Remco Kruithof | De toekomst begint vandaag

Hierna beschrijf ik, Remco Kruitbos, hoe het mij is vergaan na het winnen van de prijs ‘Bedrijfsadvies op maat’.

Met het bedrijfsadvies op maat wilde ik verder onderzoeken of het haalbaar is om een melkveebedrijf over te nemen van mensen die geen familie zijn.

Om deze vraag te beantwoorden, heb ik met de boer en boerin waar ik mee samenwerk verschillende adviseurs uitgenodigd: accountants, agrarische adviesorganisaties en onze accountmanager van de Rabobank. Een accountant heeft ons het langst geholpen. Na een flinke tijd kwam er een plan tot stand dat mogelijk haalbaar zou zijn.

Dit plan hebben we voorgelegd aan de fiscus, maar helaas bleek dat niet alle onderdelen van het plan
door de fiscus werden geaccepteerd. Dit betrof thema’s als het juridisch eigendom, schenkingsbelasting en de voortzettingseis voor de BOR. Toen zijn we opnieuw om tafel gegaan met verschillende adviseurs om aan het plan te schaven.

Naast alle fiscale en juridische uitdagingen, moesten we het ook financieel eens worden. Hiervoor hebben we veel met elkaar gesproken. Ook hebben we de accountmanager van de Rabobank bij dat
proces betrokken.

Uiteindelijk kwamen we helaas niet tot een voor beide partijen haalbaar en acceptabel plan. Dit kwam onder andere doordat de fosfaatrechten een hele grote financiële hobbel vormden. Na een lange zoektocht die veel energie kostte, vind ik het heel jammer dat een bedrijfsovername er niet inzit. We hebben er samen wel heel veel van geleerd en heel prettig samengewerkt.

De volgende tips geef ik mee aan mensen die ook een dergelijke samenwerking willen aangaan:

  • Er moet een goede klik zijn tussen de mensen die gaan samenwerken, zowel op bedrijfsniveau als op sociaal vlak.
  • Je moet met plezier kunnen (samen)werken.
  • Bij aanvang van de samenwerking is het goed om afspraken te maken. Een aantal daarvan komen op papier, maar vooral ook verwachtingen uitspreken naar elkaar. Denk onder andere aan (tijds)inzet, (financiële) beloning en wat er zou moeten gebeuren als de samenwerking toch stopt.
  • Goed advies is onbetaalbaar, maar denk ook (eerst) met elkaar goed na en bepaal je gezamenlijke visie voordat je een adviseur aan het werk zet.
  • Goede communicatie is de sleutel tot succes. Concreet betekent dit dat je vaak én regelmatig
    bij elkaar moet gaan zitten om te praten. Naast de praktische zaken die besproken moeten worden, kun je dan ook bespreken wat er goed gaat in de samenwerking en wat juist niet. Hiermee zorg je ervoor dat je de verwachting over ieders aandeel in het bedrijf afstemt. Het gebeurt soms dat er frustratie of teleurstelling is over het samenwerken. Het is handig om ook dat soort gevoelens op zo’n rustig (vergader)moment te bespreken.