[ADVERTORIAL] Varkens tegen verspilling

Het varken is een ultiem kringloopdier. Vroeger had nagenoeg iedereen een varken om de keukenresten op te ruimen. Het varken zette deze resten om in vlees en zo kwam het als hoogwaardige voeding terug op het bord. Ook nu eten varkens veel resten. Geen keukenresten meer, maar reststromen die op grote schaal afkomstig zijn uit de productie van levensmiddelen.

Zonder onze landbouwhuisdieren zouden deze restproducten één of meer treden lager op de ladder van Moerman hergebruikt worden en zou het milieueffect van het verwerken van deze stromen kleiner zijn. (Zie afbeelding ‘Ladder van Moerman’) Varkens spelen dus een belangrijke rol tegen de verspilling van hoogwaardige grondstoffen.

Bedrijfsrendement en kringlooplandbouw?

Pakweg een jaar geleden presenteerde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar visie over de omslag naar kringlooplandbouw. Wat deze visie qua uitvoering in de praktijk betekent, is nog niet concreet. Maar dat we, omwille van ons klimaat en de aarde op alle fronten zuiniger om moeten springen met grondstoffen, is wel duidelijk. Leuk en aardig allemaal, maar wat betekent dit voor mijn bedrijfsrendement, denk je wellicht? Voor het voeren van varkens hangt dat onder andere af van de grondstoffen die je kiest. Net als bij de traditionele manier van voeren. Tot zover weinig verschil dus… Het kiezen van de juiste grondstoffen daarentegen kan wél een uitdaging zijn.

De ene reststroom is de andere niet; een wereld van verschil

Het aanbod aan reststromen is zeer divers. Dit geldt voor de prijs, herkomst, samenstelling en, één van de belangrijkste kenmerken, de nutriëntwaarden. Hoe voedzaam en rijk reststromen aan hoogwaardige en goed opneembare voedingsstoffen zijn, hangt sterk af van de herkomst. Betreft het reststromen, ontstaan tijdens het productieproces, zoals tarwegries of gaat het om een hoogwaardig deegproduct, onbruikbaar als gevolg van een productiestoring, dat bestaat uit het beste van de tarwekorrel?

Het effect van hoogwaardige restproducten op de prestaties

De mate van benutbaarheid en de kwaliteit op nutriëntniveau is bepalend voor het effect op het resultaat en niet de prijs per 100 kg droge stof.

In de praktijk blijkt dat voer met daarin de unieke Food-for-Feed®-grondstoffen, dankzij haar betere benutbaarheid, een scherpere voerconversie geeft en een lagere fosfaatproductie.

Ter illustratie: in de tabel lees je wat het effect op de fosfaatproductie is wanneer je een gedeelte van de traditionele grondstoffen vervangt door Food-for-Feed®-grondstoffen (kolom ‘Nijsen/Granico’). Je kunt daarmee 5.231 kg P2O5 besparen (4.000 vleesvarkensplaatsen).

 

  Gem. excl. Nijsen/Granico Nijsen/Granico  Reductie
Aantal Vleesvarkensplaatsen 4.000 4.000
Voerconversie 2,56 2,5
Opleggewicht 25 25
Aantal rondes 3 3
P Aanvoer 14.046 11.762
N Aanvoer 32.166 26.935
P205 verschil 5.231 16,26%
Financieel voordeel:
Mestkosten per ton bij 4 kg Fosfaat à 4 Euro €32.693

Ruim 30 jaar circulair voerproducent

Nijsen/Granico maakt inmiddels ruim 30 jaar van levensmiddelen die niet in het winkelschap terechtkomen, (deels) circulair voer voor varkens. Inmiddels verwerken wij jaarlijks ruim 100.000 ton levensmiddelen (denk aan koek, brood, snoep, chocolade, deeg, sauzen en vlaaien) en kunnen wij varkensvoer maken dat tot 100% uit levensmiddelen, verwerkt tot de circulaire Food-for-Feed®-grondstoffen, bestaat. Voeders met Food-for-Feed®-grondstoffen kunnen, naast een positief effect op de carbon footprint, ook een gunstig effect hebben op je rendement.

Dit kan circulair voeren voor jou als varkenshouder betekenen:

  • Jij kunt met jouw varkens een scherpere voerconversie halen;
  • Jij kunt je mestafzetkosten verlagen dankzij een betere fosfaatefficiency en een lagere fosfaatproductie;
  • Jij kunt de carbon footprint van je varkens substantieel verlagen dankzij een substantieel lagere carbon food via voer;
  • Jij kunt bijdragen aan een lager landgebruik en minder import van grondstoffen voor voer.

Voor een goed rendement en een duurzamer stukje varkensvlees met een substantieel lagere carbon footprint!