Wat deed NAJK voor jou in december?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Portefeuillehouder bedrijfsovername, Eke Folkerts en algemeen secretaris, Neline Both hadden een online afscheid georganiseerd voor Carla Boonstra van het ministerie van LNV. Een waardevol contact voor onze organisatie.
 • Per 1 december 2020 biedt NAJK naast de BodemBattles ook BodemMasters aan: een interessante invulling van een schoolles of AJK-avond met het thema bodem. De BodemMasters zijn zelfs online te volgen, dus volledig coronaproof. Stuur een mailtje naar cklok@najk.nl voor meer informatie!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, was op 3 december aanwezig bij het Meat Café, een jaarlijkse bijeenkomst van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Dit keer ging het over ‘true pricing’ en de vleestaks. Een hele interessante webinar om te volgen en vooral te merken hoe dit leeft in de vleesverwerkende sector.
 • De stikstofwet is aangenomen! Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurders Marije Klever (melkveehouderij) en Harold Overmars (leefomgeving) hebben zich ook in december voor de volle 100% ingezet binnen het stikstofdossier.
 • In december verscheen ook de achtste stikstofupdate bij onze leden in de mailbox. Met deze speciale nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het stikstofdossier.
 • NAJK heeft samen met andere natuurorganisaties een verzoek gedaan aan minister Schouten om gezamenlijk aan de slag te gaan met overgangsgebieden. NAJK wil dat er vanuit Programma Natuur wordt geïnvesteerd in agrarisch beheer van gronden, waardoor geld vanuit deze pijler ook daadwerkelijk bij de boer terecht komt. Lees hier het hele bericht.
 • Op 7 december is de zesde openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) van start gegaan. Jonge Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen. NAJK laat in dit bericht zien wat de JOLA in jouw provincie inhoudt.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts met de portefeuille bedrijfsovername heeft in december bij verschillende provincies presentaties gegeven over de JOLA, waarbij heel gerichte en specifieke vragen werden gesteld. Een thema dat leeft onder onze leden!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, is druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het online Bodem Event: het leukste Bodem Event voor jongeren op 1 februari 2021!
 • Op 12 december was het weer BNDR-tijd. De winnaar van de foto-actie werd bekend gemaakt, Roy Meijer en Harold Overmars stelden zich voor en er was aandacht voor landschapsinrichting.
 • Tot en met 13 december kon je jezelf inschrijven voor De toekomst begint vandaag, het gezamenlijke project van NAJK en de Rabobank, waarbij vijf NAJK-leden de kans krijgen op persoonlijk bedrijfsadvies op maat w.v. €2.500,- We hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. In januari stellen we de deelnemers aan jullie voor.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij ging samen met onze projectleider, Marloes van Schaik, in gesprek over een mogelijk nieuw project. Hopelijk hierover snel meer!
 • Op 14 december nam NAJK je, samen met subsidieadviseurs van Flynth, mee in de wereld van de JOLA-aanvraag. Want wat komt er nou precies bij zo’n aanvraag kijken? Tijdens een webinar gaven we handvatten en tips om een JOLA-subsidie aan te vragen en er was gelegenheid tot het stellen van vragen.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. In december werden de prijswinnaars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. Deze kleurwedstrijd spoorde de kinderen tot en met twaalf jaar aan om bewust stil te staan bij de mogelijke gevaren op en rond het erf en de bijbehorende oplossingen.
 • Tim van der Mark, portefeuillehouder intensief, schreef een interessante column met als titel ‘de boer als watergeus’. Als je het verhaal van de watergeuzen eens nader onder de loep neemt, zie je volgens onze dagelijks bestuurder gelijkenissen met wat er zich momenteel afspeelt in de Nederlandse landbouw. Lees meer hierover in zijn column!
 • Het dagelijks bestuur wenste jullie allemaal, namens NAJK, hele fijne feestdagen en een gezond en vruchtbaar nieuwjaar!

Wat doet NAJK voor jou in januari?

Natuurlijk zit NAJK in januari ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In januari worden de deelnemers van De Toekomst Begint Vandaag, het gezamenlijke project met Rabobank, bekend gemaakt. Welke vijf jonge ondernemers gaan er met het bedrijfsadvies t.w.v. €2.500,- vandoor?
 • Op woensdag 20 januari organiseren we samen met onze partner Royal Reesink een pubquiz voor onze leden. Welke AJK is de slimste? Aanmelden kan tot en met maandag 18 januari!