Een natuurinclusieve middag met NAJK en GAJK op het Zone College in Doetinchem

Op vrijdag 20 mei hebben 23 tweedejaarsleerlingen van de opleiding veehouderij aan het Zone College Doetinchem het BoerNatuurlijk! spel gespeeld. Op een interactieve manier gingen de leerlingen, onder leiding van NAJK-projectleider Roos Roeleveld, met elkaar de uitdaging aan om zo meer over natuurinclusieve landbouw te weten te komen.

Tijdens het BoerNatuurlijk! spel worden leerlingen op een laagdrempelige manier wegwijs gemaakt met de thema’s rondom natuurinclusieve landbouw. Voorafgaand aan het spel werd er vanuit het GAJK en NAJK een presentatie verzorgd. Aan de hand van deze presentatie konden de leerlingen kennismaken met de verschillende activiteiten die NAJK voor de jonge agrariërs, zowel landelijk, als provinciaal en lokaal organiseert. Als belangenbehartiger van de jonge boeren en tuinders werd ook het nut van de lobby besproken.

Kennis op de proef
Vervolgens ging het spel van start, waarbij de leerlingen in teams tegen elkaar streden. Tijdens het spel voerden ze discussies waarbij het team met de beste argumenten de meeste punten kon verdienen. De stellingen ‘Elke boer moet in 2030 minimaal 20% van zijn oppervlakte inrichten voor natuur en landschap’, ‘Wel of niet ploegen’ en ‘Het aanleggen van landschapselementen (zoals houtwallen, bomenrijen, e.d.) heeft alleen zin als de naastgelegen bedrijven dit ook doen’ leverden interessante discussies op. Ook de soortenkennis van de leerlingen op het gebied van gewassen, vogels en insecten werd flink op de proef gesteld. De winnaars ontvingen een toepasselijke prijs en ook de andere deelnemers gingen niet zonder lege handen naar huis. Al met al zijn er weer nieuwe inzichten naar voren gekomen en heeft de groep een leuke middag beleefd!

 

Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw klas? Kijk voor meer informatie op de pagina van BoerNatuurlijk! of stuur een mailje naar Roos Roeleveld (rroeleveld@najk.nl).