijn en deze in kaart brengen.

Remco Kruitbos

Remco Kruitbos heeft geen agrarisch bedrijf in de familie die hij over kan nemen, maar wil wel graag melkveehouder worden. Via zijn werk bij een melkveehouder zonder opvolger kan hij misschien toch zijn droom om boer te worden verwezenlijken. De samenwerking loopt goed maar bij een buitenfamiliaire overname lopen beide partijen vaak tegen financiële en emotionele drempels  aan. Hoe kan een buitenfamiliaire overname tot een succes gebracht worden?

Linda Versluis- Swagemakers

De winkel van Linda Versluis-Swagemakers loopt goed, ze heeft net de leiding overgenomen van haar schoonouders en wil de winkel graag eigen maken. Ook is de winkel aan een verbouwing toe, hoe maakt ze de winkel toekomstbestendig? Een breder assortiment? Beleving in de winkel creëren? Of klanten meer bij te brengen over de vitamines en mineralen die in de producten zitten? Welke ideeën hebben de meeste potentie en hoe zet je de ideeën om naar realisatie?

De winnaars zijn ook te volgen op het agrarisch Rabobankplatform Global Farmers waar je ze vragen kunt stellen of tips kunt geven.

NAJK tevreden over opzet bedrijfsovernamefonds

Het bedrijfsovernamefonds zal bestaan uit de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) en een opleidings- en coachingsdeel. Dit maakte minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdag 9 januari in een Kamerbrief bekend. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) was nauw betrokken bij de opzet van het bedrijfsovernamefonds.

In het regeerakkoord van kabinet-Rutte III was 75 miljoen euro gereserveerd voor het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren. In de afgelopen periode is geïnventariseerd waar behoefte aan is en hoe het bedrijfsovernamefonds kan bijdragen om jonge boeren klaar te stomen voor hun toekomst en de agrarische bedrijfsovernames mogelijk te maken. NAJK is tevreden met de hoofdlijnen van het bedrijfsovernamefonds dat nu door de minister is gepubliceerd.

Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten
De Garantieregeling VVK is bedoeld om de solvabiliteit te versterken. Met deze Garantieregeling staat de overheid garant voor een gedeelte van de  lening. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor financiers om een lening te verstrekken en wordt de leencapaciteit van het agrarisch bedrijf vergroot. 64 miljoen van het beschikbare budget is bestemd voor deze Garantieregeling. “NAJK heeft met succes ervoor gepleit om het bedrijfsovernamefonds niet voor twee jaar beschikbaar te maken, zoals in het regeerakkoord stond, maar voor een langere periode. NAJK is positief over deze keuze”, aldus Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername.

Opleiding en coaching
In het bedrijfsovernamefonds is ook aandacht voor de emotionele en sociale kant van bedrijfsovername. Dit gaven jonge boeren aan tijdens de ronde die NAJK met het ministerie van LNV door het land heeft gemaakt. 11 van de 75 miljoen uit het bedrijfsovernamefonds is gereserveerd voor het opzetten van een opleidings- en coachingstraject.

Verder uitwerking
De aankomende periode zal de opzet van het bedrijfsovernamefonds verder worden uitgewerkt. Draaijer: “Het is heel goed dat er een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren komt. Ondersteuning, in kapitaal en kennis, van jonge boeren is broodnodig. Wij jonge boeren zijn de voedselproducenten van de toekomst. NAJK zal daarom ook dicht op de verdere uitwerking van het bedrijfsovernamefonds zitten om een passend bedrijfsovernamefonds te realiseren.”

Hier kan je de Kamerbrief lezen.