Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zet belangenbehartigers op scherp

Deze week wordt er druk onderhandeld in Brussel over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). NAJK en LTO Nederland maken zich als belangenbehartigers grote zorgen over de  grondhonger die momenteel de landbouwsector parten speelt. Het lijkt erop dat straks een aanzienlijk deel van de landbouwgrond uit productie wordt gehaald, terwijl er juist een schreeuwend tekort is aan vruchtbare landbouwgrond. NAJK en LTO uiten vandaag hun zorgen in een gezamenlijke brief aan landbouwminister Schouten.

Even terug naar het begin: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Om als jonge boer aanspraak te kunnen maken op inkomensondersteuning vanuit het GLB, moet je aan allerlei basisvoorwaarden voldoen. Welke voorwaarden gaan gelden in het nieuwe GLB, wordt nu besproken in Brussel. Als hier een akkoord over is, wordt er in Den Haag verder gesproken over de nationale invulling van zogenoemde ecoregelingen, die bedoeld zijn voor verdere vergroening.

Terug naar de basis
“Als de basisvoorwaarden onuitvoerbaar zijn dan loopt het direct al mis, zowel voor de sector als voor de samenleving”, vertelt Willem Voncken, portefeuillehouder Internationaal bij NAJK. “Volgens de Raad en het Europees Parlement moeten de basisvoorwaarden nog strenger worden, terwijl er al 9% minder budget beschikbaar is. Zeker voor jonge boeren, die minder reserves hebben kunnen aanleggen, houdt het dan op. Tegelijkertijd zet je ook de maatschappelijke doelstellingen onder druk. Geen deelname aan het GLB betekent ook geen deelname aan ecoregelingen en dus geen stimulans voor en ondersteuning bij verdere verduurzaming.”

Grondhonger
Beide belangenbehartigers zijn bang dat er met deze nieuwe eisen nog meer grond uit de landbouw wordt onttrokken en dat terwijl de grond de basis is voor agrarische bedrijven. “We hebben in Nederland een tekort aan ruimte, met de hoogste grondprijzen in Europa. Vruchtbare landbouwgrond uit productie halen zet boereninkomens verder onder druk, raakt Nederlandse boeren harder dan Europese collega’s, en getuigt van weinig besef van het belang van de Nederlandse voedselproductie,” legt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland, uit.

Brief aan minister Schouten
In de brief aan minister Schouten vraagt NAJK, samen met LTO, om namens Nederland een stevigere positie in te nemen. Hierbij zetten ze vooral in op de voorwaarden over de bufferstroken langs waterlopen, gewasrotatie, en de aanwijzing van landbouwgrond als ‘niet productief’. Dit voorstel komt overeen met de wensen van het kabinet: doelgerichte betalingen in plaats van strengere basisvoorwaarden. “De genoemde voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn erg ingrijpend voor de agrarische sector. In het belang van alle boeren en tuinders in Nederland vragen wij minister Schouten om achter hen te staan en hun positie met hand en tand te verdedigen in Brussel. Dat zullen we als jonge agrariërs hard nodig hebben.” aldus Willem Voncken.

Tijdens het Commissiedebat “Landbouw- en Visserijraad”, op 23 juni in de Tweede Kamer, heeft Minister Schouten aangegeven graag in gesprek te willen met NAJK en LTO over de voorstellen. NAJK is blij met deze toezegging en dringt aan op een spoedige uitwisseling gezien het tijdspad van de onderhandelingen in Brussel.

Lees hier de brief aan minister Schouten.

__________________________________________________________________________________

Donderdag 24 en vrijdag 25 juni onderhandelen de Europese Landbouwraad, het Europees Parlement en de Europese Commissie in een ‘supertriloog’ over het toekomstig landbouwbeleid. Volgende week, op 28 en 29 juni, zal de Landbouwraad de uitkomst van dit triloog bespreken. Naar verwachting treedt het nieuwe GLB op 1 januari 2023 in werking. Nederland moet de nationale uitwerking van het nieuwe GLB, eind dit jaar voor goedkeuring indienen in Brussel.