NAJK en Interpolis gaan samen verder en starten een jongerenraad

Tijdens een inspirerende avond op proefstal Kalverhouderij Beekzicht in Barneveld op maandag 2 maart ondertekenden NAJK en Interpolis de hernieuwde samenwerking. “Heel waardevol om elkaar te blijven inspireren. Dat is waarom we samen verder gaan en een Interpolis- jongerenraad starten,” aldus Andre Arfman, voorzitter van NAJK. “Wij delen graag onze kennis, maar laten ons heel graag inspireren door de ideeën en visie van jonge, actieve ondernemers uit de glastuinbouw, veehouderij en open teelt,” aldus Adri Witlox van het agrarisch bureau van Interpolis.

Het bezoek aan de duurzame en innovatieve proefstal Kalverhouderij Beekzicht leverde mooie inzichten die bruikbaar zijn voor de aanwezigen uit alle sectoren. Over en weer werden beelden, ideeën en visies  uitgewisseld. Waarop baseer je je keuzes bij de ontwikkeling of transitie van je bedrijf? Wat zijn hiervan de effecten voor je bedrijf van vroegtijdige keuzes op  bijvoorbeeld bouw, teelt of  vleesras? Over en weer werd gesproken over bekende bedrijfsontwikkelingen. De deelnemers werden uitgedaagd na te denken over onderwerpen waar niet iedereen bij stilstaat, maar toch mee geconfronteerd wordt.  Hoe ga je bijvoorbeeld om met de gevolgen van het veranderende weer, brand, uitval van installaties en verandering van wetgeving? De deelnemers waren positief verrast over de dynamiek en inspiratie die ontstonden tijdens deze discussieavond.

Een mooie volgende fase in de samenwerking tussen NAJK en Interpolis
Arfman: “De wereld van ondernemers verandert snel. Bij bedrijfsovername komt meer kijken dan vakkennis en ambitie. Wij hebben, meer dan onze ouders, te maken met innovaties, duurzaamheidsvraagstukken en onze omgeving. Goed om te kijken welke partijen je daarbij betrekt én wat de gevolgen zijn van de keuzes die je maakt. Heel waardevol om met elkaar in gesprek te zijn. Dit wordt doorgezet in de Interpolis-jongerenraad.” Witlox is verheugd op deze nieuwe manier van samenwerken: “Het overnemen van een agrarisch bedrijf gaat naast financiering over ondernemerschap en het beheersbaar maken van risico’s. Wij delen graag onze kennis, maar laten ons bij de ontwikkeling van onze visie en strategie  graag inspireren door jonge ondernemers uit de glastuinbouw, veehouderij en open teelt. Dat we dat nu doen met een jongerenraad is een mooie nieuwe impuls aan onze samenwerking.”

Jongerenraad
Met de ondertekening van het contract is ook de Interpolis-jongerenraad bezegeld. De raad komt drie keer per jaar bij elkaar en is samengesteld uit jonge boeren en tuinders uit alle sectoren.