Mineral Valley Twente zoekt het tot de bodem uit!

Kringlooplandbouw, verbeteren van de bodem en duurzame bemesting; regelmatig hoor je deze termen voorbij komen. Maar wat werkt nu wel en wat niet en hoe kun je zelf een steentje bijdragen? Met Mineral Valley Twente zoeken we dit uit in proeftuinen. Samen met boeren doen we bijvoorbeeld onderzoek naar het effect van digestaat op de bodem of  het gebruik van drones voor precisie landbouw.

Proeftuinen

De proeftuinen zijn het hart van Mineral Valley Twente. De meeste proeftuinen starten we op samen met boeren. We kijken naar de bodemgezondheid, andere toepassingen voor mest en biomassa en testen nieuwe technieken en werkwijzen voor kringlooplandbouw in de praktijk. Inmiddels zijn er zo’n 25 proeftuinen. Met de resultaten kunnen boeren in Twente aan de slag.  Daarnaast gaan we aan de hand met de resultaten ook in gesprek met de overheid om belemmeringen in wet- en regelgeving aan te kaarten.

Meedoen!

Mineral Valley Twente is altijd op zoek naar (jonge) boeren met een idee voor een proeftuin. Samen met jou kijken we dan wat mogelijk is en helpen we om van idee naar project te komen. Wij hebben inmiddels een groot netwerk waar ook jij de vruchten van kan plukken. Mail je idee of vraag naar info@mineralvalley.nl