NAJK begrijpt aankomende acties

NAJK maakt als één van de dertien partijen deel uit van het Landbouw Collectief. Doel van dit collectief is om een gezamenlijke en gedragen oplossing voor de landbouwsector in de stikstofproblematiek te zoeken. Hiertoe heeft het collectief in december een plan gepresenteerd hoe Nederland uit de stikstofimpasse kan komen. Sinds die tijd onderhandelt het Landbouw Collectief met de overheid over de stikstofmaatregelen. Het resultaat van dit overleg is voor de landbouw vooralsnog teleurstellend. NAJK steunt daarom ook de acties.

Waar het plan van het Landbouw Collectief inzet op het nemen van managementmaatregelen voor de stikstofreductie, maakt de overheid vooral andere keuzes. De overheid zet voornamelijk in op een gebiedsgerichte aanpak met uitkoop van diverse bedrijven. NAJK staat voor de boeren van de toekomst en bepleit binnen het Landbouw Collectief vooral inzet op de blijvers. Bijvoorbeeld door ontwikkelingsruimte te creëren op bedrijven waar jonge boeren graag verder willen. NAJK is dan ook teleurgesteld dat uit de meest recente Kamerbrief blijkt dat de overheid maar liefst 350 miljoen euro vrij maakt voor de uitkoop van bedrijven. NAJK had liever gezien dat dit geld besteed zou worden aan het stimuleren van innovaties en aanpassing van bedrijven die wel door willen met ondernemen. Daarnaast zal het resultaat van de dure uitkoop van deze bedrijven waarschijnlijk heel klein zijn. Aanstaande donderdag, 20 februari, zullen deze vermoedens onderstreept worden met de analyseresultaten van de RIVM-cijfers door het Mesdagfonds. Met het plan van het Landbouw Collectief bereiken we meer en sneller de stikstofreductie, blijft er ruimte voor blijvers en raakt Nederland sneller uit de impasse.

Helaas maakt de overheid tot dusver andere keuzes en wachten zij ook de analyse van het Mesdagfonds niet af voor de plannen in de Tweede Kamer te behandelen. Voor FDF was dit de reden om op aanstaande woensdag 19 februari nogmaals in actie te komen. Ook Agractie heeft nieuwe acties aangekondigd. NAJK begrijpt dit volkomen en staat daar ook achter. FDF en Agractie maken net als NAJK deel uit van het landbouw Collectief, waar van ieders kracht gebruik wordt gemaakt. De kracht van FDF en Agractie is het organiseren van acties. De kracht van NAJK zit hem vooral op het in gesprek blijven met de politiek en haar beleidsbepalers. Vanuit die hoek hopen wij hen met feiten en praktijkvoorbeelden te kunnen overtuigen. Door ons op zowel regionaal als landelijk niveau in te zetten, hopen wij de politiek op andere gedachten te kunnen brengen.