Goedkeuring actieprogramma positief maar inhoud baart jonge boeren zorgen

Het actieprogramma en bijbehorende toevoeging (addendum), zijn goed genoeg bevonden door de Europese Commissie. Hiermee is het actieprogramma vastgesteld en kunnen de gesprekken over derogatie van start gaan. Na het lange proces is er nu eindelijk wat meer duidelijkheid gekomen, maar de punten uit het addendum vindt NAJK pittig.

Vrijdag 25 februari vond een gesprek plaats tussen minister Staghouwer van LNV en de Eurocommissaris van Milieu. Hieruit is gekomen dat Nederland aan de verplichtingen voor de Nitraatrichtlijn en KRW voldoet en dat daarmee het actieprogramma is vastgesteld. Ook heeft de Eurocommissaris aangegeven dat de nu de gesprekken over verlening van derogatie kunnen worden voortgezet.

Inhoud addendum
De Europese Commissie had eerder aangegeven de voorstellen in het concept 7e actieprogramma en de daarmee samenhangende aanpak van stikstof uit het regeerakkoord (nog) niet stevig en concreet genoeg te vinden. Daarom heeft het ministerie van LNV afgelopen weken gewerkt aan een aanvulling, zogenaamd addendum, op het eerder gemaakte actieprogramma. Het addendum bevat de volgende maatregelen:

  • Integrale waterkwaliteit: per grondsoort zijn er verschillende maatregelen die opgenomen worden in de gebiedsgerichte aanpak.
  • Extensivering veehouderij door bijstelling plafonds na opkoop: bij opkoop- en uitkoop van veehouderijbedrijven worden de productierechten ingenomen en doorgehaald. De productieplafonds van stikstof en fosfaat worden hierop naar beneden bijgesteld.
  • Extensivering van akkerbouw nabij beekdalen: het inrichten van 100-250 meter brede bufferstroken is in beekdalen in de zandgebieden van Centraal Nederland, Oost Nederland en Zuid Nederland.
  • Binnen 10 jaar grondgebonden melkveehouderij: er wordt een wetstraject gestart om te komen tot een volledige grondgebonden melk- en rundveehouderij binnen 10 jaar.

Het addendum is behoorlijk pittig en gaat een grote invloed hebben op de landbouw. NAJK vind het belangrijk dat de jonge boeren die een toekomst voor zich zien in de Nederlandse landbouw, dit ook hebben. Geef de jonge boeren perspectief; dit nieuwe actieprogramma mag er niet voor zorgen dat nog meer jonge boeren afhaken!

Derogatie
Iedere lidstaat moet een actieprogramma maken om te laten zien dat er zorg wordt gedragen voor de waterkwaliteit. Ook is een goedgekeurd actieprogramma een voorwaarde voor de derogatie. Nu deze er is, heeft de Europese Commissie ook akkoord gegeven voor de verdere gesprekken over de verlening van de derogatie. Op 17 maart mag het ministerie van LNV een presentatie geven in het Nitraatcomité. “We zijn blij dat de gesprekken over derogatie nu eindelijk gestart kunnen worden. Om problemen te voorkomen, moet er snel meer duidelijkheid komen. De eerste mest ligt alweer op het land. Wij roepen het ministerie van LNV daarom ook op om maximale snelheid te maken in dit proces”, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

Maatwerkaanpak
Afgelopen maanden heeft NAJK, met verschillende sectorpartijen, hard gewerkt aan een alternatief voor het generieke plan van de overheid, de maatwerkaanpak. “Met de maatwerkaanpak kunnen boeren kiezen wat het beste bij hun en hun bedrijf past. Op deze manier kan er beter aangesloten worden bij de boerenpraktijk”, aldus Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw. Aankomende maanden wordt de maatwerkaanpak verder uitgewerkt en bekeken of het aan alle voorwaarden kan voldoen. Voor de zomer van 2022 neemt de overheid een besluit over de daadwerkelijke invoering van de maatwerkaanpak per 2023.