Terugkijken: agrarische jongeren in gesprek met nieuwe ministers van landbouw

Het is al weer ruim een maand geleden dat Henk Staghouwer (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) van start gingen als nieuwe landbouwministers. Samen met Nieuwe Oogst organiseerde NAJK een kennismakingswebinar.

Het webinar was bedoeld om de agrarische jongeren kennis te laten maken met de nieuwe bewindsvoerders en met hen vooruit te kijken. De hoofdvraag: wat kan de landbouwsector precies van hen verwachten? Er werd onder andere gepraat over de gebiedsgerichte aanpak, de stand van zaken rondom het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) en het verdienvermogen van de (jonge) boer en tuinder.

NAJK-voorzitter Roy Meijer ging, namens NAJK en Jongerenraden, in gesprek met de landbouwministers. Hoofdredacteur van Nieuwe Oogst, Esther de Snoo, was gespreksleider.

Heb je het webinar helaas gemist? Je kijkt deze nu terug op ons YouTube-kanaal!